Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostäder, omb strandpromenad i Pershagen
Ca 40-50 st bostäder. Radhus, flerbostadshus samt husbåtar.
Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).
Ombyggnad till studentlägenheter i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus Oxelbäret 3,Tranbäret 2. Bl.a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyten, fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser renovering av fönster, Klaveret 2, Tegelhusvägen 2,4,6 och 8.
Renovering av fönster på flerbostadshus, Södertälje
Objektet avser Renovering av fönster, Sparven 1, Dalgatan 39 och 41
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av flerbostadshus (värmepumphus) Fasaden 1,2.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus till elevbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: