Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Upplands-Bro

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen

Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 5 mfl

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 301579.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 4

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 3

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parhus och carportar på fastigheten kockbacka 2:12, kaktusvägen 9 Kockbacka 2:8,2:9,2:10,2:11,2:12.

Nybyggnad av paviljonger för studentlägenheter i Upplands-Bro kommun
Beställaren avser att upplåta paviljonger för studentboende. Upphandlingen avser en leverans av 20 lägenheter placerade i Upplands-Bro Kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för fasadändring (byte av fönster), av flerbostadshus på fastigheten kungsängens-tibble 1:339, kristallstigen 1-10.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 20 st tvåbostadshus på fastigheten jursta 3:42, vinlandsvägen 9 Jursta 3:23,3:24,3:25,3:26,3:27,3:28,3:29,3:30,3:31,3:32,3:33,3:34,3:35,3:36,3:37,3:38,3:39,3:40,3:41,3:42.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av utrymnings- och tillgänglighetstrappa på fastigheten kvista 2:5, kvistaberg.

Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten kungsängens-tibble 18:1, hallonvägen 18.

Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten kungsängens-tibble 22:1, hjortronvägen 35.

Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av bostadshus på fastigheten sylta 1:5, högnäsvägen 6.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten lindormsnäs 1:2, smidövägen 17.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: