Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 18 lägenheter i vardera huskropp som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 24 st enbostadshus i 1-2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Skegrie i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder-hyresrätter.

Nybyggnad av enbostadshus i Stavstens udde, Trelleborg
Avser nybyggnad av kedjehus, totalt 8 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad 15 enbostadshus, Bygglov nybyggnad parhus Tornistern 3,Grimskaftet 12,Grimskaftet 11,Grimskaftet 13,Kasken 3,Kasken 2,4,Tygeln 4,Grimskaftet 7,Grimskaftet 6,Grimskaftet 5,Grimskaftet 10,Grimskaftet 9,Grimskaftet 8,Kasken 1.

Stambyten och relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyten och relining i flerbostadshus med 195 lägenheter och två lokaler.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Bygglov ansökan om bygglov för 8 st enbostadshus Brunkullan 1,2,Storsysslan 2,Storsysslan 1.

Nybyggnad av radhus och ombyggnad till parhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av ödehus till parhus samt nybyggnad av 10 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 16 bostäder i en- och tvåbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Trelleborg
Avser nybyggnad enbostadshus med förråd/carport Grafs By 14,15,16,10,11,13,18,17.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privat markägare.

Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Planarbetet lugnt för närvarande. Privata markägare.

Fasadrenovering på flerbostadhus, i Trelleborg . Et 2
Avser renovering av fasader och loftgångar , inklusive nya trappor, och räcken, byte av fönster och dörrar, samt ommålning.

Byte av entrépartier på flerbostadshus i Trelleborg
Entrédörrar och förrådsdörrar (inkl karm) ska bytas på områdets totalt 6 gårdar. Varje entré består av en entrédörr och en förrådsdörr, totalt är det 80 st entrédörrar och 80 st förrådsdörrar som ska bytas.

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nr: 1417746

Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nummer : 1417734

Takarbeten
Omfattar takarbeten i Trelleborg på kv. Fagerängen. Objektens lägen avser: Gård nr 1 har adress Syster Jennys väg 10-16, Trelleborg Gård nr 2 har adress Syster Jennys väg 18-24, Trelleborg Gård nr 3 har adress Syster Jennys väg 30-36, Trelleborg Pannrum har adress Syster Jennys väg 26, Trelleborg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov yttre ändring.

Ombyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning bostad/café.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov inglasade balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av kolonistuga i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat kolonistugor och förrådscontainer.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Avser en ventilation som skall flyttas på byggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: