Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna, kv H
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Stambyte mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Totalrenovering och stambyte i flerbostadshus med butiker i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Ombyggnad till lägenheter samt ev påbyggnad av garage med bostäder i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte och badrumsrenovering av 36 badrum i flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Takbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tak på 2 st flerbostadshus på 3 och 6 våningar samt ett garage.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fönster. 70-80 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av hiss i flerbostadshus Färgaren 18, Stensborg Norra 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i flerbostadshus Ärla-Åstorp 1:142, 1:143, 1:144 och Hövdingen 1.
Utvändigt underhåll av radhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av radhus med inglasade uterum samt inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Näshulta
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus (bovieran).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad med 3 tillkommande bostäder i enbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Eskilstuna
Uppsättning av solceller på ett flerbostadshus på 6 våningar.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus och garage.
Rivning av flerbostadshus i Eskilstuna
Rivning för 3 balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av fyra flerbostadshus (solceller).
Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: