Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs
Ca 125 lgh (hyresrätter) i 6-8 plan samt ett parkeringsdäck i 1 plan + källare. Kontor och möjlighet till handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Näsbypark, Täby
Byggs vid Nytorpsvägen/Källtorpsvägen. Nybyggnad av flerbostadshus på 6591 BTA + 2162 BTA källare.

Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av bostadsrätter i Täby centrum
Strabag bygger även garaget. Uppskattad kostnad. Butiker i gatuplan, garage i källarplan, 41 lgh

Nybyggnad av radhus/parhus i Täby

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från enbostadshus till hvb-hem (tom 2018-01-01).

Marknadsundersökning digitala trygghetslarm, Täby
Täby Kommun ska upphandla digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster. Som ett led i detta genomför kommunen en inledande marknadsundersökning i syfte att erhålla information från marknaden om erbjudna tjänster och produkter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: