Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av radhuslägenheter på Borsökna, Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Placeringen är ej fastställd.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus. Oklart antal bostäder.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 1
Total renovering av hela huset.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av förråd till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.

Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nya stålramar till tre loftgångsplan, renovering, ytbehandling och fogtätning av loftgångsplattor plan 1, 2 och 3 samt renovering och ytbehandling av undersida takbjälklag inklusive betongkonsoler ovan loftgång plan 3. Option på utbyte av samtliga loftgångsräcken till nya loftgångsräcken med utseende motsvarande de befintliga.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av radhus i Eskilstuna
Ändrad användning av radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem och VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem samt VA-anordning (stambyte) i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av ca 80 balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Inredning av vind till lägenheter i Eskilstuna

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteplatser på flerbostadshus samt inglasning.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus och två förråd.

Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, utrymningsdörr.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av garage till bostad samt utvändig ändring och installation av VA-anordning i enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändring av kontor till bostad i flerbostadshus.

Stambyte i flerbostadshus i Torshälla
Avser stambyte i ett trapphus, 4 lägenheter på Karlsrogatan 10 i Torshälla.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: