Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Trelleborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg.
Omfattar nybyggnation av två flerbostadshus med 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Gränstorp, Trellebrog
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 huskroppar med totalt 100 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 18 lägenheter i vardera huskropp som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Avser nybyggnad av 26 bostäder på området Östervång i norra Trelleborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 1 höghus 14-våningar samt rivning av McDonaldshuset.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder-hyresrätter.
Nybyggnad av radhus och ombyggnad till parhus i Trelleborg
Avser ombyggnad av ödehus till parhus samt nybyggnad av 10 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.
Stambyten och relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyten och relining i flerbostadshus med 195 lägenheter och två lokaler.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Utvändig tak- och fasadrenovering på äldreboende i Anderslöv
Avser byte av tegelpannor på taket, foga om tegelfasad och byta fönster.
Nya fönsterpartier
Avser nya fönsterpartier på Kv husaren 16
Utbyte av ventilationsaggregat i Smygehamn, Trelleborg
Avser utbyte av 2 ventilationsaggregat (TA 1 och TA2). Avser 2 fullt färdiga och driftsatta anläggning inkl el- bygg- och styr/övervakningsarbeten.
Byte av hiss i flerbostadshus i Trelleborg
Avser rivning/demontering av befintlig hiss och ny maskinlös drivskivehiss ska installeras i det befintliga hisschaktet. Kostnad okänd.
Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nr: 1417746
Fasadarbeten
Omfattar fasadarbeten. Se även objekt nummer : 1417734
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov byte av stålbalkar på befintliga balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: