Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
400-450 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind.

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Mariefred

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
16 nya stadsvillor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 små lägenheter och 1 större på innergård.

Ombyggnad till lägenheter i Strängnäs
4 lgh + 1 lokal.

Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Nybyggnad av kedjehus (bef hus måste rivas).

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad rad-,par-,kedjehus, enbostadshus 11 st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Stambyte och nytt kall/varmvatten i båda plan, rivning av enklare väggar, byte av ytskikt och tätskikt.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av par-,rad-, kedjehus och enbostadshus 8 st lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och enbostadshus, 17 st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av 18 st bostäder i radhusform.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av två enbostadshus samt avstyckning av två tomter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
På flerbostadshus skapas två nya altaner på bef tak.

Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivning bostadshus, bef stomme är dålig.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Uppförande av solcellsanläggning på tak på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: