Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ystad

Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. Avser nybyggnad ca 400 lägenheter under en flerårsperiod.

Nyb av enbostadshus, radhus och flerbostadshus i Svarte
Omfattar nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Totalt ca 200 nya bostäder. Läge: väster om Strädden. Väster om Svarte. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad, etapp 1
Första etappen avser 64 lägenheter varav 2 stycken penthouse. Beräknad byggstart kommer ske vid årsskiftet 2016.

Nybyggnad av bostäder i Ystad
Avser nybyggnad av 64 lägenheter på gamla Willys tomt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus med 26 lägenheter, installation av hiss, eldstad och rökkanal samt 4 stycken affärslokaler

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Igångsättning tidigast 2017. Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad flerbostadshus avser 30 lägenheter med 6 våningar i.

Nybyggnad av radhus i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av radhus i Nybrostrand.

Ombyggnad till LSS-boende i Ystad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2017.

Nybyggnad av LSS-boende i Nybrostrand, Ystad

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15-18 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 7 stycken radhus radhus och garage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ombyggnad flerbostadshus. Otilliana 42 är renovering av 4 lägenheter. Otilliana 49 är nybyggnad av 5 lägenheter. Byggstart sker när 7 lägenheter av dom 9 lägenheterna är sålda.

Nybyggnad av LSS-boende i Ystad
Byggplats ej fastställd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av flerbostadshus, 9 lägenheter.

Inredning av vind till lägenheter i Ystad
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter med kombination av vanliga och studentlägenheter. Vissa lägenheter kommer att få sovloft. I projektet ingår även fasadändring samt installation av hiss. Huset är byggt 1937.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 1 avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 13. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar 1 flerbamiljshus med 6 trapphus samt delivs inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Ombyggnad av vindslägenheter och underhållsarbeten i Ystad
Huvuddel 2 (option 1) avser nybyggnation av 8 stycken vindslägenheter, underhållsarbeten och anslutning fiber inom Fridhemsgatan 11. Projektet skall utföras under 2 etapper med vardera 4 lägenheter per etapp. Underhållsarbetena pågår under hela huvuddelen. Projektet omfattar ett flerfamiljshus i 3 våningar med 6 trapphus samt delvis inredd vind och källare. Husen är byggda 1961-1963.

Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av kedjehus med garage.

Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad 3 radhuslägenheter, 2 våningar samt rivning av befintlig gårdsbyggnad och mur.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Anmälan - ändring av ventilationssystem.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus med garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ystad
Tillbyggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Ystad
Nybyggnad fritidshus samt installation av eldstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: