Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar och ett p-däck delvis under mark.

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2
4 enbostadshus & 9 parhus.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping, etapp 2-3
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus vid Bråviken, Nyköping

Stambyte och badrumsrenovering i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 23 000 m2.

Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av parhus i Nyköping

Nybyggnad av parhus i Nyköping
10 st parhus

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Isaksdal, Nyköping

Nybyggnad av stadsradhus i Nyköping

Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Byggnaderna ska stamrenoveras och förses med nya kök och badrum. Förstärkt el inom lägenheterna. Utvändigt ska fasader, tak och balkonger renoveras. Ny dränering runt grund. Vatten- avlopp - och värmeledningar skall bytas i alla lägenheterna samt i stora delar i källarutrymmen. Nya radiatorer och ledningar i lägenheterna. Ombyggnaden ska bedrivas utan kvarboende hyresgäster i etapper. Evakuering av boende till möblerade paviljonger inom området. Totalentreprenören ska tillhandahålla möblerade bostadspaviljonger för hyresgästerna. Etablering inom fastighetsgränsen på anvisad yta

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak med display på väggen.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasade balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus Kammarherren 8,5.

Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus och garage Kammarherren 6, 7.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Invändigt underhåll av enbostadhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus, stambyte.

Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, solcellsanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: