Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Förskola med 5 avdelningar.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av radhus i Huddinge
Bostadsrätter.

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård

Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Ramavtal avseende tak-, plåt- och snöarbeten för Huge fastigheter, Huddinge
Ramavtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med upp till två år, d.v.s. 2 +1+1 år. Ramavtalstiden kan maximalt gälla i fyra år.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med en bruttoarea om 9 529,8 kvm. totalt 152 lgh.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till genomgångsbostäder.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring, inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av lokaler.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning Docenten 17,8.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft, kontor/bostad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge kommun
Ventilationskontroll Från- och tilluft med återvinning flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inredning av ytterligare bostadslägenhet Rävlyan 4,6.

Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 10,8,11,9,6.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 149,06 kvm och garage med en byggnads-och bruttoarea om 40 kvm. samt marklov för ändrad marknivå.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt rivningslov Kedjan 12,22.

Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/förråd till bostäder till och med 2021-11-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: