Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nytt bostadsområde i Täby

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs
Ca 125 lgh (hyresrätter) i 6-8 plan samt ett parkeringsdäck i 1 plan + källare. Kontor och möjlighet till handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby Centrum
Besqab, Riksbyggen Bonum och Skanska bygger ett gemensamt garage under mark på projnr 932679.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av 55+ boende i Roslags Näsby, Täby
55+ boende.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Bygglov sökt för 17 st enbostadshus.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion enbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av bostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov, rivningslov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från enbostadshus till hvb-hem (tom 2018-01-01).

Marknadsundersökning digitala trygghetslarm, Täby
Täby Kommun ska upphandla digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster. Som ett led i detta genomför kommunen en inledande marknadsundersökning i syfte att erhålla information från marknaden om erbjudna tjänster och produkter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: