Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 185 st.

Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Avser nybyggnad av ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad av 3 huskroppar inrymmande 140 lägenheter (Brf) samt 1 huskropp inrymmande kontor. Yta: knappt 31000 m2. I projektet ingår även källare. Objektets läge: Universitetsholmen.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Avser 1 huskropp inrymmande 47 lägenheter, (bostadsrätter), 1 huskropp som omfattar 44 lägenheter (hyresrätter) samt 1 huskropp inrymmande kontor. Total yta: knappt 21000 m2. I projektet ingår även garage under mark. Fuktkonsultt: Skanska Teknik, Malmö. Entreprenör för IMD: Techem I Malmö. Projektets läge: Universitetsholmen.

Nybyggnad av multihus i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av multihus inrymmande kontor, bostäder (30 lgh), handel, apotek, vårdcentral, förskola med 4 avdelningar samt parkeringshus med 350 bilplatser. Avser 1 huskropp i 5-6 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamnsläge, Malmö
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 150 respektive 129 lägenheter i fem våningar med källare innehållande parkerings- och teknikutrymmen. Husen byggs med prefab stomme. Leverantör av badrumsmoduler: Racks AB i Olofström.

Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 151 lägenheter- hyresrätter, förskola, lokal samt underjordiskt garage. Avser 3 sammanbyggda huskroppar samt en fristående huskropp, 2-5 våningsplan. Yta bostäder: ca 13000 m2. Läge: Limhamnsvägen/Geijersgatan i Limhamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 173 lägenheter samt lokaler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 186 lägenheter samt tre butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Igångsättning tidigast under april 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 170 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 134 lägenheter i 2 huskroppar i 4-7 våningsplan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Avser nybyggnad av 134 lägenheter - bostadsrätter. i projektet ingår även garage under mark. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av punkthus i Malmö, et 2
Igångsättning eventuellt under juni 2017. Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 huskroppar med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 99 lägenheter i 3-6 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus i 2 huskroppar i 4-8 våningar + källare. Avser 76 lägenheter med bostadsrätter och 39 lägenheter med hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Hyllie Limhamn
Igångsättning under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 115 lägenheter i i 3 huskroppar i 4- 6 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Igångsättning tidigast september 2017. Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med innergård som omfattar 100 lägenheter i 4-5 plan, både hyresrätter och bostadsrätter, hälften vardera.. I projektet ingår även garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Igångsättning tidigast våren 2017. Ca 70-80 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Limhamn, etapp 1
Sanering och vissa markarbeten påbörjas under maj 2017. Avser nybyggnad av 84 lägenheter -hyresrätter i 4-10 plan med garage under mark. I projektet ingår även två lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Hyllie
Avser nybyggnad av 100 lägenheter samt 5 lokaler i totalt 3 huskroppar i 4, 6 resp 8 våningsplan samt vindsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 102 lägenheter i 5 huskroppar i 4-6 plan med garage och källare under mark.

Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 89 lägenheter - bostadsrätter i 3 huskroppari i 3-4 plan med garage under mark. Läge: Vid Hylliearenan.

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker samt garage under mark i Malmö
Igångsättning planeras under maj 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar, BOA 4321 kvm. I nedre planen planeras livsmedelsbutik samt övriga butiker, LOA 1980 kvm. Intill bostäderna planeras garage under mark med ca 50-tal bilplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Västra hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp med 98 lägenheter med garage under mark.

Nyb av bostäder & underjordiskt garage i Malmö, etapp 11
Saneringsarbeten påbörjas före semestern och grundarbetena påbörjas under september 2017.

Nybyggnad av studentlägenheter i Västra Hamnen, Malmö
Omfattar nybyggnad av 163 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen. Våningshöjden varierar från 5 till 8 våningar. Beläget i korsningen Östra Varvsgatan/Lilla Varvsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie allé i Malmö
Igångsättning under maj/juni 2017. Projektet avser nybyggnad v 2 huskroppar med 79 lägenheter i 6 plan med källare under mark. I projektet igång även två lokaler i bottenplan.

Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 1
Igångsättning februari/mars 2017. Avser nybyggnad av ca 101 lägenheter i 2 huskroppar i 6 våningsplan samt 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Hyllie, etapp 1
Avser nybyggnad av 52 lägenheter (hyresrätter) i 1 huskropp i 4- 5 plan samt 1 huskropp i 2 plan inrymmande förskola. Gatuadress: Vattenparksgatan/Bures gata.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. med 98 lägenheter. Objektets läge: Oxie centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 85 lägenheter -bostadsrätter i 5 -6 plan. Förråd i källare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser 4 våningar samt takvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Bunkeflo, Malmö
Projektet omfattar uppförande av 2 huskroppar, 5 och 6 våningar inrymmande 52 lägenheter och 2 lokaler.

Nybyggnad av bostäder i Hyllie
Projektet avser nybyggnad av 71 lägenheter i två sammanbyggda huskroppar i 4-5 plan. Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter vid Kalkbrotten i Limhamn. Fastigheten besår av två delar som skiljs åt av en lokalgata. Norra delen av fastigheten innehåller 3 bostadshus och södra delen innehåller 1 bostadshus. Detaljplanen tillåter 4 våningar och en indragen 5:e våning. Fuktkonsult: Sydark Konstruera, Mats Borg, 0706-496206 Arbetena kommer att utföras i 4 huvuddelar.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark ii Västra hamnen, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp med 68 lägenheter i 10 våningsplan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö
Projektet avserr nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 och 5 våningar med 57 lägenheter -hyresrätter Objektet avser förtätning av befintlig fastighet med två separata huskroppar på totalt 57 lägenheter. I projektet ingår även ombyggnation av garagenedfart, demontering och återmontering av installationer till befintlig lokalverksamhet (livsmedel) och en komplett tätskiktsrenovering inkluderande ny utemiljö ovanpå garagebjälklag. Bruttoarea (BTA) ca 4200 m². Total boarea (BOA) ca 2900 m²

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt utvändig renovering av 268 lägenheter i 26 huskroppar. Avser fasad, isolering, fönster, dörrar m.m

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser 60 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Igångsättning planeras under juni 2017. Avser 60 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Malmö
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med ca 50 lägenheter i 4-5 våningar med lugn, grönskande innergård. Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 1 huskropp i 4-5 plan.

Nybyggnad av radhusområde i Limhamn
Markarbetena påbörjadess under hösten 2016, byggarbetena under våren 2017. Avser nybyggnad av radhus gällande kv. Fregatten med 27 lgh. Fuktkonsult: Monomeet, Göteborg. Objektets läge: Barlastgatan/Stenugnsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av radhus/parhus i Bunkeflostrand
Totalt ca 19 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i vinkelbyggnad med 54 lägenheter i 4- 5 plan. I projektet ingår även 180 m2 lokal.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Malmö
Avser nybyggnad av 52 lägenheter -, bostadsrätter samt 2 lokaler i 1 huskropp i 6 plan. Fastigheten byggs i anslutning till Trådbussen 2 under obj.nr 1131430

Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-bostäder m.m. i Malmö
Igångsättning under februari/mars 2017. Avser nybyggnad av 1 huskropp i 5 plan inrymmande 19 lägenheter för LSS-boende med gemensamhetsutrymmen samt banklokal i nedre plan..

Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter och ca 4-5 våningar. Detta kan bli uppdelat i tre etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus "Sabo Kombohus med 39 lägenheter. I projektet ingår även miljöhus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gyllins Trädgård i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan + vindsplanmed 34 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av grupphus i Bunkeflostrand,Malmö
Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 19 lägenheter i 2-3 plan. Blågullet 16,Soluret 28,Soluret 18,Soluret 21. Projektet byggs i två etapper,

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Ca 20-tal bostäder.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster i 620 lägenheter i 5 huskroppar i 6-7 plan.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 10 lägenheter samt 6 lägenheter för LSS-boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.

Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.

Nybyggnad av radhus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ribergsborg, Malmö
Fasadändring (fönster och balkonger) samt nybyggnad av miljöhus. Eventuellt kommer fönster att bytas, alternativt rustas upp. Beslut ej tagna. Fastigheten består av två fyravånings- och ett sjuvåningshus, totalt 133 lägenheter och fyra affärslokaler. Uppskattad kostnad.

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser renovering av badrum i flerbostadshus med 54 lägenheter. Arbetena kommer att utföras etappvis under en 3-års period.

Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Avser nybyggnad av Lss-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Ventilationsåtgärder inom Augustenborg, Bellevuegården och Annelund, Malmö
Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 består av Särla 2 inom Augustenborg. Huvuddel 2 består av fastigheter inom Bellevuegården. Huvuddel 3 består av Färdigheeten 1 inom Annelund. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Fönster-, fasad- och källarrenovering i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering/målning av fönsterpartier, reparation och omfogning av fasader samt renovering av källarväggar. Huvudbyggnaden har 3 våningar samt källarplan. I bottenplanet finns 6 st lokaler, dessa är i dag uthyrda till restaurangverksamhet och butiker. Lokalerna nås genom separata entréer mot gatan. Objektets läge: Föreningsgatan 8-10, Mjölnaregatan 1-3,Spångatan 10.

Nybyggnad av grupphus i Malmö
Nybyggnad av 4 st enbostadshus samt förråd. Uppskattad kostnad.

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser totalrenovering av badrum samt stambyte med nya tappvatten- och avloppsstammar.

Fönsterbyte samt tilläggsisolering i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt tilläggsisolering av utfackningsvägg.

Upprustning av fastighet i Malmö
Omfattar utvändig upprustning av bostadsfastighet med fasadändring (takbyte, fönsterbyte, ny fasadkulör), samt anpassning ombyggnad till kontor i delar av fastigheten. Uppskattad byggstart och kostnad.

Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för fönsterbyte i flerbostadshus med 88 lägenheter.

Relining i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast februari 2017. Projektet avser relining i 2 huskroppar med 104 lägenheter i 5-6 plan.

Nybyggnad av grupphus i Malmö
Igångsättning tidigast början av 2017. Nybyggnad av 3 st enbostadshus med förråd/carport,

Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.

Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.

Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.

Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan. Eventuellt kommer man även att inreda lägenheter i vindsplanet.

Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser option från projektnummer 1352516. Projektet avser byte av fönster i flerbostadshus. ( Entreprenaden avser 2 huvuddelar samt samt 2 optioner som totalt omfattar 1230 fönster i 4 huskroppar i 3 plan med totalt 198 lägenheter. Huvuddel 1: Sörbäcksgatan 45-53 Huvuddel 2: Sörbäcksgatan 27-59. Option 1: Sörbäcksgatan 9-23. Option 2: Sörbäcksgatan 2017-10-30. Färdigställandetid: huvuddel 1: 2016--12-15. huvuddel 2: 2017-04-30. Option 1: 2017-06-23. Option 2: 2017-10-30. Uppskattad byggstart och kostnad. Totalkostnad för hela projektet: ca 10 mkr.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster). Ca 200 fönster.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus i 2 huskroppar med ca 30 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).

Stambyte/badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning under 2:a kv 2017.. Projektet avser byte av stambyten och badrumsrenovering i 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter..

Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Avser renovering av tegelfasader i 2 huskroppar i 4 resp. 8 våningsplan.

Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmlö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser fortsatt renovering av tegelfasader i 2 huskroppar i 4 resp 8 våningsplan. Ca 100-tal lägenheter.

Byte av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av 3 st hissar i flerbostadshus.

Ny entré m.m. på kontorshus i Malmö
Planer finns för fasadändring med nytt entréparti på kontorshus samt hyresgästanpassning av kontorslokaler. Projektets omfattning är ej fastställd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5st bostäder. Uppskattad byggstart.

Omybyggnad av värmecentral Malmö
Avser ombyggnad av undercentral i anslutning till flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.

Änding av tak på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2:a kv 2017. Projektet avser byte av papptak.

Relining i flerbostadshus i Malmö
Avser relining i flerbostadshus i två sammanhängande huskroppar i 4 plan.

Service och underhåll av Passagesystem m.m. i Malmö
Avser service av Passage, Porttelefon och bokningssystem inom MKB Fastighets AB:s anläggning i MALMÖ Upphandlingen avser löpande service och underhåll av passage-, porttelefon- och bokningssystem samt mekanisk- och ellåsning. Uppdraget innebär att dygnet runt hålla jour i mening att säkerställa funktionen för MKB’s anläggningar. Anläggningarna består av passagesystem och bokningssystem för tvättstugor med både kort och tag samt porttelefonisystem. Uppskattad start.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Byte av hiss.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Byte av tappvatteninstallation.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Byte av tappvattenstammar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser fasadändring (byte av fönster). Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherren för vidare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser fasadändring (nya balkonger och takterrasser samt återställande av skorstenar och fönster). Totalt ca 13 balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, fönsterdörrar och räcke).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (balkonger och fönsterdörrar).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: