Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Tre hus på sju eller åtta våningar mellan Centrumvägen och sina befintliga hyreshus.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn

Nybyggnad av bostadsrätter i Nykvarn, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av radhus och markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av två flerbostadshus 8 lgh.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av 16 radhus på Vibynäs 1:90 och 14 radhus på Vibynäs 1:91 samt manskapsbodar under byggtiden och uppförande av en banderoll.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st hästgårdar inkl mangårdsbyggnad, flygelbyggnad samt ekonomibyggnad.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av 2x3 st stadsradhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och ateljé.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: