Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholms län

Botkyrka (25)
Danderyd (13)
Ekerö (16)
Haninge (25)
Huddinge (140)
Järfälla (57)
Lidingö (26)
Nacka (64)
Norrtälje (45)
Nykvarn (11)
Nynäshamn (12)
Salem (8)
Sigtuna (34)
Sollentuna (51)
Solna (44)
Stockholm (666)
Sundbyberg (43)
Tyresö (18)
Täby (42)
Vallentuna (19)
Vaxholm (13)
Värmdö (28)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1381 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Stockholm
Totalt ca 500-700 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde söder om Bro
Ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhus mm på Telefonplan, Stockholm
Det nya förslaget innehåller 4 stycken hus i olika höjder, två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 våningar och ett lamellhus i 7 våningar. Antal lägenheter beräknas bli drygt 1.200 stycken. Det blir även plats för ett flertal butiker, caféer och livsmedelsbutik. Under husen blir det garage, och tusentals parkeringsplatser för cyklar. Inom området planeras en förskola i två plan och på toppen av de båda höghusen blir det takterrasser med pool. I det högsta av husen ritas det på en restaurang och skybar med utsikt över hela Stockholm.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Ca 20 000 kvm mark, 700 och 800 bostäder.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Drygt 600 lgh planeras.

Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5
Detaljplaner 1:51 - 1:52.

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nyb av flerbostadshus, butiker, restaurang mm i Norrtälje
Omfattar ca 315 lägenheter i 2,5 plan, 13000 kvm butiker, restauranger och caféer i markplan, parkeringsgarage för ca 500 bilar, ny bussterminal, gågator och större torgyta.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder i Veddesta, Järfälla
Cirka 9 000 kvm BTA bostäder med produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus och tennishall på Stadshagen

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Bostadshus i 6-9 våningar, ca 340 lgh. Garage under mark för ca 700 platser.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Ca 360 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Kungsholmen, Stockholm
Förskola på 8 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av ca 380 st lägenheter på Snapphanevägen, Tomasvägen, Dackevägen och korsningen Dackevägen-Frihetsvägen. Projektet kommer att delas upp i etapper.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3 och 4

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende bostäder inom Globenområdet

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nybyggnad för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt verksamhet för småföretagare.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus på Mörbylund, Danderyd
Ca 400 lgh planeras i 4-10 våningshus. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32 400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Uppdraget avser att ta fram ett förslag för detaljplan 3 i Älvsjö, samt för att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget till Laga kraft vunnen detaljplan samt option för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Tyresö
Ca 200 lgh, p-hus för några hundra bilar. Nya kontorslokaler åt Tyresö Bostäder. Handelslokaler byggs ovanpå p-huset. Bollmora 1:77. 1.10 samt del av 1:76. Bollmoravägen - Granängsvägen

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Ny stadsdel i Sigtuna, etapp 1:4
Ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Tidiga planer, ett planuppdrag finns. Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus & förskola i Hammarby Sjöstad

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2 mfl
Avser ca 300 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnation av bostäder och förskola i Nykvarn

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 150 - 200 hyresrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna
De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.

Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Flemingsberg,et 3
Hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av parhus i Åkersberga
Äganderätter vid Österåkers golfklubb.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:4
Detaljplan 2:41

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 3:1
Detaljplan 3:11, 3:12 samt 3:13

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av totalt ca 180 bostäder på området, 140 på denna adressen. Ytterligare 40 på projekt 907400.

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7
Planerat projekt i tidigt skede. Omfattning oklar. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av lägenheter, förskola samt äldreboende i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med cirka 240 lägenheter, ett äldreboende, ett hotell och en förskola.

Nybyggnad av hyresrätter i Fagersjö

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 5

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 6
Avser nybyggnad av 206 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Barkarby, Järfälla
4-5 våningar, lokaler för handel och service i bottenplan.

Nybyggnad av bostads- och hyresrätter i Hagastaden, Stockholm
125 Hyresrätter och 134 bostadsrätter.

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2
Ca 170 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 2
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: