Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 660 st.

Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma
Första etappen i stadens program för Centrala Bromma är Norra Riksby som totalt omfattar 3000-4000 bostäder. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 1
Området runt Hjulstamotet.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 2
Området runt Hjulstamotet.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av bostäder, kontor och/ kommersiella lokaler i Johanneshov

Nya bostäder och kontorshus i Södra Värtan

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder. Utsedd entreprenör för förrådssystem är Axelent AB.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 3 mfl

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Ombyggnad till flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Ca 3000 bostäder varav minst 1000 hyresrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Garage i 2 våningar byggs först, därefter blir det ett uppehåll på 5 månader innan de fortsätter med betongstommen i maj 2017. LOA 670 Kvm

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
ca 700 smålägenheter

Nybyggnad av studentbostäder på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Telefonplan, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
Joint venture projekt.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen
6-8 våningar. Underliggande parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
110 hyresrätter och 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och ny förskola på Södermalm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av två parkeringsdäck. Nybyggnad av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar. Förslaget innehåller också ett mindre bostadshus i fem våningar i kvarterets norra del där det f.d. fritidshemmet och tvättstugan idag ligger. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 2

Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Nybyggnad av hyresrätter i Skarpnäck, Stockholm
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av hyresrätter i Bromsten, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus på Södermalm

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bredäng
140 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter

Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.

Nybyggnad av lamellhus och förskola på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Påbyggnad av flerbostadshus och förskola på Årsta, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta
Utsedd entreprenör för tamburdörrsentreprenaden är EK Bygg & Skog i Örebro AB.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sköndal
Kvarteret består av tre lamellhus i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en högre byggnad i nio våningar i korsningen mot Sköndalsvägen. Kvarteret kommer innehålla runt 90 lägenheter i form av bostadsrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Årstaberg
Marman 10 & Årsta 1:7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av parkeringsdäck i 2 plan. Nybyggnad av ca 90 hyresrätter i 5 till 7 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av hyresrätter i Farsta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved
Stockholmshusen

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad med 30 lägenheter. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.

Nybyggn av flerb.hus, förskola och sopsugsanl S Hammarbyhamnen
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 113 lägenheter, samt en förskola i två våningar med 4 avdelningar. Byggnaden är 6-10 bostadsvåningar hög. Lägenheterna är fördelade på 5 trapphus. Hela gården är underbyggd med garage i en våning. I källarplan och på vindsplan finns bostadskomplementslokaler, såsom teknikutrymmen, tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelgarage. Inflyttning är beräknad att kunna ske under 2019.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 3

Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av hyresrätter i Johanneshov, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved

Nybyggnad av flerbostadshus i Slakthusområdet, Johanneshov

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkhagen

Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ca 80 lgh.

Nybyggnad av studentbostäder i Gubbängen, Stockholm
Ca 300 studentlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Ingår ingår i den tredje etappen av Stockholmshusen.

Nybyggnad av punkt- & lamellhus i Sätra
Avser nybyggnad av ett punkthus och ett lamellhus. Peab Anläggning kommer att platsgjuta grunden för husen samt uppföra de 2 första våningarna i punkthuset. Lamellhuset blir 5 våningar med 1 våning under mark avsedd för garage/parkeringsyta och punkthuset kommer att bli 6 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Enskede, etapp 7
6-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Bebyggelsen består av tre smala punkthus i varierande höjder på 9, 13 och 16 våningar. De nya husen har en bredd på cirka 17 meter. Till det tillkommer dock utanpåliggande balkonger i två väderstreck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Farsta Strand
220 hyresrätter varav 90 blir Stockholmshusen. Nordmarksvägen.

Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen
137 lägenheter

Nybyggnad av hyresrätter på Enskedefältet, Stockholm
3-5 våningar.

Nybyggnad av hyres- och bostadsrätter i Midsommarkransen
50 hyresrätter och 75 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
4-5 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av hyresrätter och gruppbostad i Bagarmossen
4-5 våningar, 69 lgh samt 6 gruppbostäder. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av studentlägenheter i Rågsved
147 st studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm, etapp 3
Avser 100-125 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Johanneshov, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Kärrtorp, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Bandhagen, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken, Bromma

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulvsunda industriområde, Sthlm

Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: