Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 651 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
139 meter över havet. Projektet omfattar uppförande av 182 lägenheter i 37 våningar, 2 våningar under mark inrymmande bl.a. lägenhetsförråd.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma
Första etappen i stadens program för Centrala Bromma är Norra Riksby som totalt omfattar 3000-4000 bostäder. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
BTA: 27924 BOA: 13548 Förskola med serveringskök BOA 1266.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.
Nybyggnad av bostäder, skolor och idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Totalt rymmer de sju kvarteren inom etapp ett ca 64 000 kvm BTA bostäder. Tre förskolor om fem avdelningar var ska placeras ut i etappen.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 450 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Algoritmen omfattar nybyggnation av 178 bostadslägenheter inkl. en gruppbostadsenhet om 6 lägenheter, 6 kommersiella lokaler och två förskolor. Kvarteret inrymmer ett garage om två våningar för bostadslägenheternas behov och en infartsramp med trapphus till Norra Stationsgaraget.
Ombyggnad till bostäder och handel i Kista
Fastigheten ska konverteras till ca 750 bostäder samt ca 10000 m2 handel och service.
Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet kommer att utföras i två etapper där den första etappen innebär mark och stomarbeten. Etapp 2 beräknas påbörjas i november 2018.
Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till 345 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.
Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm
Garage under mark. Ca 54 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.
Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen
Ca 120 lgh. I husen kommer det att ingå reception, gym och ett gemensamt allrum.
Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
Mellan 120 till 220 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen
6-8 våningar. Underliggande parkeringsgarage.
Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.
Nybyggnad av hyresrätter i Fruängen
Bostäderna ska vara "Stockholmshusen". 1 lamellhus i 6-7 våningar.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Ca 360 lgh berörs i renovering samt påbyggnad (total 396 lgh). Projektet genomförs i 3 huvuddelar med vardera 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
6 punkthus som är ihopbyggd med en lågdel. Ca 180 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).
Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.
Nyb av studentlägenheter & hyresrätter Årstafältet, Stockholm
123 studentlägenheter och 46 hyresrätter.
Nybyggnad av bostads- och hyresrätter i Hagastaden, Stockholm
125 Hyresrätter och 134 bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen & Skarpnäck
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.
Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.
Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Underjordisk parkeringsgarage i två plan. Ca 740 parkeringsplatser.
Nybyggn av flerb.hus, förskola och sopsugsanl S Hammarbyhamnen
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 113 lägenheter, samt en förskola i två våningar med 4 avdelningar. Byggnaden är 6-10 bostadsvåningar hög. Lägenheterna är fördelade på 5 trapphus. Hela gården är underbyggd med garage i en våning. I källarplan och på vindsplan finns bostadskomplementslokaler, såsom teknikutrymmen, tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelgarage. Inflyttning är beräknad att kunna ske under 2019.
Nybyggnad av hyresrätter och gruppbostad i Bagarmossen
4-5 våningar, 69 lgh samt 6 gruppbostäder. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av studentlägenheter i Björkhagen, Stockholm
3 nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 respektive 5 våningar vid Understensvägen.
Nybyggnad av lamellhus i Hagsätra
Underliggande garage.
Nybyggnad av hyresrätter och parkeringsgarage i Rinkeby
Totalt 106 lägenheter fördelade på tre stycken huskroppar. Under mark placeras garage, förråd och teknikutrymmen. Antalet våningsplan för bostäder skiljer sig mellan huskropparna. I hörnet Rinkebysvängen/ Rinkeby allé är det högsta huset som består av åtta våningar med två lokaler i bottenvåningen placerat.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hökarängen, Sthlm
Projektet avser nu 40 hyresrätter, 23 radhus samt 36 bostadsrätter (smålägenheter).
Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.
Nybyggnad av studentlägenhet i Hägerstensåsen
Nybyggnad av studentbostäder.
Stambyte mm i flerbostadshus i Stockholm
Objektet avser bygg med vvs och el-arbeten som sidoentreprenad. Utöver lägenheter ingår tre lokaler i fastigheten samt ombyggnad av befintlig tvättstuga (option). Bygg: Rivning av golv, ytskikt vid byte av avlopp och värmestammar. Nybyggnad av kök. I badrum helkaklade väggar med klinkers på golv. Invändig fönsterrenovering med isolerglas. Nya ytskikt, nya golv och tak. Optionspris för Troax förråd i KV samt nytt låssystem till lgh-dörrar. VVS: Byte av avlopp och värmestammar. Horisontella stammar i KV ”plattan” berörs ej. VVC till alla lgh. Förberedelse för tvättmaskin i lgh. El: Omdragning av el enligt standard med nya centraler och stigare till lägenheter, samt option på Aptus-installation
Nybyggnad av studentbostäder i Kista
Avser studentbostäder i två huskroppar, delvis dockade mot Electrums östra flyglar. Totalt 72 lägenheter. Total BTA ca 3100 m² + källare och utvändiga trapphus ca 480 m² BTA.
Nybyggnad av bostäder på Södra Värtan, Stockholm
Nybyggnad av ca 70-80 bostäder och lokaler.
Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
45 lägenheter fördelade i en radhuslänga, gatuhuset och gårdshuset.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sköndal
4 lamellhus i fyra till sex våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rinkeby
Del av överdäckning Rinkeby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Byggnaden innehåller 42 lägenheter, biutrymmen, tekniska utrymmen samt en lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Sköndal
Här byggs en högre byggnad i åtta våningar med lokal med uteservering i gott solläge på bottenvåningen, ett lamell hus i sex våningar med garage, samt en fyra våningar hög byggnad mot den intilliggande parken.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: