Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 658 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
139 meter över havet. Projektet omfattar uppförande av 182 lägenheter i 37 våningar, 2 våningar under mark inrymmande bl.a. lägenhetsförråd.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn. Även Akalla 4:1.

Rivning och nybyggnad av bostäder på Liljeholmen

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta
4 avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra hammarbyhamnen

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.

Om- & nybyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten
Ca 170 lägenheter samt ca 90 st parkeringplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Ca 200 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristineberg, Stockholm
130 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Ny och påbyggnad av bostäder på Södermalm
Planen syftar till att skapa möjlighet för påbyggnad för bostäder på fastigheten Sandbacken Mindre 38 samt en nybyggnad för bostäder med butikslokaler i gatuplan på samfällighet Sandbacken Mindre s44.

Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby Sjöstad

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen
Ca 180 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulvsunda

Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Svedmyra, etapp 2
Projekt Torget innehåller 2 hus med 33 lägenheter. Projekt Höjden innehåller 3 hus med 67 lägenheter. Utsedd entreprenör för slutstädning är Cardinalis.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus på Södermalm

Nybyggnad av flerbostadshus i Stureby
Del i Stockholmshusen etapp 3.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Del i Stockholmshusen etapp 3.

Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm, etapp 2
Ca 125 lgh, bostadsrätter. Etapp 2 av Svea Fanfar. Garage i två plan under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Teaterkvarteret.

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad med 30 lägenheter. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Årstastråket, etapp 3
Skagersvägen/Bolmensvägen. 45 hyresrätter och 55 bostadsrätter.

Påbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 400 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gärdet, Stockholm
Parkeringsgarage under mark.

Nybyggn av flerb.hus, förskola och sopsugsanl S Hammarbyhamnen
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus innehållande 113 lägenheter, samt en förskola i två våningar med 4 avdelningar. Byggnaden är 6-10 bostadsvåningar hög. Lägenheterna är fördelade på 5 trapphus. Hela gården är underbyggd med garage i en våning. I källarplan och på vindsplan finns bostadskomplementslokaler, såsom teknikutrymmen, tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelgarage. Inflyttning är beräknad att kunna ske under 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sköndal
Kvarteret består av tre lamellhus i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en högre byggnad i nio våningar i korsningen mot Sköndalsvägen. Kvarteret kommer innehålla runt 90 lägenheter i form av bostadsrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Blackeberg
Två punkthus på nio våningar och ett lamellhus med fyra bostadsvåningar. Husen rymmer totalt cirka 95 hyreslägenheter.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta
Utsedd entreprenör för tamburdörrsentreprenaden är EK Bygg & Skog i Örebro AB.

Nybyggnad av punkt- & lamellhus i Sätra
Avser nybyggnad av ett punkthus och ett lamellhus. Peab Anläggning kommer att platsgjuta grunden för husen samt uppföra de 2 första våningarna i punkthuset. Lamellhuset blir 5 våningar med 1 våning under mark avsedd för garage/parkeringsyta och punkthuset kommer att bli 6 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Enskede, etapp 7
6-8 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter på Enskedefältet, Stockholm
3-5 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Byggherren markanvisas inom kort. Detaljplanearbete pågår. 75-80 lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Bebyggelsen består av tre smala punkthus i varierande höjder på 9, 13 och 16 våningar. De nya husen har en bredd på cirka 17 meter. Till det tillkommer dock utanpåliggande balkonger i två väderstreck.

Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ca 80 lgh.

Nybyggnad av studentbostäder i Gubbängen, Stockholm
Ca 300 studentlägenheter.

Påbyggnad av fastighet vid Tjärahovsplan

Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.

Tillbyggnad av seniorbostäder på Södermalm, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av hyresrätter på Årstafältet, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Grimsta

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Årsta, Stockholm

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Traneberg

Nybyggnad av flerbostadshus på Marieberg, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista gård, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta

Nybyggnad av hyresrätter och gruppbostad i Bagarmossen
4-5 våningar, 69 lgh samt 6 gruppbostäder. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm, etapp 3
Avser 100-125 bostäder.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solberga
Ca 60 bostäder. 2-3 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken, Bromma

Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta

Nybyggnad av bostadsrätter i Bandhagen, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Hässelby strand

Nybyggnad av hyresrätter i Hökarängen, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter(Plusenergihus)i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av lamellhus i Hagsätra
Underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hökarängen, Sthlm
Projektet avser nu 40 hyresrätter, 23 radhus samt 36 bostadsrätter (smålägenheter).

Ny- om- och tillbyggnad av bostäder i Östberga

Nybyggnad av hyresrätter och parkeringsgarage i Rinkeby
Även Kvarnögat och Kvarnfallet. Garage i bottenvåningarna. Rivning av bef garage i sin helhet. Garaget består av 3st plan varav det översta planet utgör p-platser utan tak.

Stambyte eller relining i flerbostadshus i Saltsjöbaden

Nybyggnad av äldreboende i Solhem, Stockholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: