Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Ca 40 platser. Gamla Shelltomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Stambyte mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Totalrenovering och stambyte i flerbostadshus med butiker i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Ombyggnad till lägenheter samt ev påbyggnad av garage med bostäder i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte och badrumsrenovering av 36 badrum i flerbostadshus med 16 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.
Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.
Takbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tak på 2 st flerbostadshus på 3 och 6 våningar samt ett garage.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fönster. 70-80 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till bostad i flerbostadshus.
Fasadarbete på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och VA.
Utvändigt underhåll av radhus i Eskilstuna
Utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i del av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad planlösning samt VA-anordning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till HVB boende.
Stambyte och badrumsrenovering flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av Va-anordning, stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus lgh 2001, 1901.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus och garage.
Rivning av kolonistuga i Eskilstuna
Rivning av kolonistuga Hus nr 20.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av fyra flerbostadshus (solceller).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Installation av solceller på flerbostadshus i Eskilstuna
Uppsättning av solceller på ett flerbostadshus på 6 våningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: