Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas.

Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av hyresrätter vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av senior/äldrebostäder i Sollentuna
Ca 80 platser planeras.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 nya bostäder för hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna, etapp 4-5
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.

Stambyte i flerbostadhus i Tureberg, Sollentuna
Föreningen består av 12st huskroppar med 3st våningsplan. Föreningen är även innehavare av 4st lokaler.

Stambyte i flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.

Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.

Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Utvändigt renovering av flerbostadshus i Sollentuna
Renovering av tak och utfackningsväggar, byte av fönster. Kommer att pågå under flera års tid, ca 2 huskroppar/år.

Nybyggnad av LSS-boende på Norrviken, Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Häggvik
Exploatering: 1349709

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 9, 10, 13, 14.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.

Takomläggning på flerbostadshus i Sollentuna
Planer för takomläggning på ca 21 hus. Projektet kan komma att delas i etapper.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Trollgubben 1, Trollsländan 1, Trollungen 1, Trollspegeln 1, Trollgumman 1 Trollglansen 2. Avser stående bygglov och de boende får själva handla upp entreprenör.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för ändrad användning av befintlig byggnad till bostäder på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Fasadändring av flerbostadshus med nya balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten hemgården 4, kummelbyvägen 1.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av på fastigheten torgkassen 7,.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.

Hissrenovering i flerbostadshus i Sollentuna
Korgbyte i hissar.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av delar av altan på fastigheten taffeln 1, strandvägen 4-6 samt dalbovägen 2-6.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av enbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten norrsättra 1:23, solstigen 7.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för befintligt hus på fastigheten gråsparven 1,.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten silen 3, valhallavägen 4.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten tallstammen 2, götavägen 35.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten torggumman 1, sollentunavägen 166.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheterna tribunen 1-2, vänortsstråket 63a.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten guldsmeden 6, vaxmoravägen 10b.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lövverket 1, bössvägen 11.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Fasadändring med solceller.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus. De boende får själva handla upp entreprenör.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong samt byte av fönster på flerbostadshus.

Ny värmeanläggning för flerbostadshus i Sollentuna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: