Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 1-2
Ca 170 lgh, upp till 7 våningar/sutteräng.

Nybyggnad av hyresrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser 147 hyresrätter.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Ursvik
Säljs till privatpersoner. Uppskattad byggstart och kostnad. 9 radhus planeras på kv Provröret 12-20 och 6 radhus på Assistenten 20-25.

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Stambyte i flerbostadshus i Rissne
Avser renovering av badrum och kök samt byte av stammar på Skvadronsbacken 51-56.

Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg

Ombyggnad till hyresrätter, Sundbyberg
Elverket från förra sekelskiftet bevaras och här kommer ett antal hyresbostäder att byggas.

Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
En påbyggnad av 1-3 våningar med totalt 13 nya hyreslägenheter planeras. Byggs vid korsningen Sturegatan 27/Stationsgatan 4.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Avser ombyggnad av flerbostadshus för 8st befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 st nya. Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.

Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 (två) värmeundercentraler samt installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg. Asbestsanering ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Balkonginglasning av ca 33st lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya balkonger och fönsterdörrar.

Nybyggnad av grupphus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 3 st enbostadshus.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st. attefalls lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för takaltaner.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av fasad och tak.

Byte av ventilation i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilation samt mindre fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.

Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: