Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Beslut om projektets genomförande är ej taget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser totalt 64 lägenheter varav 4 stycken penthouse. Utöver detta tillkommer även en samlingslokal samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 2
Andra etappen avser 43 lägenheter varav 3 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske efter att lägenheterna i den första etappen blivit sålda, se objekt nummer: 1349065.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser servicelägenheter, 7 st med tillhörande uppehålls-, komplement-, och personalutrymmen samt 29 hyreslägenheter med gemensamhetslokal och teknikutrymmen. Kontraktsarbetena är uppdelade på tre huvuddelar. Huvuddel 1 avser byggnad B med tillhörande markarbeten kring både hus B och A. Huvuddel 2 avser att bygga parkeringsplatser i form av ett parkeringsdäck alternativt som parkeringsplatser ska preliminärt utföras under direkt efter huvuddel 1 är färdigställd. Huvuddel tre avser solfångare Huvuddel 2 (utgörs av option 1 eller option 2) och Huvuddel 3 som kan avropas av beställaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad till LSS-boende i Ystad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Avser nybyggnad av LSS-boende i Ystad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus, 9 lägenheter.

Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 1 avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 13. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar 1 flerbamiljshus med 6 trapphus samt delivs inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus samt rivning av loge.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - byte av fönster, från vita träfönster till aluminumbeklädda vita träfönster. Fullriggaren 8, Skonaren 1, Slupen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser inredning av garagebyggnad till lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Byte av ytterdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring - nya takfönster.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Ystad
Ändrad användning - från affärslokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: