Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Tomelilla

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 2
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.

Installation av bergvärme i Centrumhuset i Brösarp
Entreprenaden omfattar utförande av en värmepumpsanläggning med bergvärme för att ersätta nuvarande oljepanna. I entreprenaden ingår rivning och demontering av bef oljepanna och oljecistern.

Anslutning av fastigheter till fibernät, Österlenhem
Avser Upphandling av Bredbandsoperatör och anslutning av fastigheter till fibernät.

Nybyggnad av grupphus i Tomelilla
Nybyggnad av tre enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av kulör på fasad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus, montera markiser ovan fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: