Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 1
I denna etapp ingår nybyggnad av kontorshus och ca 60-70 lägenheter. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kadettbostäder på Huvudsta, Solna
2 huskroppar (3 och 4 våningar) sammanbyggda med en lägre byggnad på 1 våning. Förbindelsegång 1 plan max 60 kvm. Ca 150 kadettbostäder för officersutbildningen.
Renovering av flerbostadshus i Ritorp, Solna
Upprustning av utemiljö inklusive utbyte av servisledningar, ombyggnad lokal till lägenhet, FX-ventilation, ny tvättstuga, stambyte, byte all elinstallation, upprustning av gemensamma utrymmen. Miljöbyggnad Silver.
Takrenovering på flerbostadshus i Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Stamrenovering i flerbostadshus i Solna
Planer för antingen renovering av stammar eller stambyte.
Renovering av gårdsbjälklag och garage i Hagalund
Avser nya tätskikt, nya terrassbrunnar samt ny gårdsuppbyggnad på kv Nordan 18-20, Hagalundsvägen 1-7 samt 11-17.
Byte av portar på flerbostadshus i Solna
Planer för byte av entréportar till 2st huskroppar, ca 15.
Byte av tak på flerbostadshus i Solna
Avser byte av tak, kommer ske efter tilläggsisolering (1231311).
Solceller på tak på flerbostadshus i Solna
Avser uppsättning av solpaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Solna
Avser inglasning av balkonger, de boende får själva välja och betala för sin egen inglasning.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för balkonginglasning på Anhalten 1, slottsvägen 2-12. De boende får själva välja om de vill glasa in och stå för sin egen kostnad samt anlitande av entreprenör.
Hissrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av hiss.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: