Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Botkyrka

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av radhus och lägenheter vid Hallunda Gård, Norsborg
Intill Hallunda Gård planeras för byggnation av cirka 170 bostäder fördelat på olika typer av hus och lägenheter.

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Nytt bostadsområde i Hallunda

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Ramavtal för drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i Botkyrka kommun
Årsavtal avseende drift och skötsel av maskindrivna portar och hissar i AB Botkyrkabyggen och Fastighets AB Alfågelns fastighetsbestånd med avtalstid: 2017-04-01 t.o.m. 2019-03-31 Objekten kommer att finnas inom Botkyrka Kommun. Objekten finns redovisade i port/hissförteckning enligt AFB.22. Förvaltningsområde Tumba Förvaltningsområde Storvreten Förvaltningsområde Alby +Alfågeln Förvaltningsområde Fittja Förvaltningsområde Norsborg

Tak- och fasadrenovering av radhus i Norsborg

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Renovering av hissar i flerbostadshus i Botkyrka
Renovering av totalt 28 stycken hissar.

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad till smålägenheter i Tumba

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Byte av ca 1200 fönster och ca 160 st altandörrar.

Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 1
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor.

Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 3
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 114-116, 118-124, 128-134, 136-146, 148-154, 156-162 samt tvättstuga på Stendalsvägen 126.

Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 2
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 14-20, 22-28, 30-36, 38-44, 46-52, 54-60.

Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 4
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 62-68, 70-80, 82-88, 90-96, 98-104, 106-112.

Byte av entré m.m. på flerbostadshus i Botkyrka
Byte av entré (31 st), utebelysning samt förrådsdörrar.

Byte av radiatorventiler i fastighet i Storvreten
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen samt gruppventiler i källare och lokaler på Stenvägen 1-17 i Storvreten. Option att under perioden 2017-2018 genomföra byten av radiatorventiler i Tumba bostadsområde på följande adresser: Gröndalsvägen 2-4, Gröndalsvägen 6-8 samt Gröndalsvägen 14-18.

Byte av radiatorventiler i fastigheter i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenad omfattande byte radiatorventiler i lägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och källare i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Tuna. Entreprenaden omfattar följande adresser: Tunavägen 34-36, Övergårdsvägen 1-3, Nedergårdsvägen 7-9 samt Boställsvägen 7-9.

Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.

Byte av takfläktar i låghus i Storvretens bostadsområde
Avser byte av takfläktar på låghusen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Omfattar erforderliga ventilationsarbeten, elarbeten och byggnadsarbeten. Adresser som berörs är: Branta Backen 3-5, 2-10, Harbrovägen 32-38, Grytstigen 26-28, Toppvägen 2-10 samt Toppvägen 12-24.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: