Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Nacka

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Ombyggnad till flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka
Byggnaden består av en högdel och en lågdel.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Påbyggnad av lägenheter samt garage i Finntorp, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Nybyggnad av tvättstuga, ombyggad av förråd till nya lägenheter mm i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till fyra lägenheter.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasningar hus 1-5.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv ändring flerbostadshus -balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv ändring flerbostadshus; balkonginglasning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Kummelnäs 1:284,1:285,1:286,1:287.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus 3 st, 1 restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder, 4 lgh.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, nya balkonger och inglasningar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, sex nya balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 1 lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till boenderum.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, lokal till en lgh.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av föreningslokal till bostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för balkonger, uteplats samt plank.

Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inred av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning 12 hus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: