Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Staffanstorp

Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 100 st bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerfamiljshus om 62 lägenheter och 10 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus och sex friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 1, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken radhus i området Vikhem. Markytan är på 5000 kvm och byggytan 2000 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser 8st kedjehus i 1,5 plan med carport.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast vår 2018. Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Preliminär igångsättning i februari 2018. Avser nybyggnad av 8 kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Hjärups centrum, Staffanstorp
Planer finns på nybyggnation av radhus. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Bullerdämpande åtgärder på fastigheter längs sträckan Flackarp-Arlöv
Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler i fastigheter.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Bygglov för 4 enbostadshus Nordanå 8:46,8:47,8:48,8:49.
Nybyggnad av enbostadhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Bygglov för 2 enbostadshus. hus 1a-b, Hjärup 21:59.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: