Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

Nybyggnad av trädgårdsstad i Buskhyttan
500-600 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Omfattar ca 40 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19. Även option för avrop av fortsatt fönsterbyte på Ortvägen 21–51.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation på Brandkärrsvägen 58, 60, 62, 64-A-B-C, 66-A-B-C, 68-A-B-C.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 22 st tvåbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser inglasning av balkonger. Varje bostad får själv bekosta och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Inredning av vind till bostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Byte av tak på flygel vid Lilla Kungsladugården, Nyköping
Objektet avser lagning av undertak pga rötskador och byte av takbeläggning inkl nytt undertak och läkt samt nya plåtarbeten/beslag på tak.
Rivning av mindre byggnad i Nyköping
Omfattar rivning av befintlig mindre byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: