Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Staffanstorp

Nybyggnad av enbostadshus i Nordanå Staffanstorp
Avser nybyggnad av 58 enbostadshus i Staffanstorp. Omfattar 6 -7ha. Markarbetet påbörjades i oktober 2016.

Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 80 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt radhus.

Uppförande av äldreboende i Staffanstorp
Det nya äldreboendet kommer att få 54 boendeplatser fördelat på 3 våningsplan.

Nybyggnad av seniorbostäder i Staffanstorp
Avser 60 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 36 st radhus, Hjärup 8:324,8:325,8:323,8:322.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 4 radhus i Stanstorp 5:332,5:333,5:335.

Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 st radhus.

Nybyggnad av småhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken småhus i Värnamo i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser nybyggnad av 8 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjärup
Avser 16-18 tomter.

Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp

Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av radhus/kedjehus.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan nybyggnad av 8 bostadsrätter, enbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1.flerfamiljshus om 62 lägenheter 2. radhus 10 st.

Ombyggnad av lägenhet i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ändrad användning; lokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: