Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras bostäder, idrottsanläggningar lokaler för handel mm.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av ca 150 st lägenheter på Snapphanevägen.
Nybyggnad av studentbostäder i Jakobsberg
Påbyggnad av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i etapp 1 för Nya Veddesta ska ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.
Nybyggnad av kedjehus i Järfälla
Avser ca 18 st kedjehus om 137 kvm på två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg
Bostäderna uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.
Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll
Renovering av badrum. Mindre elarbeten. Även en del fönsterbyte.
Stambyte i flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Stambyte i ca 160 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla
Avser ombyggnation/konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Huskroppen består i 2 plan över mark samt ett källarplan med en total BTA på ca 1 100 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Järfälla
Avser stambyte med badrumsrenovering i 282 lgh + 20 lokaler.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Järfälla
Ombyggnad av kontor till ca 13st lägenheter.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Installation av trapphiss i gruppboende i Järfälla
Installation av trapphiss i gruppboende.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby
Tidsbegränsat bygglov för mindre bostäder á 26 kvm för studenter, unga och nyanlända.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Byte av va-stammar flerbostadshus.
Invändigt underhåll av äldreboende i Järfälla
Avser trapphiss till Fanjunkargränd.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Arbetet avser omläggning av plåttak på fastighet Barsbro 1:313, beläget på Jaktplan 1, 3, 5, 7, 13 och 15 i Barkaby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning samtliga balkonger och uteplatser 38 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 125 balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 75 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Strandskyddsdispens och nybyggnad av två st. enbostadshus och murar.
Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av radhus efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser rivning av en mellanvägg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: