Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nya bostäder, Täby
Planer finns för nybyggnad av 400-600 bostäder. Marken är industrimark idag. Ett nytt fastighetsbolag kan komma att bildas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder och kontor i Roslags-Näsby

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: