Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 2
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 1
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik, etapp 1.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Ombyggnad av äldreboende i Lidingö
Ombyggnad av gamla AGA-fabrikens lokaler till äldreboende.
Ny- och ombyggnad av gruppbyggda hus i Lidingö
Detaljplanen avser byggnation av sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Stambyte i ca 23-24 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt skapa byggrätt för nybyggnation med två lägenheter.
Fönsterrenovering på Högsätra servicehus på Lidingö
Omfattar projektering och utbyte av fönster på Högsätra servicehus hus C och E.
Ombyggnad till bostäder i Gångsätra, Lidingö
För att bygga om lokalen till bostäder behövs ett tidsbegränsat bygglov om fem år, som sedan kan förlängas med ytterligare tio år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Byte av fasadputs samt byte av fönster på ca 30 fastigheter.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Höken 1 ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Köpmannen 1 fasadändring ny balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lejonet 36 fasadändring byte av fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bokstubben 5 ansökan fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Trålaren 1 fasadändring entrétak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Öland 2 fasadändring trappa, port, ramp, räcke.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Skivbytaren 5 rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Solventilen 2 ansökan inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: