Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nytt bostadsområde i Täby
Ca 400 bostäder, lokaler och handel.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Täby
Nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av ca 150 lägenheter och 5 radhus.
Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 55 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder, industri eller kontor i Arninge
Avser 2 tomter; Mikrometern 6 (ca 4300 kvm) och Mallen 10 (ca 6117 kvm).
Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Bygglov sökt för 17 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger i trapphus 11-15.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20). 191 balkonger.
Hissrenovering i flerbostadshus i Täby
Samtliga hissar får nytt styrsystem, ny mekanik och nya säkerhetsdetaljer, bland annat dörrar i hisskorg och nödsignal kopplad till jourcentral med röstförbindelse. Även inredningen i hissarna blir ny samt att dörrstängare monteras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Valnöten 21,22,23,Pelargonen 22.
Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.
Nybyggnad av parhus i Täby
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd samt rivning av bef hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger (128st).
Utvändigt underhåll av kedjehus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av gruppbyggda kedjehus, solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till bostad (tom 2019-10-06).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för handikappramp på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: