Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Tidiga planer, ett planuppdrag finns. Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.

Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Påbyggnad av äldreboende på Tureberg
50-70 nya äldrebostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Byggrätt om ca 3400 bta, 30-40 lägenheter.

Stambyte i flerbostadhus i Tureberg, Sollentuna
Föreningen består av 12st huskroppar med 3st våningsplan. Föreningen är även innehavare av 4st lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Utvändigt renovering av flerbostadshus i Sollentuna
Renovering av tak och utfackningsväggar, byte av fönster. Kommer att pågå under flera års tid, ca 2 huskroppar/år.

Nybyggnad av LSS-boende på Norrviken, Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 9, 10, 13, 14.

Uppsättning av balkonger på flerbostadshus i Sollentuna
Planer för uppsättning av balkonger, omfattning ej fastställd, de boende får välja själv om de vill ha balkong eller ej.

Nybyggnad av parhus i Häggvik
Exploatering: 1349709

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Trollgubben 1, Trollsländan 1, Trollungen 1, Trollspegeln 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna kommun
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Korgbyte i hissar.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten saluten 27 Saluten 25,27.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten halmkupan 11, tallvägen 12.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten torggumman 1, sollentunavägen 166.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten guldsmeden 6, vaxmoravägen 10b.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Fasadändring med solceller.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong samt byte av fönster på flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av delar av altan på fastigheten taffeln 1, strandvägen 4-6 samt dalbovägen 2-6.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av enbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten norrsättra 1:23, solstigen 7.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten haken 20, almvägen 37.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Ny värmeanläggning för flerbostadshus i Sollentuna

PCB-sanering av fogmassor på och i fastighet, Sollentunahem
Avser PCB-sanering av fogmassor ute och inne och omfogning samt byte av jord och sand i lådor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: