Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (66)
Flen (5)
Gnesta (6)
Nyköping (61)
Trosa (17)
Vingåker (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 210 st.

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ca 180 lgh planeras, kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
400-450 bostäder.

Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av 184 lägenheter. Avser stambyte, utbyte av kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar, nya entrepartier samt tamburdörrar, nya ytskikt i kök, ny ventilation, ny belysning i trapphus, uppgradering av elsystem. Avser Uttermarksgatan, Muningatan, Rosenbergsgatan, Uttermarksgatan, Ätgirgatan och Carlavägen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 580 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar och ett p-däck delvis under mark.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.

Nybyggnad av padhus och villor i Nyköping, etapp 2
4 enbostadshus & 9 parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Nyköping, etapp 2-3
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Tillbyggnad av äldreboende i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus vid Bråviken, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Stambyte och badrumsrenovering i Nyköping, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Eskilstuna

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av bostäder i Sparreholm

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker
Ca 18 hus,

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Nybyggnad av radhus i Gnesta
Brf Frösjön

Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Stambyte mm i flerbostadshus i Katrineholm
Stambyte samt balkongarbete och fönsterbyte. Adresserna som berörs är Vallavägen 8-14 och Lövåsvägen 2-18.

Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 23 000 m2.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av parhus i Nyköping

Nybyggnad av parhus i Nyköping
10 st parhus

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av enbostadshus i Hasselbacken

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind.

Nybyggnad av radhuslägenheter på Borsökna, Eskilstuna, etapp 2

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: