Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Ca 150-200 lägenheter planeras.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, Stockholm
Nybyggnad av ca 50-60 villor och ca 160 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 8 parhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Denna förannons avser anmälan av intresse för att senare räkna på denna Total-entreprenad som innefattar markarbeten och betonggrund till nyproduktion av 67 st. BRF lägenheter. Intresseanmälan önskas senast 2017-05-26.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
äAvser nybyggnad av bostäder i Märsta. 51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala Kyrkby
Planerat för 10-12 radhus eller villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sigtuna
Avser nybyggnad av villor på 33st tomter. Markarbetet finns på separat projekt: 1354416
Stambyte i flerbostadshus i Märsta
Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter. Projektering och stamrenovering/ombyggnad av 30st lägenheter med option på ytterligare 181st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för nybyggnation av radhus.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från uthyrningslokal till 3st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 2 enbostadshus Rosersberg 10:39,10:302.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus (max 25kvm) samt inredande av ytterligare bostad Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: