Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av punkthus i Simrishamn
Projektet omfattar 1 hus i 6 våningar och 1 hus i 8 våningar. Läge: vid stationen. Södra Planteringen.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Projektet ligger vilande. Detaljplaneärende.

Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Detaljplanearbetet pågår. Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.

Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Kivik Simrishamn
Byggstart ej fastställd. Vattenfråga skall lösas. Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter, 2-vånings hus.

Nybyggnad av semesterhus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 20-22 semesterhus, 100-150 kvm. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad med balkong på flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från verksamhetsbyggnad till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: