Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 6
Ett lamellhus i vinkel samt 4 punkthus.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 2
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster och balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster på flerbostadshus Trålaren 3, Skonaren 1, Jungmannen 1, Jungmannen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring, renovering.

Utvändigt underhåll av radhus i Lidingö
bygglovsansökan takfönster, trappa, wc Roddaren 3,4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Ny balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Jämtland 1 ansökan inbyggnad.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: