Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 8 parhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Kulturtorget, DE 02 Mark och grundentreprenad för nybyggnad av bostäder i Märsta. 51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Renovering och förtätning av bostäder i Märsta
Upprustning av 6 flerbostadshus i 7 våningar, förtätning på befintliga parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Avser nybyggnad av villor på 33st tomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för nybyggnation av radhus.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 74 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: