Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sigtuna

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5
Detaljplaner 1:51 - 1:52.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Ny stadsdel i Sigtuna, etapp 1:4
Ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:4
Detaljplan 2:41

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 3:1
Detaljplan 3:11, 3:12 samt 3:13

Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Märsta
Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Ca 60 nya bostäder samt ett äldreboende med max 10 boendeenheter.

Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser stamrenovering, ombyggnad/ytskiktsrenovering och relining under platta. Lägenhetsbadrum renoveras enligt metoden ventilerade badrum med branschgodkänd konstruktion. Hyresrelaterade åtgärder kommer ske i tre valbara nivåer Mini, Midi, Maxi i samband med stambyte. Nivåerna Midi och Maxi innefattar bl.a. ombyggnad av kök.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Steninge, etapp 1

Nybyggnad av seniorbostäder och handel i Rosersberg

Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 22 enbostadshus/kedjehus i 1-2 våningar. Rävsta 5:345,5:344,5:343,5:342, 5:339,5:338,5:341,5:340,5:366,5:361, 5:360,5:369,5:368,5:367, 5:359,5:348,5:347,5:346, 5:351,5:350,5:349,5:337.

Nybyggnad av radhus i Steninge, Märsta

Ombyggnad till lägenheter i Sigtuna
Total ombyggnad av vårdboende till lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 22st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av 18st villor.

Nybyggnad av grupphus i Sigtuna, Etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 3 st enbostadshus samt garage/förråd Steninge 8:888,8:889,8:890.

Nybyggnad av villor i Steninge
Nybyggnad av 2 st villor.

Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för bygglov av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring för fönsterdörr.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och installtion av eldstad.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:6
Detaljplan 1:6

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: