Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Österåker

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2
Ca 170 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 5-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 1
Totalt ca 250 lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av äldrebostäder i Skånsta
2 våningar plus en souterrängvåning. Climapac är bergvärmeentreprenörer

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 2
Nybyggnad av 33 enbostadshus på ca 160-180 kvm/st. Utsedd entreprenör för slutstädning är Cardinalis.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 20 st enbostadshus och garage.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 2
Mellan 20 och 30 st villor/parhus

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av uthus.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av bostadshus med balkong samt inredning av övernattningslägenhet.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Utvändigt underhåll av radhus i Österåker
Fasadändring – upptagning av ett par fönster på radhuslägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: