Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Avser 1 huskropp inrymmande 47 lägenheter, (bostadsrätter), 1 huskropp som omfattar 44 lägenheter (hyresrätter) samt 1 huskropp inrymmande kontor. Total yta: knappt 21000 m2. I projektet ingår även garage under mark. Fuktkonsultt: Skanska Teknik, Malmö. Entreprenör för IMD: Techem I Malmö. Projektets läge: Universitetsholmen.
Nybyggnad av bostäder, förskola mm på Rörsjöstaden, Malmö
Avser 155 nya lägenheter samt 11 lägenheter för LSS-bostäder samt förskola, restaurang och café. Yta: BTA 22400 m2 varav källarvåning, ca 5700 m2. I projektet ingår även solceller.
Nybyggnad av multihus i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av multihus inrymmande kontor, bostäder (30 lgh), handel, apotek, vårdcentral, förskola med 4 avdelningar samt parkeringshus med 350 bilplatser. Avser 1 huskropp i 5-6 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av 160 lägenheter i 1 sammanhängadne huskroppar om 17 respektive 25 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamnsläge, Malmö
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 150 respektive 129 lägenheter i fem våningar med källare innehållande parkerings- och teknikutrymmen. Husen byggs med prefab stomme. Leverantör av badrumsmoduler: Racks AB i Olofström.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Avser nybyggnad av 134 lägenheter - bostadsrätter. i projektet ingår även garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 134 lägenheter i 2 huskroppar i 4-7 våningsplan med garage under mark.
Nybyggnad av punkthus i Malmö, et 2
Igångsättning eventuellt under juni 2017. Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 huskroppar med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage samt komplementbyggnader (blivande fälthackan, balpressen och höbalen). Avser 1 huskroppar med 139 lägenheter i 3-5 plan med underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 99 bostadsrättslägenheter i 3-6 våningsplan samt underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Hyllie Limhamn
Avser nybyggnad av 115 lägenheter i i 3 huskroppar i 4- 6 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Igångsättning tidigast september 2017. Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med innergård som omfattar 100 lägenheter i 4-5 plan, både hyresrätter och bostadsrätter, hälften vardera.. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Igångsättning tidigast våren 2017. Ca 70-80 bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under hösten 2017. Avser nybyggnad v 1 huskropp inrymmande 117 lägenheter med verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnation av cirka 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. Uppskattad byggstart.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 125 lägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Elinegård, Malmö
Objektet avser nyproduktion av hyreslägenheter, 2 huskroppar med 22 respektive 65 lägenheter, tillhörande markanläggning och 2 st miljörumsbyggnader. Bygglovsansökan lämnas i mars 2017, FFU planeras läggas ut under april 2017 och preliminär byggstart i augusti/september 2017.
Nybyggnad av punkthus i Malmö
Avser nybyggnad av 128 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marki Limhamn, etapp 1
Sanering och vissa markarbeten påbörjas under maj 2017. Avser nybyggnad av 84 lägenheter -hyresrätter i 4-10 plan med garage under mark. I projektet ingår även två lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Hyllie
Sanering/markarbeten påbörjas preliminärt under juni 2017 och byggarbeten under september 2017. Avser nybyggnad av 100 lägenheter samt 5 lokaler i totalt 3 huskroppar i 4, 6 resp 8 våningsplan samt vindsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker samt garage under mark i Malmö
Igångsättning under maj/juni 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar, BOA 4321 kvm. I nedre planen planeras livsmedelsbutik samt övriga butiker, LOA 1980 kvm. Intill bostäderna planeras garage under mark med ca 50-tal bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Västra hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp med 98 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus - bostadsrätter med 62 lägenheter i 18 våningar. Tanjken är att att bygga bostäderna på en kommande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av studentlägenheter i Västra Hamnen, Malmö
Omfattar nybyggnad av 163 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen. Våningshöjden varierar från 5 till 8 våningar. Beläget i korsningen Östra Varvsgatan/Lilla Varvsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Annestad, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lägenheter i sammanbyggd husgrupp A och E.. I projektet ingår även miljöhus. Objektet är beläget i Annestad, söder om yttre Ringvägen. Fastigheten är belägen vid adresserna Skånegårdsgatan och Torvgatan.
Nyb av bostäder & underjordiskt garage i Malmö, etapp 11
Saneringsarbeten påbörjas före semestern och grundarbetena påbörjas under september 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Vi söker entreprenör för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie allé i Malmö
Igångsättning under maj/juni 2017. Projektet avser nybyggnad v 2 huskroppar med 78 lägenheter i 6 plan med källare under mark. I projektet igång även två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Igångsättning tidigast årsskiftet 2017/2018 Avser fortsatt nybyggnad av 64 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 64 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 1
Igångsättning februari/mars 2017. Avser nybyggnad av ca 101 lägenheter i 2 huskroppar i 6 våningsplan samt 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. med 98 lägenheter. Objektets läge: Oxie centrum.
Nybyggnad av bostäder i Oxie, et 1
Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 85 lägenheter -bostadsrätter i 5 -6 plan. Förråd i källare.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Innerstaden
Avser 1 huskropp i 9 våningsplan varav lokaler i nedre plan. Läge: mellan Möllevångstorget och Folkets park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bunkeflo, Malmö
Projektet omfattar uppförande av 2 huskroppar, 5 och 6 våningar inrymmande 52 lägenheter och 2 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie
Projektet avser nybyggnad av 71 lägenheter i två sammanbyggda huskroppar i 4-5 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder men garage under mark vid Limhamnsläge Malmö
Avser nybyggnad av 50 lägenheter med garage under mark. Objektets läge: vid Cementaområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö
Projektet avserr nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 och 5 våningar med 57 lägenheter -hyresrätter Objektet avser förtätning av befintlig fastighet med två separata huskroppar på totalt 57 lägenheter. I projektet ingår även ombyggnation av garagenedfart, demontering och återmontering av installationer till befintlig lokalverksamhet (livsmedel) och en komplett tätskiktsrenovering inkluderande ny utemiljö ovanpå garagebjälklag. Bruttoarea (BTA) ca 4200 m². Total boarea (BOA) ca 2900 m²
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser 60 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Igångsättning eventuellt under juni 2017. Avser 60 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Utbyggnad av lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser utbyggnad av 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Malmö
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med ca 50 lägenheter i 4-5 våningar med lugn, grönskande innergård. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 49 lägenheter i 3 huskroppar i 2-4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 1 huskropp i 4-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i vinkelbyggnad med 54 lägenheter i 4- 5 plan. I projektet ingår även 180 m2 lokal.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Malmö
Avser nybyggnad av 52 lägenheter -, bostadsrätter samt 2 lokaler i 1 huskropp i 6 plan. Fastigheten byggs i anslutning till Trådbussen 2 under obj.nr 1131430
Nybyggnad av LSS-bostäder m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 5 plan inrymmande 19 lägenheter för LSS-boende med gemensamhetsutrymmen samt banklokal i nedre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter och ca 4-5 våningar. Detta kan bli uppdelat i tre etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gyllins Trädgård i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan + vindsplanmed 34 lägenheter -bostadsrätter.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avsere ombyggnad av kontor och lager till 10st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Ca 20-tal bostäder.
Tak-och fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av tak och fasader på flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Malmö
Söker tomt i Malmö samt kringliggande kommuner.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster i 620 lägenheter i 5 huskroppar i 6-7 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 13 st enbostadshus. Igångsättning tidigast andra halvåret 2016.
Ombyggnad till bostäder i Husie Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser förslag för omvandling av industribyggnad och garage till bostäder, 1 byggnad med 3 lägenheter, 1 byggnad med 9 studentbostäder, 2 enfamiljshus samt parkering.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus med 9 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus och rivning av kyrka i Limhamn Malmö
Projektet avser rivning av fuktskadad kyrka och därefter nybyggnad av 10 radhus på fastigheten.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Avser nybyggnad v 5 st grupphus i 2 plan.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Ribergsborg, Malmö
Igångsättning eventuellt under hösten 2017. Projektet avser renovering av balkonger på flerbostadshus. Omfattning kan ej anges. Fastigheten består av två fyravånings- och ett sjuvåningshus, totalt 133 lägenheter och fyra affärslokaler. Kostnad kan ej anges.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser renovering av badrum i flerbostadshus med 54 lägenheter. Arbetena kommer att utföras etappvis under en 3-års period.
Nybyggnad av LSS.-boende i Fosie,i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och ev undervisningslokal.
Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Igångsättning före alternativt efter semestern 2017. Avser nybyggnad av Lss-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Jägersro, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 6 lägenheter för LSS-boende.
Uppställning av modullägenheter för anvisningsboende i Malmö
Avser uppställning av tillfälliga flerbostadshus med totalt 58 lägenheter. Lägenheterna är fördelade i två enplansbyggnader på Kirseberg 14:93, Vattenverksvägen 58 i Malmö.
Uppställning av modullägenheter i Malmö
Avser uppställning av tillfälligt flerbostadshus med totalt 24 lägenheter fördelade på två plan på Blombuketten 1, Stenkällevägen 85 i Malmö.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus i 5 huskroppar med 180 lägenheter. Projektet kommer att upphandlas som ett Pilotprojekt. Projektet omfattar att ta fram samt genomföra åtgärder för ombyggnad av ventilationssystem i bostadshus med självdragsventilation. Projektet skall bedrivas i samverkansform. Detta innebär att man som entreprenör får en viktig roll att tillsammans med MKB hitta innovativa lösningar för ombyggnad av ventilationssystem. Man ser att entreprenören är nyckeln i piloten för att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar som i framtiden kan komma att appliceras på fler huskroppa Objektets läge: Älggatan 15,17,19, Rabygatan 70 samt Högerudsgatan 16 o 18 i Limhamn, Malmö.
Fönster-, fasad- och källarrenovering i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering/målning av fönsterpartier, reparation och omfogning av fasader samt renovering av källarväggar. Huvudbyggnaden har 3 våningar samt källarplan. I bottenplanet finns 6 st lokaler, dessa är i dag uthyrda till restaurangverksamhet och butiker. Lokalerna nås genom separata entréer mot gatan. Objektets läge: Föreningsgatan 8-10, Mjölnaregatan 1-3,Spångatan 10.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Nybyggnad av 4 st enbostadshus samt förråd. Uppskattad kostnad.
Upprustning av fastighet i Malmö
Omfattar utvändig upprustning av bostadsfastighet med fasadändring (takbyte, fönsterbyte, ny fasadkulör), samt anpassning ombyggnad till kontor i delar av fastigheten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på plan 2. I projektet ingår även ventilationsarbeten. Objektets läge: Vid Triangeln, City i Malmö. Adress: Östra Rönneholmsvägen 7-9 samt Jören Ankarsgatan 13 B i Malmö.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ny rördragning av tappvattenledningar. Inklädnad av rördragning och anslutning till befintliga blandare och porslin. Installation av IMD utförs samtidigt.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ny rördragning av tappvattenledningar. Inklädnad av rördragning och anslutning till befintliga blandare och porslin. Installation av IMD utförs samtidigt. I fastigheten finns det 55 st lägenheter i fastigheten samt 6 st lokaler, gemensamma utrymmen i källare och garage.
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av lss-boende med 4 lägenheter.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för fönsterbyte i flerbostadshus med 88 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Igångsättning tidigast början av 2017. Nybyggnad av 3 st enbostadshus med förråd/carport,
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.
Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.
Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.
Åtgärder av befintliga rörgenomföringar genom bjälklag 2017 i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser åtgärder av rörgenomföringar för brand- och rökgastätning avseende spill- och tappvattenledningar mellan källare/vind och bottenplan. Objektet avser 5 fastigheter: Lea 6: Föreningsgatan 49 A, Enen 4: Celsiusgatan 15 A, Kastanjen 3: Almbacksgatan 18 A, Länken 4: Kristianstagatan 22 A samt Uret 7: Simrishamnsgatan 24.
Byte av fönster på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av 1000 fönster på ett Q-märkt 30-tals funkishus med tegelfasader, särskilda krav föreligger
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Projektet avser byte och renovering av fönster. tvättning av fasad samt omputsning av tegelfasad i sockeln. I projektet ingår även plåtarbeten. Fastigheten är byggd 1901.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter.
Fönsterbyte och omfogning av fasad på flerbostadshus i Malmö
Avser underhållsarbete som fönsterbyte och omfogning av fasad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser option från projektnummer 1352516. Projektet avser byte av fönster i flerbostadshus. ( Entreprenaden avser 2 huvuddelar samt samt 2 optioner som totalt omfattar 1230 fönster i 4 huskroppar i 3 plan med totalt 198 lägenheter. Huvuddel 1: Sörbäcksgatan 45-53 Huvuddel 2: Sörbäcksgatan 27-59. Option 1: Sörbäcksgatan 9-23. Option 2: Sörbäcksgatan 2017-10-30. Färdigställandetid: huvuddel 1: 2016--12-15. huvuddel 2: 2017-04-30. Option 1: 2017-06-23. Option 2: 2017-10-30. Uppskattad byggstart och kostnad. Totalkostnad för hela projektet: ca 10 mkr.
Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus i 2 huskroppar med ca 30 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).
Stambyte/badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning under 2:a kv 2017.. Projektet avser byte av stambyten och badrumsrenovering i 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter..
Byte av hissar i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av 3 st hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.
Omybyggnad av värmecentral Malmö
Avser ombyggnad av undercentral i anslutning till flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: