Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (72)
Flen (9)
Gnesta (7)
Nyköping (52)
Trosa (6)
Vingåker (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Nybyggnad av trädgårdsstad i Buskhyttan
500-600 bostäder totalt.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
400-500 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna, kv H
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 323 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för flerbostadshus på Villabacken. BOA 10512 kvm, 20-24 våningar.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Förtätning med rad- och kedjehus samt förlängning av befintlig kanal i Eskilstuna
Förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Omfattar ett ca 4200 m2 stort markområde
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 1
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Flen
60 enheter. Byggs ut i etapper tom 2030.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: