Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder i Häggvik, Sollentuna
Bostadsutvecklingen kommer vid ny detaljplan att ske etappvis. Cirka 2 000 bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väsjön
100-120 bostäder.

På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tureberg, Sollentuna
Bostadsrätter. En huskropp byggd som ett E i varierande höjd, 1-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tureberg

Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 3
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Stambyte i flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.

Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Utvändigt renovering av flerbostadshus i Sollentuna
Renovering av tak och utfackningsväggar, byte av fönster. Kommer att pågå under flera års tid, ca 2 huskroppar/år.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 13, 14.

Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Takomläggning på flerbostadshus i Sollentuna
Planer för takomläggning på ca 21 hus. Projektet kan komma att delas i etapper.

Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten hemgården 4, kummelbyvägen 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för ändrad användning av befintlig byggnad till bostäder på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Trollgubben 1, Trollsländan 1, Trollungen 1, Trollspegeln 1, Trollgumman 1 Trollglansen 2. Avser stående bygglov och de boende får själva handla upp entreprenör.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten tårpilen 12, kung agnes väg 11.

Nybyggnad av kedjehus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kedjehus samt carport och förråd på fastigheten medaljen 1, rådans gårdsväg 82.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lövverket 1, bössvägen 11.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av på fastigheten torgkassen 7,.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten tallstammen 2, götavägen 35.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av solceller på fastigheten tuppen 6, polhemsvägen 43.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten spiran 1, folkungavägen 20.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheterna tribunen 1-2, vänortsstråket 63a.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus. De boende får själva handla upp entreprenör.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av delar av altan på fastigheten taffeln 1, strandvägen 4-6 samt dalbovägen 2-6.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för altan på flerbostadshus på fastigheten smokingen 1, häggviksvägen 23.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för befintligt hus på fastigheten gråsparven 1,.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten södersättra 3:16, fjätursvägen 11.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten guldfisken 10, vaxmoravägen 4.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten silen 3, valhallavägen 4.

Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidsfastighet på fastigheten elddopet 7.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för korttidsboende av på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: