Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 100 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av en gammal gjutfabrik till ca 35 studentbostäder-hyresrätter. Nybyggnad av mindre bostadsrätter i 10 våningshus. Kommer att bli laddstolpar för bilar.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende.
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.
Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.
Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av radhus i Eskilstuna
Utvändig ändring av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och installation av VA och ventilation samt uppförande av stödmur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad med inglasade balkonger samt rivning av bef balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av grupphus i Eskilstuna
Ändring av 10 enbostadshus samt ändring bärande konstruktion (takkupa).
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av Va-anordning, stambyte i flerbostadshus.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus lgh 2001, 1901.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt installation av va-anordning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Leverans och montage av utvändiga trappor på bostadshus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser rivning av befintliga, utvändiga betongtrappor, leverans och montage av 7 st nya betongtrappor inkl provisorier.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasning av 20 balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: