Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

Nybyggnad av bostäder i Sundbyberg
Ca 7000 nya bostäder.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 3
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 4
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nyb av flerbostadshus mm i Hallonbergen, Etapp 1
Etapp 1 avser 147 bostäder, blandat hyres- och bostadsrätter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 1
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 2
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Förtätning av bostäder i Rissne, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter.

Nybyggnad av radhus, parhus & flerbostadshus i Rissne
84 bostäder i 9 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Förtätning av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.

Underhåll av flerbostadshus i Storskogen, Sundbyberg
Extra underhåll. På Friluftsvägen 4-26, Skogsbacken 13-33 planerar vi för genomgripande underhållsåtgärder. Preliminär byggstart 2017.

Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.

Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
En påbyggnad av 1-3 våningar med totalt 13 nya hyreslägenheter planeras. Byggs vid korsningen Sturegatan 27/Stationsgatan 4.

Relining i flerbostadshus, Hallonbergen
Relining, preliminär byggstart 2017.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Avser ombyggnad av flerbostadshus för 8st befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 st nya. Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.

Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 (två) värmeundercentraler samt installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg. Asbestsanering ingår i entreprenaden.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, byte av fasadfärg.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
KRANEN 16 + 17, Vegagatan 32, bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fasader mot gård.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonginglasning.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för takaltaner.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.

Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: