Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Arninge

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nytt äldreboende på Byle Gård, Täby

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Täby

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (butikslokaler).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger. östra banvägen 62, 68, korsvägen 16 och kanalvägen 18-20).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus , håltagning fönster Marknaden 7,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Marknaden 17,14,11,10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (solceller).

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (3 st. lgh).

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong (lgh 1501).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong (lgh 1301).

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: