Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Flemingsberg,et 3
Hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Förskola med 5 avdelningar.

Utveckling av Segeltorps centrum
Kommunens översiktsplan 2030. Man har intervjuat 9 st fastighetsägare i Segeltorps centrum och utredning av förslagen kommer att göras.

Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skogås

Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge

Nybyggnad av bostäder i Flemingsberg

Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Ca 60 lgh.

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Entreprenaden indelas i två huvuddelar: Huvuddel 1: Skeppet 3, 54 lgh, Botkyrkavägen 9 Huvuddel 2: Skeppet 1, 54 lgh, Botkyrkavägen 11

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 28 st radhus.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen, som är planerad för säljstart under vår/ sommaren 2017, kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.

Nybyggnad av parhus, villor och förråd i Segeltorp
Fyra bostäder i parhus samt två minivillor.

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Ramavtal avseende tak-, plåt- och snöarbeten för Huge fastigheter, Huddinge
Ramavtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med upp till två år, d.v.s. 2 +1+1 år. Ramavtalstiden kan maximalt gälla i fyra år.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Ombyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus/ändrad användning till tvåbostadshus samt marklov, uppförande av mur och installation av eldstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till genomgångsbostäder.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med en bruttoarea om 9 529,8 kvm. totalt 152 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus, igensättning av fönster, insättning av nytt fönster och fönsterparti, byte av entrédörr och insättning av sidofönster samt byte av garageport.

Nybyggnad av parhus i Huddinge
bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus om bya 120 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 149,06 kvm och garage med en byggnads-och bruttoarea om 40 kvm. samt marklov för ändrad marknivå.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inredning av ytterligare bostadslägenhet Rävlyan 4,6.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt rivningslov Kedjan 12,22.

Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/förråd till bostäder till och med 2021-11-01.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge kommun
Ventilationskontroll Från- och tilluft med återvinning flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: