Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Ombyggnad till flerbostadshus,kommersiella lokaler i Järla sjö
En q-märkt byggnad som planeras att byggas om till ca 205 st lägenheter samt kommersiella lokaler. Även en nyproduktion av flerbostadshus, ca 50-100 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.
Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas 300 lägenheter totalt.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjöbaden, Nacka
Projektet ligger vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Nybyggnad av stugby i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.
Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av 5 st hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder, 7 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utv. änd. av flerbostadshus, omputsning, inglasningar, fönsterbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 3 hus 69 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 enbostadshus; aquavilla Sicklaön 13:105,13:107,13:109,13:112,13:113,13:114,13:115,13:116,13:117,13:118,13:119,13:120,13:132.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 st enbostadshus aquavilla, Sicklaön 13:105, 13:107, 13:109, 13:112- 13:120, 13:132.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser mindre anpassning för ändrad användning av förskola till bostäder, 4 lgh.
Nybyggnad av fritidshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, aquavilla.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning, marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till lägenhet (1 lgh).
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till 1 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning 12 hus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: