Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen på Öknen 1, Orkanen 27, 28.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.

Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.

Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion samt ändring av VA-anordning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i flerbostadshus, stambyte, Tumstocken 1, Taket 1, Tromben 1, 2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem och VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändring av kontor till bostad i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport (passivhus).

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt installation av va-anordning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteplatser på flerbostadshus samt inglasning.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, utrymningsdörr.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av garage till bostad samt utvändig ändring och installation av VA-anordning i enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus.

Leverans och montage av utvändiga trappor på bostadshus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser rivning av befintliga, utvändiga betongtrappor, leverans och montage av 7 st nya betongtrappor inkl provisorier.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: