Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och studentlägenhet i Huddinge
Vid Huddingehallen p-plats, parkering i källaren.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Entreprenaden indelas i två huvuddelar: Huvuddel 1: Skeppet 3, 54 lgh, Botkyrkavägen 9 Huvuddel 2: Skeppet 1, 54 lgh, Botkyrkavägen 11

Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.

Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.

Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Inv underhåll av flerbostadshus på Flemingsberg, Huddinge
Projektet avser byte och målning av ytskikt (väggar, golv och tak) i lägenheterna. Även befintligt innertak (plåt) i källare skall bytas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till genomgångsbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt rivningslov Saxofonen 8,13,12.

Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 10 tvåbostadshus Högmora 5:17,5:36,3:78,5:34,5:37,3:79,3:20,5:33,5:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av lokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning Docenten 17,8.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft, kontor/bostad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll självdrag, flerbostadshus lillskogsvägen 2 - 8.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft flerbostadshus, sturevägen 29-33, kvarnbergsvägen 72-74 samt gemensamhetslokal, soprum. etc.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll frånluft flerbostadshus, väpnarevägen 27-73.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av 11 balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inredning av ytterligare bostadslägenhet Rävlyan 4,6.

Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 10,8,11,9,6.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus med en byggnadsarea om 150 kvm, bruttoarea om 300 kvm Yxfilen 5,6.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 108,4 kvm, bruttoarea om 203,7 kvm och öppenarea om 6,6 kvm samt garage med en byggnads- och bruttoarea om 31,5 kvm. installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av uteplats.

Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad, Rivningslov för rivning av samtliga byggnader Högmora 3:20,5:17.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av bostadsmoduler till och med 24 juli 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: