Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (54)
Flen (8)
Gnesta (6)
Nyköping (42)
Trosa (9)
Vingåker (0)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fågelbo, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ca 130 lägenheter.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av punkthus i Trosa
Bostadsrätter i 3-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
16 nya stadsvillor.

Nytt bostadsområde i Flen

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Ombyggnad till utslussningsbostäder i Eskilstuna

Ombyggnad av kanslihus till flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Bostadsrätter.

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Nybyggnad av radhus i Mariefred

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av seniorvillor i Sparreholm

Nybyggnad av bostäder i Mariefred

Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
4-12 våningar

Nybyggnad av seniorvillor i Sparreholm, Flen

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Strängnäs
Ombyggnad i bottenplan och i ett halvt våningsplan.

Nybyggnad av gruppbostad i Finninge

Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 små lägenheter och 1 större på innergård.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av parhus i Flen

Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.

Renovering i flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Totalrenovering av flerbostadshus

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Fasadarbeten på flerbostadshus i Torshälla
Avser förankring av tegelfasad på kv Löparen 1 i Torshälla.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping

Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.

Värme och ventilationsinstallationer i flerbostadshus i Nyköping
Omfattar installation av frånluftsvärmepump och omdragning av ventilation.

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Ventilationsinstallation i flerbostadshus i Nyköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: