Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholms län

Botkyrka (39)
Danderyd (10)
Ekerö (17)
Haninge (14)
Huddinge (112)
Järfälla (31)
Lidingö (22)
Nacka (52)
Norrtälje (30)
Nykvarn (15)
Salem (6)
Sigtuna (22)
Sollentuna (57)
Solna (42)
Stockholm (698)
Sundbyberg (50)
Tyresö (12)
Täby (35)
Vallentuna (12)
Vaxholm (8)
Värmdö (31)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1317 st.

Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma
Första etappen i stadens program för Centrala Bromma är Norra Riksby som totalt omfattar 3000-4000 bostäder. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 1
Området runt Hjulstamotet.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 2
Området runt Hjulstamotet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder i Huvudsta
Ca 900 bostäder, 12 våningshotell, ny tunnelbaneuppgång, caféer & butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmesta
500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av forskarbostäder i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö
300-400 lgh

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 400 bostäder planeras, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av bostäder, kontor och/ kommersiella lokaler i Johanneshov

Nya bostäder och kontorshus i Södra Värtan

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Nya bostäder, Täby
Planer finns för nybyggnad av 400-600 bostäder. Marken är industrimark idag. Ett nytt fastighetsbolag kan komma att bildas.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 3 mfl

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder. Utsedd entreprenör för förrådssystem är Axelent AB.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nyproduktion av 436 lägenheter med byggstart under hösten, 7-9 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker i Råsunda
Ca 266 lgh, 16 000 kvm BTA, 6-8 våningar. Parkeringsgarage under huset och lokaler för butiker och caféer i bottenvåningarna. Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Ombyggnad till flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Ca 3000 bostäder varav minst 1000 hyresrätter.

Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Barkarby, Järfälla
Avser ca 300 hyresrätter, förskola och aktivitetshus i Barkarby.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
400 hyresrätter varar ca 200 är Stockholmshusen. Kärrtorp 1:1.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerhaninge
250 lägenheter med plats för 630 boende kräver både stor yta och stora byggnadsvolymer. Flera olika hus ska byggas, där större byggnader omgärdas av mindre för att skapa dynamik och en personlig känsla i kvarteren. Våningsantalet kommer att variera mellan 3-7 våningar. I projektet ingår även att bygga en förskola åt Haninge Kommun.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 1 mfl

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter vid Väsjön i Sollentuna

Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge
Påbyggnad på befintligt flerbostadshus samt nybyggnation av flerbostadshus. Ca 300 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Garage i 2 våningar byggs först, därefter blir det ett uppehåll på 5 månader innan de fortsätter med betongstommen i maj 2017. LOA 670 Kvm

Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Ca 78 studentbostäder.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Brf under bildande. Avser ca 183 st. lägenheter i Brf. Landskampen samt garage med ca 220 platser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Barkarby, Järfälla
4-5 våningar, lokaler för handel och service i bottenplan.

Nybyggnad av studentbostäder på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av småhus och förskola på Värmdö
100-150 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker

Nybyggnad av flerbostadshus i Telefonplan, Stockholm

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
ca 700 smålägenheter

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
Joint venture projekt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av två parkeringsdäck. Nybyggnad av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar. Förslaget innehåller också ett mindre bostadshus i fem våningar i kvarterets norra del där det f.d. fritidshemmet och tvättstugan idag ligger. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Planer för ca 200 bostäder vid Fastebolsvägen i Viksjö.

Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad 3 huskroppar med ca 165 lgh för ungdomar och studenter. Upprustning av husen i Järnvägsparken.

På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av bostäder i Stavsnäs

Nybyggnad av bostäder i Botkyrka

Nybyggnad av bostadsrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och ny förskola på Södermalm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
110 hyresrätter och 30 bostadsrätter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 1
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 1-2
Ca 170 lgh, upp till 7 våningar/sutteräng.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: