Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik, etapp 3

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2 mfl
Avser ca 300 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar, hyresrätter.

Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nyb av flerbostadshus mm i Hallonbergen, Etapp 1
Etapp 1 avser 147 bostäder.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 1
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Förtätning av bostäder i Rissne, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Delning av lägenheter, nya kök och badrum mm.

Nybyggnad av äldrebostäder i Sundbyberg
Äldreboende med 54 lgh samt lokaler för butiker och kontor i entréplanet. Byggs vid korsningen Tulegatan/Kyrkogatan. Platsbyggd stomme plan 1-2, prefabstomme plan 3-5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Förtätning av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Stambyte i flerbostadshus i Rissne
Preliminär byggstart 2016 och 2017.

Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i 128 lägenheter.

Underhåll av flerbostadshus i Storskogen, Sundbyberg
Extra underhåll. På Friluftsvägen 4-26, Skogsbacken 13-33 planerar vi för genomgripande underhållsåtgärder. Preliminär byggstart 2017.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Relining i flerbostadshus, Hallonbergen
Relining, preliminär byggstart 2017.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.

Ombyggnad av undercentraler mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Omfattar utbyte av 2 (två) värmeundercentraler samt installation av en ny frånluftsvärmepump och förändringar i ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg. Asbestsanering ingår i entreprenaden.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Sundbyberg

Balkongbyte på flerbostadshus i Sundbyberg
Bygg- och rivningslov för ersättning av 10-12 st nya balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring och anmälan av anmälningspliktig åtgärd för pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
KRANEN 16 + 17, Vegagatan 32, bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fasader mot gård.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för takaltaner.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonginglasning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Byte av fönster mm på flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnaden innehåller totalt 20 lägenheter med 115 st. fönster/fönsterdörrar.

Framtagande av utvecklingsprogram för hållbar utveckling, Fastighets AB Förvaltaren
Avser framtagande av ett utvecklingsprogram som ska vara klart i maj 2017. Uppdraget omfattar stadsdelarna Hallonbergen, Rissne och Ör. Resultatet ska utmynna i en rapport som ska innehålla sammanställning av befintligt material, analysarbete, dialogarbete och Strategier dvs. Förslag till övergripande utveckling av områden samt exempel på konkreta lösningar.

Utvändigt- och invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Byte av fönster mot ett större fönster samt renovering av kokvrå.

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: