Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 140 bostäder samt äldreboende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Punkthus med 13, 14 och 16 våningar. Projektet kommer troligtvis att etappindelas.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp
Planens syfte är att tillgodose behovet av äldreboende i Segeltorp, boendet behöver inrymma cirka 70 bostäder i vårdboendeform. Äldreboendet föreslås bli kombinerat med en förskola samt en mindre park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och studentlägenhet i Huddinge
Vid Huddingehallen p-plats, parkering i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.
Nybyggnad av punkthus i Skogås
Planer för 57st bostäder.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Entreprenaden indelas i två huvuddelar: Huvuddel 1: Skeppet 3, 54 lgh, Botkyrkavägen 9 Huvuddel 2: Skeppet 1, 54 lgh, Botkyrkavägen 11
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Flemingsberg
Projektet omfattar 8 huskroppar inrymmande 300 lägenheter och 25 st portar.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.
Inv underhåll av flerbostadshus på Flemingsberg, Huddinge
Projektet avser byte och målning av ytskikt (väggar, golv och tak) i allmänna utrymmen. Även befintligt innertak (plåt) i källare skall bytas samt byte av ståldörrar. Projektet kan komma att delas in i etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för installation av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 6 st tvåbostadshus Grensaxen 1,8,4,6,5,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160,4 kvm och bruttoarea om 297,2 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus Kimröken 23,27.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus om 154.3 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Rävskinnet 3, 5.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Trädgårdsmästaren 3,14.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm samt inredning av ytterligare bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: