Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Fågelbo, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ca 130 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till flerbostadshus samt uppförande av förråd/uterum.

Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning på tak med display på väggen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation, tidsbegränsat.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus , inglasning av uterum.

Nya balkonger på flerbostadshus i Nyköping
4 nya balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: