Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 3
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 4
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 5
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med punkthus i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare, Nacka, etapp 2
4 våningar parkeringshus.

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av bostadsrätter i Kvarnholmen, Nacka
Brf under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av hyresrätter och lokaler i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Nybyggnad av tvättstuga, ombyggad av förråd till nya lägenheter mm i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av radhus i Tollare, Nacka

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasningar hus 1-5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till fyra lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.

Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus 3 st, 1 restaurang.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv ändring flerbostadshus; balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Kummelnäs 1:284,1:285,1:286,1:287.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.

Nybyggnad av fritidshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser mindre anpassning för ändrad användning av förskola till bostäder, 4 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för balkonger, uteplats samt plank.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inred av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till 1 lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 1 lägenhet.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning 12 hus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: