Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Östertälje
Ca 100 enheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.

Nybyggnad av bostadsområde i norra Ekeby
Projektet står stilla. Planen har ej varit ute på samråd än. Ca 50 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ca 30-40 st lägenheter.

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av äldreboende i Hovsjö, Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Ca 350 m2 skall regleras till Jasminen 4.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).

Nybyggnad av radhus i Södertälje

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Max 6 lägenheter.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Byte av fönster på flerbostadshus i Södertälje

Fasad och balkongrenovering på flerbostadshus i Södertälje

Renovering av fasader och tak mm på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av tak, fasader mm på Nygatan 14, Rådhusgatan 11, 13, 15, och 17 samt Nedre Torekällgatan 4 och 6.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus, Nybyggnad av enbostadshus och garage Vattubrinken 2:110,2:111.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: