Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 645 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Stockholm
Totalt ca 500-700 bostäder.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 3-9
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Andra etappen kommer markanvisas under våren/sommaren 2017. Den heter Gamla Tyresövägen. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhus mm på Telefonplan, Stockholm
Det nya förslaget innehåller 4 stycken hus i olika höjder, två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 våningar och ett lamellhus i 7 våningar. Antal lägenheter beräknas bli drygt 1.200 stycken. Det blir även plats för ett flertal butiker, caféer och livsmedelsbutik. Under husen blir det garage, och tusentals parkeringsplatser för cyklar. Inom området planeras en förskola i två plan och på toppen av de båda höghusen blir det takterrasser med pool. I det högsta av husen ritas det på en restaurang och skybar med utsikt över hela Stockholm.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Ca 20 000 kvm mark, 700 och 800 bostäder.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Olika alternativ finns. Som det ser ut nu ger det möjlighet till 1.000–1.500 nya bostäder beroende på hur de nya byggnaderna placeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3 och 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Kungsholmen, Stockholm
Förskola på 8 avdelningar.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende bostäder inom Globenområdet

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Uppdraget avser att ta fram ett förslag för detaljplan 3 i Älvsjö, samt för att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget till Laga kraft vunnen detaljplan samt option för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av flerbostadshus & förskola i Hammarby Sjöstad

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Nybyggnad av hyresrätter i Fagersjö

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 5

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 6
Avser nybyggnad av 206 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostads- och hyresrätter i Hagastaden, Stockholm
125 Hyresrätter och 134 bostadsrätter.

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 7
Nybyggnad av 182 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 8
Nybyggnad av 207 st bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder på Södra Värtan, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter i flerbostadshus (5900 BTA) och kommersiella lokaler i bottenplan. Byggstart 2018/2019. Uppskattad kostnad.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Ny och påbyggnad av bostäder på Södermalm
Planen syftar till att skapa möjlighet för påbyggnad för bostäder på fastigheten Sandbacken Mindre 38 samt en nybyggnad för bostäder med butikslokaler i gatuplan på samfällighet Sandbacken Mindre s44.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Kista, Kvarter 2
Nybyggnad av 172 bostadsrätter och 1 förskola,

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 7 st lokaler. 5-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Johanneshov, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby Sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostäder i Kristineberg

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulvsunda

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av bostadsrätter i Svedmyra, etapp 2
Projekt Torget innehåller 2 hus med 33 lägenheter. Projekt Höjden innehåller 3 hus med 67 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus på Södermalm

Nybyggnad av flerbostadhus i Blackeberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Alvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromma

Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen

Nybyggnad av flerbostadshus och förskolor i Älvsjö
Flerbostadshusen kommer att byggas i 4-8 våningar, ca 135 lgh.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Kista, Stockholm, Kvarter 9
Nybyggnad av 160 bostadsrätter samt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sköndal
Kvarteret består av tre lamellhus i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en högre byggnad i nio våningar i korsningen mot Sköndalsvägen. Kvarteret kommer innehålla runt 90 lägenheter i form av bostadsrätter.

Nybyggn av flerb.hus, förskola och sopsugsanl S Hammarbyhamnen
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 113 lägenheter, samt en förskola i två våningar med 4 avdelningar. Byggnaden är 6-10 bostadsvåningar hög. Lägenheterna är fördelade på 5 trapphus. Hela gården är underbyggd med garage i en våning. I källarplan och på vindsplan finns bostadskomplementslokaler, såsom teknikutrymmen, tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelgarage. Inflyttning är beräknad att kunna ske under 2019.

Nybyggnad av hyresrätter på Liljeholmen
OBS! Alla entreprenader handlas via LOU och annonseras offentligt. Handlas med projekt Brf Liljeholmsblick. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-5 rum och kök. 4-8 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter i Blackeberg
Två punkthus på nio våningar och ett lamellhus med fyra bostadsvåningar. Husen rymmer totalt cirka 95 hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Teaterkvarteret, Brf Scenen. Projekt hette tidigare Högdalens skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Teaterkvarteret.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Ingår ingår i den tredje etappen av Stockholmshusen.

Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Enskede, etapp 7
6-8 våningar.

Nybyggnad av punkt- & lamellhus i Sätra
Avser nybyggnad av ett punkthus och ett lamellhus. Peab Anläggning kommer att platsgjuta grunden för husen samt uppföra de 2 första våningarna i punkthuset. Lamellhuset blir 5 våningar med 1 våning under mark avsedd för garage/parkeringsyta och punkthuset kommer att bli 6 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Byggherren markanvisas inom kort. Detaljplanearbete pågår. 75-80 lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Bebyggelsen består av tre smala punkthus i varierande höjder på 9, 13 och 16 våningar. De nya husen har en bredd på cirka 17 meter. Till det tillkommer dock utanpåliggande balkonger i två väderstreck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista gård, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista gård, Etapp 2

Tillbyggnad av seniorbostäder på Södermalm, Stockholm

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Enskedefältet, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Grimsta

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 3

Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av hyresrätter på Kungsholmen
120-130 lgh.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solberga
Ca 60 bostäder. 2-3 huskroppar.

Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter(Plusenergihus)i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Bandhagen, Stockholm

Nybyggnad av lamellhus i Hagsätra
Underliggande garage.

Ombyggnad av vind i Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad, inredning av vind till bostäder ändrad användning på del av plan 2-4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: