Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Tyresö

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Tyresö
Ca 200 lgh, p-hus för några hundra bilar. Nya kontorslokaler åt Tyresö Bostäder. Handelslokaler byggs ovanpå p-huset. Bollmora 1:77. 1.10 samt del av 1:76. Bollmoravägen - Granängsvägen

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik på Trollbäcken, Tyresö
Ca 200 st lägenheter samt affärslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö

Nybyggnad av lägenheter på Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Fornudden, etapp 1

Nybyggnad av höghus i Norra Tyresö centrum, etapp 1 kv 2
Projektet, som totalt bidrar med 1000 nya bostäder och en helt ny stadsstruktur, inleds med att BoTrygg bygger ett 16-våningarshus. Beräknad byggstart är i början av januari.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora
Ca 60-70 lgh.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark.

Nybyggnad av radhus i Strandängarna, Tyresö, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 1 och 2.

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.

Nybyggnad av bostäder i Tyresö, detaljplan Kryddvägen

Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Förskola som byggs om till 6 st lägenheter. Nya ytskikt, installationer badrum, kök krävs. Även rivning av hiss.

Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av samlingslokal i Tyresö

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov sökt för 49st inglasningar av balkonger.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: