Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Svalöv

Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.

Nybyggnad av bostäder mm i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder. Kan röra sig om 15-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 16 lägenheter - hyresrätter.

Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 10 villor.

Nybyggnad av sutteränghus i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 4 st radhuslägenheter alternativt radhus i sutterängplan. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av 7 villor.

Ombyggnad av ventilation i bostäder i Svalöv
Projektet avser installation av ftx-aggregat i 35 st lägenheter. Ftx-aggregaten skall kunna individuellt styras för varje lägenhet för att kunna minska halten av radon till godkända värden.

Nybyggnad av villor i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av parhus med 2 lägenheter.

Fönsterbyte i fastighet i Svalöv
Projektet avser byte av samtliga fönster, fönsterdörrar samt källarfönster inom fastigheten vid Möllegatan 3 A-B/Ryttaregatan 1 A-B i Svalöv.

Nybyggnad av grupphus i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Svalöv
Bygglov utvändig ändring enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus, 3 lgh samt utvändig ändring.

Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nyggnadskarta nybyggnad enbostadshus Norra Svalöv 16:37.

Rivning av enbostadshus i Svalöv
Rivningslov av enbostadshus efter brand.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: