Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 240 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Igångsättning tidigast 2017. Projektet kommer att etappindelas. Utbyggnationen beräknas pågå mellan 10-15 år. Avser ca 800 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, förskola mm i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 240 lägenheter i 4-5 hus, förskolan kommer att vara 2 våningar hög och ha plats för 4 avdelningar. Ombyggnad av befintliga byggnader för kommersiella lokaler 20000 kvm.Nybyggnad av parkeringshus med 200 parkeringsplatser. En park på ca 800 kvm kommer att anläggas intill förskolan.

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet kommer att etappindelas. Detaljplaneärende. Avser fortsatt nybyggnad av ca 700 bostäder i form av flerbostadshus och radhus. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 502857.

Nybyggnad av studentbostäder i Rosengård Malmö
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Avser 1 huskropp inrymmande 47 lägenheter, (bostadsrätter), 1 huskropp som omfattar 44 lägenheter (hyresrätter) samt 1 huskropp inrymmande kontor. Total yta: knappt 21000 m2. I projektet ingår även garage under mark. Fuktkonsultt: Skanska Teknik, Malmö. Entreprenör för IMD: Techem I Malmö. Projektets läge: Universitetsholmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare 300 bostäder. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av multihus i Limhamn, Malmö
Eventuell igångsättning under april 2017. Avser nybyggnad av multihus inrymmande kontor, bostäder (25 lgh), handel, apotek, vårdcentral, förskola med 4 avdelningar samt parkeringshus med 350 bilplatser. Avser 1 huskropp i 5-6 plan.

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 151 lägenheter- hyresrätter, förskola, lokal samt underjordiskt garage. Avser 3 sammanbyggda huskroppar samt en fristående huskropp, 2-5 våningsplan. Läge: Limhamnsvägen/Geijersgatan i Limhamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 173 lägenheter samt lokaler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, etapp 1
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser nybyggnad av 150-200 lägenheter- hyresrätter. Totalt i området planeras 800-900 lägenheter i samtliga etapper. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 186 lägenheter samt tre butiker.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter. i 4-5 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Igångsättning tidigast under april 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 170 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Malmö
Igångsättning tidigast årsskiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av 1 kringbyggd huskropp upp till 5 våningsplan som omfattar flerbostadshus med 131 lägenheter, lokaler, förråd och parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Avser nybyggnad av 134 lägenheter - bostadsrätter. i projektet ingår även garage under mark. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 134 lägenheter i 2 huskroppar i 4-7 våningsplan med garage under mark.

Nybyggnad av punkthus i Malmö, et 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 huskroppar.

Tillbyggnad för bostäder på Katrinelund, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av handelshus med 2 våningar byggnadsmoduler för boende. ca 120 lägenheter.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ny- och ombyggnad av 100-200 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Hyllie Limhamn
Igångsättning under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 115 lägenheter i i 3 huskroppar i 4- 6 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus i 2 huskroppar i 4- 8 våningar + källare. Avser 76 lägenheter med bostadsrätter och 39 lägenheter med hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 99 lägenheter i 3-6 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark ii Malmö
Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 1 huskropp i 6 plan med en 7:e indragen våning + källare och garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Igångsättning tidigast våren 2017. Ca 70-80 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaleri Hyllie
Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med 133 lägenheter i 5-6 plan. I projektet ingår även en butk- och kontorslokal på ca 70 m2 i del av det nedre planet.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Limhamn, etapp 1
Sanering och vissa markarbeten påbörjas under maj 2017. Avser nybyggnad av 84 lägenheter -hyresrätter i 4-10 plan med garage under mark. I projektet ingår även två lokaler.

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Hyllie
Detaljplanen är överklagad. Igångsättning tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder, skola, handel, kontor mm Limhamn Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt omvandling av området för bostäder, förskola, handel, verksamheter, kontor, allmänt kajstråk med park- och torgrum.

Nybyggnad av enbostadshus i Klagshamn, etapp 3
Igångsättning tidigast 2018.

Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 89 lägenheter - bostadsrätter i 3 huskroppari i 3-4 plan med garage under mark. Läge: Vid Hylliearenan.

Nybyggnad av bostäder, kontor m.m. i Hyllie i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tre kvarter med bebyggelse för bostäder, kontor och en mindre del handel.

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker samt garage under mark i Malmö
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar, BOA 4321 kvm. I nedre planen planeras livsmedelsbutik samt övriga butiker, LOA 1980 kvm. Intill bostäderna planeras garage under mark med ca 50-tal bilplatser.

Nybyggnad av äldrebostäder och matbutik i Tygelsjö
Avser nybyggnad av 1 huskropp som omfattar 1600 m2 i nedre plan inrymmande butikslokal samt 4 våningar för äldreboende, ca 56 lägenheter. Oviss byggstart pga överklagande.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Hyllie
Avser nybyggnad av 100 lägenheter samt 5 lokaler i totalt 3 huskroppar i 4, 6 resp 8 våningsplan samt vindsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Klagshamn
Avser nybyggnad av ca 70-tal lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
gångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser nybyggnad av 50-100 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 88 lägenheter -bostadsrätter.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ny- och ombyggnad av 50-100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshusr i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett bostadsområde. Avser nybyggnad av 60-70 lägenheter - hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser nybyggnad av 50-100 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder i tre till sex våningar, eventuellt även radhus och lokaler. Tomt används idag som parkering.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av bostäder, 17 våningar, ca 60 lägenheter. Byggs ovanpå butikslokaler projekt 1190201.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med innergård som omfattar 100 lägenheter i 4-5 plan, både hyresrätter och bostadsrätter, hälften vardera.. I projektet ingår även garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus - bostadsrätter med 62 lägenheter i 18 våningar. Tanjken är att att bygga bostäderna på en kommande kontorsbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan. Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 90 lägenheter i 6-8 huskroppar. Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Vi söker entreprenör för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie allé i Malmö
Igångsättning under maj/juni 2017. Projektet avser nybyggnad v 2 huskroppar med 79 lägenheter i 6 plan med källare under mark. I projektet igång även två lokaler i bottenplan.

Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 1
Igångsättning februari/mars 2017. Avser nybyggnad av ca 101 lägenheter i 2 huskroppar i 6 våningsplan samt 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning planeras under 1:a kv 2018.. Avser 39 lägenheter i en sammanbyggd huskropp med 55-60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Hyllie, etapp 1
Avser nybyggnad av 52 lägenheter (hyresrätter) i 1 huskropp i 4- 5 plan samt 1 huskropp i 2 plan inrymmande förskola. Gatuadress: Vattenparksgatan/Bures gata.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Oxie, et 1
Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 85 lägenheter -bostadsrätter i 5 -6 plan. Förråd i källare.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Innerstaden
Avser 1 huskropp i 9 våningsplan varav lokaler i nedre plan. Läge: mellan Möllevångstorget och Folkets park.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark ii Västra hamnen, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp med 75 lägenheter med garage under mark.

Nybyggnad av punkthus på Kirsebergsstaden i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Klagstorp Malmö
Kontakta beställaren för ytterligare information. Planer finns för rivning av befintlig industribebyggelse och därefter bebygga området med bostäder i form av ca 60-70 radhus samt 18 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Limhamn Malmö
Planarbete pågår för bostäder i fyra - sju våningar. Byggstart kan ej anges. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Bunkeflo, Malmö
Projektet omfattar uppförande av 2 huskroppar, 5 och 6 våningar inrymmande 52 lägenheter och 2 lokaler.

Nybyggnad av bostäder i Hyllie
Projektet avser nybyggnad av 71 lägenheter i två sammanbyggda huskroppar i 4-5 plan. Hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Innerstaden Malmö
Igångsättning eventuellt 2017. Området tidigare industrimark. Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50-tal bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö
Projektet avserr nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 och 5 våningar med 57 lägenheter -hyresrätter Objektet avser förtätning av befintlig fastighet med två separata huskroppar på totalt 57 lägenheter. I projektet ingår även ombyggnation av garagenedfart, demontering och återmontering av installationer till befintlig lokalverksamhet (livsmedel) och en komplett tätskiktsrenovering inkluderande ny utemiljö ovanpå garagebjälklag. Bruttoarea (BTA) ca 4200 m². Total boarea (BOA) ca 2900 m²

Nybyggnad av bostäder och butiker i Oxie
Projektet ligger på is.. Flerbostadshus med ca 50-60 lägenheter med butiker i nedre plan.

Ombyggnad av silos till bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2017.. Avser ombyggnad av tre silobyggnader till moderna hus i ca 12 våningar med ett 70-tal lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt utvändig renovering av 268 lägenheter i 26 huskroppar. Avser fasad, isolering, fönster, dörrar m.m

Nybyggnad av bostäder eller kontor i Malmö. et 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt en lokal.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Malmö
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med ca 50 lägenheter i 4-5 våningar med lugn, grönskande innergård. Hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ett stadskvarter inrymmande bostäder, förskola, kontor m.m.

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 57 lägenheter i 6 våningsplan. Garage byggs under mark bredvid bostadshuset.

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö, etapp 3
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 49 lägenheter i 3 huskroppar i 2-4 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 1 huskropp i 4-5 plan.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
HSB har option på marken här. Avser 40-tal bostäder i 2 huskroppar i två plan. Eventuellt kan det bli garage under mark.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser nybyggnad av 9 radhuslägenheter samt ombyggnad av sjukhuslokaler till 1700 m2 bostäder -hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Hyllie, Malmö

Nybyggnad av radhus/parhus i Bunkeflostrand
Totalt ca 19 radhus.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Malmö
Avser nybyggnad av 52 lägenheter -, bostadsrätter samt 2 lokaler i 1 huskropp i 6 plan. Fastigheten byggs i anslutning till Trådbussen 2 under obj.nr 1131430

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2017.

Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-bostäder m.m. i Malmö
Igångsättning under februari/mars 2017. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 5 plan inrymmande 19 lägenheter för LSS-boende med gemensamhetsutrymmen samt banklokal i nedre plan..

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Detaljplaneärende. Igångsättning eventuellt 2017.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Arkitekt utses tidigast slutet av 2015. Igångsättning tidigast 2016.. Omfattar ca 30-40 lägenheter i 4-5 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning under maj/juni 2017. Nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter och ca 4-5 våningar. Detta kan bli uppdelat i tre etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus "Sabo Kombohus med 39 lägenheter. I projektet ingår även miljöhus och förråd.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 10 lägenheter samt 6 lägenheter för LSS-boende. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gyllins Trädgård i Malmö
Igångsättning planeras början av 2017. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan + vindsplanmed 34 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Bunkeflostrand,Malmö
Igångsättning planeras under januari/februari 2017. Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 19 lägenheter i 2-3 plan. Blågullet 16,Soluret 28,Soluret 18,Soluret 21. Projektet byggs i två etapper,

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 20-tal lägenheter i fom av parhus/radhus.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Ca 20-tal bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.. Planer finns för nybyggnad av bostäder. Ev någon form av seniorbostäder.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Markanvisning har lämnats till Lifra L & B i Malmö AB. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av ett flerbostadshus med en ytterligare våning. (Blir totalt 10 våningar)

Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö
Projektet avser en ny stadsvilla i 3-4 våningar med plats för 11 lägenheter. Samt att den äldre intilliggande villan bevaras och rustas upp för att ge plats för 4 lägenheter. Den nya byggnaden inspireras av de intilliggande punkthusens gestaltning genom att placeras med samma vridning mot gatan, samma taklutning (30 grader), samt en totalhöjd som inte överstiger de befintliga punkthusens.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning preliminärt under hösten 2016. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till lägenheter.

Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: