Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Rivning av befintligt p-däck, 2 plan garage under mark. Byggs vid korsningen Herserudsvägen/Stjärnvägen.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Nybyggnad av enbostadshus på Lidingö

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 2
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö
För ombyggnationen krävs bygglov. Blir det beviljat kan ombyggnaden starta och inflyttning ske under hösten 2017.

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av radhus i Lidingö
bygglovsansökan takfönster, trappa, wc Roddaren 3,4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadrenovering och takomläggning flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster och balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring fönster på flerbostadshus Trålaren 3, Skonaren 1, Jungmannen 1, Jungmannen 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring, renovering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Ny balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Jämtland 1 ansökan inbyggnad.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: