Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholms län

Botkyrka (37)
Danderyd (14)
Ekerö (18)
Haninge (20)
Huddinge (129)
Järfälla (37)
Lidingö (23)
Nacka (64)
Norrtälje (28)
Nykvarn (16)
Nynäshamn (12)
Salem (8)
Sigtuna (25)
Sollentuna (60)
Solna (35)
Stockholm (684)
Sundbyberg (54)
Tyresö (17)
Täby (39)
Vallentuna (20)
Vaxholm (10)
Värmdö (33)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1371 st.

Nybyggnad av bostäder i Sundbyberg
Ca 7000 nya bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Hagastaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
139 meter över havet. Projektet omfattar uppförande av 182 lägenheter i 37 våningar, 2 våningar under mark inrymmande bl.a. lägenhetsförråd.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Huvudsta, Solna
Omfattande bebyggelse kring Jonstorpsvägen med 900 alternativt 800 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ca 600 lgh. Sker tillsammans med: 1346464

Nybyggnad av bostäder i Tumba
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn. Även Akalla 4:1.

Rivning och nybyggnad av bostäder på Liljeholmen

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta
4 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra hammarbyhamnen

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter vid Väsjön i Sollentuna

Om- & nybyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Väsbyhem ska påbörja ett planabete för cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Inom fastigheten ska även en förskola för 120 barn uppföras. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras. Projektet delas in i tre faser: Detaljplanearbete, Projektering samt Utförande.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7
Planerat projekt i tidigt skede. Omfattning oklar. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 3
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Totalrenovering av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg, etapp 4
3-5 våningar. Totalt 270 lägenheter. Samtliga fem hus kommer att omfattas av stambyten VS inkl nya våtutrymmen. Tre av dessa hus kommer att omfattas av en totalrenovering som dessutom omfattar takrenovering, tilläggsisolering, ny FTX-ventilation, nya elinstallationer, nya kök och invändiga ytskikt i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nybyggnad av småhus och förskola på Värmdö
100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristineberg, Stockholm
130 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sköndal, etapp 2
16 villor, 18 kedjehus och 17 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 3
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 4
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 5
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med punkthus i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten
Ca 170 lägenheter samt ca 90 st parkeringplatser.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2
Ca 170 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Ca 200 lgh.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Tensta
Ny byggherre. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro
Planprogram pågår, eventuellt antagen i september 2014. Haninge kommun är markägare i dag. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Huddinge
Planerat projekt ur kommunens projektplan. En uppskattad tidsplan är att eventuellt sker en markanvisning i början av 2015. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Ny och påbyggnad av bostäder på Södermalm
Planen syftar till att skapa möjlighet för påbyggnad för bostäder på fastigheten Sandbacken Mindre 38 samt en nybyggnad för bostäder med butikslokaler i gatuplan på samfällighet Sandbacken Mindre s44.

Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad 3 huskroppar med ca 165 lgh för ungdomar och studenter. Upprustning av husen i Järnvägsparken.

Nybyggnad av flerbostadshus och butik på Trollbäcken, Tyresö
Ca 200 st lägenheter samt affärslokaler.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 1-2
Ca 170 lgh, upp till 7 våningar/sutteräng.

Nybyggnad av flerbostadshus på Liljeholmen
Ca 180 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: