Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.
Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg, Etapp 1
Nybyggnad av 34st bostäder, varav 6st enbostadshus och 28st radhus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.
Ny luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 värmeundercentraler i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Balkonginglasning av ca 33st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.
Nybyggnad av punkthus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av 3 st punkthus med 148 lägenheter (59 st bostadsrätter och 89 st hyresrätter) med ett gemensamt garage samt ett p-hus.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vindar till bostäder och fasadändring samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Bygglov för återuppbyggnad av gårdshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, utrymningsdörr till utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.
Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.
Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: