Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nytt bostadsområde i Täby
Ca 400 bostäder, lokaler och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Täby
Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20). 191 balkonger.
Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning
Hissrenovering i flerbostadshus i Täby
Samtliga hissar får nytt styrsystem, ny mekanik och nya säkerhetsdetaljer, bland annat dörrar i hisskorg och nödsignal kopplad till jourcentral med röstförbindelse. Även inredningen i hissarna blir ny samt att dörrstängare monteras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov för rivning av två bostadshus, verkstad, tre komplementbyggnader och växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Tillbyggnada enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Täby
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd samt rivning av bef hus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda kedjehus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring, samt inredande av ytterligare bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (3 st. lgh).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad, rivning och utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för handikappramp på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: