Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (55)
Flen (12)
Gnesta (5)
Nyköping (45)
Trosa (9)
Vingåker (1)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 2
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Tidigare byggherre hade planer på två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område
Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.
Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation på Brandkärrsvägen 58, 60, 62, 64-A-B-C, 66-A-B-C, 68-A-B-C.
Markarbeten vid flerbostadshus i Oxelösund, etapp 3
9 uteplatser som rivs och ersätts med nya samt skärmtak. Ny markbelägging.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.
Renovering och inglasning av balkonger i Eskilstuna
Avser helrenovering av balkongerna samt inglasning av 48 st balkonger. Kostnad okänd.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till Komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19. Även option för avrop av fortsatt fönsterbyte på Ortvägen 21–27 som är bestående av ytterligare 24 lägenheter.
Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad med inglasade balkonger samt rivning av bef balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: