Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Mycket tidiga planer, detaljplanearbetet har ej påbörjats. Ca 300 lgh planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
5 flerbostadshus i 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser. Ca 80 lgh totalt.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Ombyggnad av äldreboende i Lidingö
Ombyggnad av gamla AGA-fabrikens lokaler till äldreboende.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus. Tilläggsisolering och byte av färg på fasad.
Ombyggnad till bostäder i Gångsätra, Lidingö
För att bygga om lokalen till bostäder behövs ett tidsbegränsat bygglov om fem år, som sedan kan förlängas med ytterligare tio år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Byte av fasadputs samt byte av fönster på ca 30 fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Aga 1 anmälan invändig rivning hus 221-232.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bokstubben 5 ansökan fasadändring solceller på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Höken 1 ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Solventilen 2 ansökan inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: