Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Svedala

Nybyggnad av flerbostadshus på Tegelbruket, Svedala
Uppförande av 2 huskroppar i 4 våningar med 63 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Planer finns för fortsatt nybyggda lägenheter i form av radhus och kedjehus. 43 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 2
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Igångsättning av husen påbörjas under vecka 33 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.

Om- och nybyggnad av bostäder i Börringe
Avser ombyggnad/renovering av 6 lägenheter i gårdsbyggnad, ombyggnad i huvudbyggnad till 3 lägenheter, ombyggnad av gamla mejeriet till 3 lägenheter samt nybyggnad av radhus 2 hus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svedala
Utvändrig ändring.

Utbyte av trygghetslarm på äldreboende i Svedala

Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala och Bara
Projektet avser utvändig underhållsmålning av a) Bostadsområdet Erlandsdal 1a, Pilspinnaregatan 2-14 i Svedala. Ommålning av fasadskivor. b) Bostadsområdet inom Biblioteksgatan 2-20 i Bara. Ommålning av förråd med tillhörande ytterdörr och stållucka, rengöring av plåtdetaljer och takpannor på förråd. Ommålning av fönster, ytterdörrar, altandörrar och listverk kring dessa.

Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser utbyte av trygghetslarm- digitalisering inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: