Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Upplands-Bro

Nybyggnad av bostadsområde söder om Bro
Ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av lägenheter, förskola samt äldreboende i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med cirka 240 lägenheter, ett äldreboende, ett hotell och en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
9 punkthus i 4 våningar + suterrängvåning.

Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
1 punkthus och 5 lamellhus.

Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.

Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 4 mfl

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 3

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Kungsängen
Avser renovering av balkonger.

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.

Nybyggnad av paviljonger för studentlägenheter i Upplands-Bro kommun
Beställaren avser att upplåta paviljonger för studentboende. Upphandlingen avser en leverans av 20 lägenheter placerade i Upplands-Bro Kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för fasadändring (byte av fönster), av flerbostadshus på fastigheten kungsängens-tibble 1:339, kristallstigen 1-10.

Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 5 bostadshus och carport på fastigheten kungsängens-tibble 1:572, tibble skogsväg 21 Kungsängens-tibble 1:532,1:535,1:561,1:571,1:572.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av utrymnings- och tillgänglighetstrappa på fastigheten kvista 2:5, kvistaberg.

Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten kungsängens-tibble 18:1, hallonvägen 18.

Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten kungsängens-tibble 22:1, hjortronvägen 35.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten lindormsnäs 1:2, smidövägen 17.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: