Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Svedala

Nybyggnad av hyresrätter i Bara
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 60 lägenheter i 4 våningar samt underjordiskt garage mellan husen. Byggstart tidigast slutet 2015.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Fastighetsägare Ica Fastigheter. Fastigheten kommer att säljas. Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler samt rivning av befintlig butiksbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Segestrandsområdet, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 40 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar vara två är i 3 våningar och ett är i 4 våningar. Avser även uteplatser, lekplatser samt miljöhus. Designen är grundat på koncepthuset Trygga boendet.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/parhus i Svedala, etapp 2
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Igångsättning av husen påbörjas under vecka 33 2017. Avser fortsatt nybyggnad av parhus/radhus med 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 2
Markarbeten under juni 2017, byggarbeten under vecka 33 2017. Avser nybyggda lägenheter i form av radhus och parhus, 25 lägenheter.
Nybyggnad av villor Svedala, etapp 2
Avser nybyggnad av 9 st villor. Uppskattad byggstart.
Underhållsarbete av loftgångar och väggskärmar på bostadshus i Svedala
Avser åtgärder för underhållsarbete av loftgångsplattor och väggskärmar (väggar och ”tak”) vid cykeluppställningsplatser/trappor. Bostadsområdet är beläget vid Kantorsvägen 3-13 samt Klockarevägen 14-36 i Svedala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Förhandsbesked; flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Nybyggnad 9 st enbostadshus samt installation av eldstad Svedala 306:313,306:320,306:316,306:319,306:317,306:312,306:314,306:318,306:315.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Tillfälligt bygglov, bostadsmoduler.
Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala och Bara
Projektet avser utvändig underhållsmålning av a) Bostadsområdet Erlandsdal 1a, Pilspinnaregatan 2-14 i Svedala. Ommålning av fasadskivor. b) Bostadsområdet inom Biblioteksgatan 2-20 i Bara. Ommålning av förråd med tillhörande ytterdörr och stållucka, rengöring av plåtdetaljer och takpannor på förråd. Ommålning av fönster, ytterdörrar, altandörrar och listverk kring dessa.
Utbyte av trygghetslarm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser utbyte av trygghetslarm- digitalisering inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: