Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skurup

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser basstorenheter på ca 24 st fristående 95m2 hus .

Nybyggnad av studentbostäder, Skurup
Avser nybyggande av 96 stycken studentlägenheter i 3 huskroppar och ev två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av flerfamiljshus och centrumfunktioner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av maskinhallar och silos.

Nybyggnad av bostäder i Rydsgård

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i två huskroppar i Skurup. Alla arbeten sker i egen regi förutom grundentreprenören.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Fasadändring byte av takmaterial.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad från övernattningsrum till 6 stycken lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Skurup
Ombyggnad av 1 stor lägenhet till 2 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skurup
Målning av flerbostadshus.

Ombyggnad av äldreboeende till förskola i Skurup
Ändrad användning av äldreboende till förskola. Barnvänliga områden ska göras om samt toaletter (sänka handfat osv).

Utbyte av trygghetslarm i Skurup
Igångsättning tidigast 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: