Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 588 st.

Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn. Även Akalla 4:1.
Nybyggnad av bostäder och kontor vid Liljeholmen i Stockholm
Planer för bostäder och kontor vid brofästet och utmed Södertäljevägen i Liljeholmen.
Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
BTA: 27924 BOA: 13548 Förskola med serveringskök BOA 1266.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.
Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Uppdraget avser att ta fram ett förslag för detaljplan 3 i Älvsjö, samt för att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget till Laga kraft vunnen detaljplan samt option för framtagande av förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Algoritmen omfattar nybyggnation av 178 bostadslägenheter inkl. en gruppbostadsenhet om 6 lägenheter, 6 kommersiella lokaler och två förskolor. Kvarteret inrymmer ett garage om två våningar för bostadslägenheternas behov och en infartsramp med trapphus till Norra Stationsgaraget.
Nybyggnad av bostäder i Hässelby Strand
Ca 170 lgh, både bostadsrätter och hyresrätter. Förskola i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet kommer att utföras i två etapper där den första etappen innebär mark och stomarbeten. Etapp 2 beräknas påbörjas i november 2018.
Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till 345 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen
6-8 våningar. Underliggande parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen & Skarpnäck
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.
Nybyggnad av hyresrätter, förskola och parkeringsgarage i Farsta
Flerbostadshusen i kv. E omfattar tillsammans ca 115 lägenheter plus en förskola. Under hela eller delar av kvarter E ska ett garage byggas. Kv. E är planerat att produktionsstarta senhösten 2019. Projektet delas upp i två faser: Fas 1: Planeringsfas med inventering och utredning. risk- och möjlighetsanalys, systemhandlingar, tidsplanering och riktpriskalkyl. Fas 2: Produktionsfas med detaljprojektering (bygghandling), inköp, produktion och överlämning till förvaltning. Vidare uppföljningar och åtgärder under garantitid. Fas 2 avses avropas som optioner
Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).
Om- och nybyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg
Byggs ovanpå befintligt parkeringshus
Nybyggnad studentbostäder i Farsta
Kv. A (Studenthusen) består av två huskroppar där det högre av dem är gestaltat som ett landmärke för området Perstorp. Studenthusen omfattar drygt 200 lägenheter och är planerat att produktionsstarta kring årsskiftet 2017/2018. Projektet delas upp i två faser: Fas 1: Planeringsfas med inventering och utredning. risk- och möjlighetsanalys, systemhandlingar, tidsplanering och riktpriskalkyl. Fas 2: Produktionsfas med detaljprojektering (bygghandling), inköp, produktion och överlämning till förvaltning. Vidare uppföljningar och åtgärder under garantitid. Fas 2 avses avropas som optioner
Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.
Nybyggn av flerb.hus, förskola och sopsugsanl S Hammarbyhamnen
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 113 lägenheter, samt en förskola i två våningar med 4 avdelningar. Byggnaden är 6-10 bostadsvåningar hög. Lägenheterna är fördelade på 5 trapphus. Hela gården är underbyggd med garage i en våning. I källarplan och på vindsplan finns bostadskomplementslokaler, såsom teknikutrymmen, tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelgarage. Inflyttning är beräknad att kunna ske under 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
80-100 lägenheter där max ca 6 till 6+2 våningar är möjligt.
Nybyggnad av punkt- & lamellhus i Sätra
Avser nybyggnad av ett punkthus och ett lamellhus. Peab Anläggning kommer att platsgjuta grunden för husen samt uppföra de 2 första våningarna i punkthuset. Lamellhuset blir 5 våningar med 1 våning under mark avsedd för garage/parkeringsyta och punkthuset kommer att bli 6 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Nybyggnad av hyresrätter i Årstaberg
Marman 10 & Årsta 1:7.
Nybyggnad av hyresrätter och gruppbostad i Bagarmossen
4-5 våningar, 69 lgh samt 6 gruppbostäder. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostadsrätter på Liljeholmen
OBS! Alla entreprenader handlas via LOU och annonseras offentligt. Handlas med projekt Nybohovsbacken. Även silon 1.
Nybyggnad av lamellhus i Hagsätra
Underliggande garage.
Nybyggnad av hyresrätter i Farsta
Flerbostadshusen i kv. F omfattar tillsammans ca 100 lägenheter. Kv. F är planerat att produktionsstarta senvåren 2020. Projektet delas upp i två faser: Fas 1: Planeringsfas med inventering och utredning. risk- och möjlighetsanalys, systemhandlingar, tidsplanering och riktpriskalkyl. Fas 2: Produktionsfas med detaljprojektering (bygghandling), inköp, produktion och överlämning till förvaltning. Vidare uppföljningar och åtgärder under garantitid. Fas 2 avses avropas som optioner
Nybyggnad av hyresrätter i Farsta
Flerbostadshusen i kv. D omfattar tillsammans ca 100 lägenheter plus en lokal. Under delar av kvarter D kan ett garage komma att byggas. Kv. D ska omgärdas av en kvartersgata vilken ska anläggas som en gemensamhetsanläggning tillsammans med de bostadsrätter som produceras parallellt med beställarens produktion. Kv. D är planerat att produktionsstarta senvåren 2019. Projektet delas upp i två faser: Fas 1: Planeringsfas med inventering och utredning. risk- och möjlighetsanalys, systemhandlingar, tidsplanering och riktpriskalkyl. Fas 2: Produktionsfas med detaljprojektering (bygghandling), inköp, produktion och överlämning till förvaltning. Vidare uppföljningar och åtgärder under garantitid. Fas 2 avses avropas som optioner
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hökarängen, Sthlm
Projektet avser nu 40 hyresrätter, 23 radhus samt 36 bostadsrätter (smålägenheter).
Nybyggnad av hyresrätter och parkeringsgarage i Rinkeby
Totalt 106 lägenheter fördelade på tre stycken huskroppar. Under mark placeras garage, förråd och teknikutrymmen. Antalet våningsplan för bostäder skiljer sig mellan huskropparna. I hörnet Rinkebysvängen/ Rinkeby allé är det högsta huset som består av åtta våningar med två lokaler i bottenvåningen placerat.
Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.
Nybyggnad av studentlägenhet i Hägerstensåsen
Nybyggnad av studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Byggnaden innehåller 42 lägenheter, biutrymmen, tekniska utrymmen samt en lokal.
Nybyggnad av studentbostäder i Kista
Avser studentbostäder i två huskroppar, delvis dockade mot Electrums östra flyglar. Totalt 72 lägenheter. Total BTA ca 3100 m² + källare och utvändiga trapphus ca 480 m² BTA.
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola mm i Hjorthagen
Ca 40 radhusliknande bostadsrättslägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.
Stambyte mm i flerbostadshus i Stockholm
Objektet avser bygg med vvs och el-arbeten som sidoentreprenad. Utöver lägenheter ingår tre lokaler i fastigheten samt ombyggnad av befintlig tvättstuga (option). Bygg: Rivning av golv, ytskikt vid byte av avlopp och värmestammar. Nybyggnad av kök. I badrum helkaklade väggar med klinkers på golv. Invändig fönsterrenovering med isolerglas. Nya ytskikt, nya golv och tak. Optionspris för Troax förråd i KV samt nytt låssystem till lgh-dörrar. VVS: Byte av avlopp och värmestammar. Horisontella stammar i KV ”plattan” berörs ej. VVC till alla lgh. Förberedelse för tvättmaskin i lgh. El: Omdragning av el enligt standard med nya centraler och stigare till lägenheter, samt option på Aptus-installation
Nybyggnad av modulhus i Grimsta
84 lägenheter, reception och tvättstuga.
Nybyggnad av hyresrätter och LSS-boende i Farsta
Flerbostadshusen i kv. B och C omfattar tillsammans ca 70 lägenheter plus två lokaler. I kvarter C ska ett LSS-boende inrymmas. Kv. B och C är planerat att produktionsstarta senhösten 2018. Projektet delas upp i två faser: Fas 1: Planeringsfas med inventering och utredning. risk- och möjlighetsanalys, systemhandlingar, tidsplanering och riktpriskalkyl. Fas 2: Produktionsfas med detaljprojektering (bygghandling), inköp, produktion och överlämning till förvaltning. Vidare uppföljningar och åtgärder under garantitid. Fas 2 avses avropas som optioner
Nybyggnad av studentlägenhet i Gubbängen
Nybyggnad av studentbostäder.
Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Sköndal
Här byggs en högre byggnad i åtta våningar med lokal med uteservering i gott solläge på bottenvåningen, ett lamell hus i sex våningar med garage, samt en fyra våningar hög byggnad mot den intilliggande parken.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stureby
3 flerbostadshus i tre-fem våningar med underjordiskt parkeringsgarage. Ca 60 lgh.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
45 lägenheter fördelade i en radhuslänga, gatuhuset och gårdshuset.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sköndal
4 lamellhus i fyra till sex våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Svedmyra, etapp 3
Hus i 3-5 våningar. Garage i bottenplan.
Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden
Ca 80 lgh. Uppvärmningssystemet är termodeck.
Totalupprustning av flerbostadshus på Södermalm
Ändrad användning från lokal till bostäder, nya balkonger och uteplatser.
Nybyggnad av studentlägenheter i Hägersten, Stockholm
Byggnaden trappar i antalet våningar - max 8 våningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: