Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vellinge

Nybyggnad av radhus och grupphus i Herrestorp Vellinge
Inga beslut är tagna.. Avser nybyggnad av blandad bebyggelse, radhus och friliggande hus, 1 plans-, 1,5 plans- och 2-planshus
Nybyggnad av hyresrätter i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av totalt 78 hyreslägenheter. Läge; Stationsvägen/Mantalsvägen/Arrendevägen.gårdsmiljöer.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 4 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast slutet av 2017.' Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under våren 2018.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Avser 17-18 lägenheter i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 9 lägenheter i 1 1/2 plan. Förråd och plank.
Renovering av yttertak på byggnader i Skanör, Vellinge
Avser takrenovering på 4 st huskroppar i 1 1/2 plan varav tre för boende och en kompletteringsbyggnad.
Renovering av yttertak m.m. på fastigheter i Skanör, Vellinge
Objektet omfattar renovering yttertak med tegelpannor med tillhörande genomföringar, kupor, takfönster, taksäkerhet mm, byte av fönster samt omfogning av fasader och skorstenar.
Omfogning av fasader på fastigheter i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, cykeltak, mur.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig garage o förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, utvändig ändring samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, carport, mur samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus, plank, rivning av befintliga byggnader samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: