Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vellinge

Nybyggnad av bostäder i Höllviken
Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår. Planer finns för ca 250-300 bostäder totalt i blandad bebyggelse. En viss del kommer eventuellt att säljas som fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hököpinge Vellinge, Etapp 2
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Etapp 2 omfattar uppförande av ca 94 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast under sommaren 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 16 st villor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter i Falsterbo
Planer finns för nybyggnad av ca 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Hyresrätter I projektet ingår miljöhus.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Renovering av yttertak m.m. på fastigheter i Skanör, Vellinge
Objektet omfattar renovering yttertak med tegelpannor med tillhörande genomföringar, kupor, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster samt omfogning av fasader och skorstenar.
Omfogning av fasader på fastigheter i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Renovering av yttertak på byggnader i Skanör, Vellinge
Avser takrenovering på 4 st huskroppar i 1 1/2 plan varav tre för boende och en kompletteringsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, befintlig byggnad rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage Åkarp 1:10,1:25,1:24,1:21,1:22,1:23.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av flerbostadshus - hiss, trappor, lägenhetsindelning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vellinge
Utvändig ändring- fönster.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, rivning och marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus,carport.
Renovering av yttertak mm på fastighet i Vellinge
Projektet omfattar renovering yttertak med eternit samt med tillhörande genomföringar, frontespiser, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster.
Omfogning av fasad på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: