Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindalen på Tyresö
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov Kumla 3:1722,3:1723.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring på enbostadshus samt väsentlig ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus, inredning av ytterligare lägenhet, schaktning/fyllning av mark samt utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: