Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 227 st.

Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. 2500 bostäder och 3000 arbetsplatser som kommer att pågå under en 20-års period. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, etapp 2 mfl
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 600-700 lägenheter. Totalt i området planeras 800-900 lägenheter i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018.. Projektet avser byggrätt för nybyggnad av ca 200 -300 bostäder samt parkeringshus med 500 bilplatser. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder eller kontor i Malmö. et 3
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 350 bostäder samt ett antal arbetsplatser. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Malmö
Planprogram pågår. Igångsättning tidigast 2018.. Förslag finns i dagsläget på nybyggnad av 200 lägenheter och ca 4000 m2 lokaler i sammanbyggda huskroppar. Ej fastställt vilken typ av lokaler som kommer att ingå. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.
Utveckling och ombyggnad av Lindängens centrum
Detaljplanen innehåller planer för ca 300 bostäder, fler skolplatser, vardagsservice, arbetsplatser och mötesplatser.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser byggrätt för nybyggnad av ca 200 bostäder samt parkeringshus med 350-400 bilplatser.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 150 bostäder i 2 huskroppar som delvis är sammanbyggda i 14 resp. 16 våningsplan.. Kommersiella lokaler byggs i bottenplanet. I projektet ingår även parkeringsgarage. Igångsättning oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Avser 1 huskropp inrymmande 47 lägenheter, (bostadsrätter), 1 huskropp som omfattar 44 lägenheter (hyresrätter) samt 1 huskropp inrymmande kontor. Total yta: knappt 21000 m2. I projektet ingår även garage under mark. Fuktkonsultt: Skanska Teknik, Malmö. Entreprenör för IMD: Techem I Malmö. Projektets läge: Universitetsholmen.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 151 lägenheter- hyresrätter, förskola, lokal samt underjordiskt garage. Avser 3 sammanbyggda huskroppar samt en fristående huskropp, 2-5 våningsplan. Yta bostäder: ca 13000 m2. Läge: Limhamnsvägen/Geijersgatan i Limhamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 173 lägenheter samt lokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnation av flerfamiljshus med totalt 169 lägenheter och 1 lokal samt underjordiskt garage. Objektets läge: Fd Cementen i Limhamn, kv Skostekeln 1 som omges av HIsstornsgatan, Murbruksgatan, Styrbordsgatan samt Limhamns Stationsväg. Bruttoarea (BTA) ca 19 030 m² (inkl källare) Total boarea (BOA) ca 11 986 m². Total lokalarea (LOA) ca 57 m².
Nybyggnad av flerbostadshus, et 3
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 200 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av ett kvarter som omfattar Brf Kryssaren med 78 lägenheter i 5-7 plan samt Brf Kikaren med 75 lägenheter i 7 plan, underjordiskt garage. I projektet ingår solenergianläggning.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, etapp 1
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser nybyggnad av 150-200 lägenheter- hyresrätter. Totalt i området planeras 800-900 lägenheter i samtliga etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 186 lägenheter samt tre butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 150 -170 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus samt lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Malmö
Sanering och grundläggningsarbeten påbörjas slutet 2017 och byggarbeten under sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av 1 kringbyggd huskropp upp till 5 våningsplan som omfattar flerbostadshus med 131 lägenheter, lokaler, förråd och parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Bunkeflostrand
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lgh
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus i 2 huskroppar i 4-8 våningar + källare. Avser 76 lägenheter med bostadsrätter och 39 lägenheter med hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Hyllie Limhamn
Avser nybyggnad av 115 lägenheter i i 3 huskroppar i 4- 6 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt parkeringsgarage i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage samt komplementbyggnader (blivande fälthackan, balpressen och höbalen). Avser 1 huskroppar med 139 lägenheter i 3-5 plan med underjordiskt parkeringsgarage. Objektets läge: Elinegård, nära kalkbrotten i Limhamn, Malmö.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Igångsättning tidigast slutet avr 2017. Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med innergård som omfattar 100 lägenheter i 4-5 plan, både hyresrätter och bostadsrätter, hälften vardera.. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av hyresrätter i Elinegård, Malmö
Objektet avser nyproduktion av hyreslägenheter, 2 huskroppar med 22 respektive 64 lägenheter, tillhörande markanläggning och 2 st miljörumsbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av äldreboendei Limhamn, Malmö
Markarbetena beräknas påbörjas under maj 2018 och byggarbetena under augusti 2018. Avser nybyggnad av äldreboende med 74 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Pentry i varje lägenhet. Gemensamhetskök.
Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av 100 lägenheter- bostadsrätter. Läge: vid Hylliearenan.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under hösten 2017. Avser nybyggnad v 1 huskropp inrymmande 117 lägenheter med verksamheter i bottenplan.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 125 lägenheter i 4 huskroppari 5-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus - bostadsrätter med 87 lägenheter i 20 våningar . Objektets läge:Södra Nyhamnen.
Nybyggnad av punkthus i Malmö
Avser nybyggnad av 128 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 102 lägenheter i 5 huskroppar i 4-6 plan med garage och källare under mark.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Hyllie
Detaljplanen är överklagad. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Annestad, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lägenheter i sammanbyggd husgrupp A och E.. I projektet ingår även miljöhus. Objektet är beläget i Annestad, söder om yttre Ringvägen. Fastigheten är belägen vid adresserna Skånegårdsgatan och Torvgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast under november 2017. Avser nybyggnad av 101 lägenheter, 14 våningar i 1 huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Igångsättning tidigast årsskiftet 2018/2019. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 88 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter (hyresrätter) samt butikslokal. Cykelförråd och soprum.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 69 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö.
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter -bostadsrätter i 2 huskroppar. Läge: Hyllie Allé.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Norra sorgenfri Malmö
Projektet avser nybyggnad av 80 st lägenheter samt 1890kvm LOA (lokalar med källare och garage. Objektets läge: Nobelvägen-Celsiusgatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Nyb av bostäder & underjordiskt garage i Malmö, etapp 11
Saneringsarbeten före semestern och grundarbetena påbörjas runt årsskiftet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Elinelunds gård, Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter, Hyresrätter. Objektets läge: Limhamn vid Kalkbrottet.
Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Igångsättning tidigast årsskiftet 2017/2018 Avser fortsatt nybyggnad av 64 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 101 lägenheter i 2 huskroppar i 6 våningsplan samt 1 huskropp i 4 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Innerstaden
Avser 1 huskropp i 9 våningsplan varav lokaler i nedre plan. Läge: mellan Möllevångstorget och Folkets park.
Nybyggnad av äldreboende iMalmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av äldreboende med ca 50-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn Malmö
Planarbete pågår för bostäder i fyra - sju våningar. Byggstart kan ej anges. Omfattning oklar.
Nybyggnad av studentlägenheter i Västra hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av cirka 23 stora lägenheter fördelat på 132 kontrakt (studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Västra hamnen, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 1 huskropp med 98 lägenheter med garage under mark.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Avser 53 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 55 lägenheter -hyresrätter fördelat på 2:or och 3:or. snittarea: 40 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Innerstaden, Malmö
Projektet avserr nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 och 5 våningar med 57 lägenheter -hyresrätter Objektet avser förtätning av befintlig fastighet med två separata huskroppar på totalt 57 lägenheter. I projektet ingår även ombyggnation av garagenedfart, demontering och återmontering av installationer till befintlig lokalverksamhet (livsmedel) och en komplett tätskiktsrenovering inkluderande ny utemiljö ovanpå garagebjälklag. Bruttoarea (BTA) ca 4200 m². Total boarea (BOA) ca 2900 m²
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter och radhus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4 våningar + takvåning. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4 våningar + takvåning. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Malmö
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 47 lägenheter i 4-5 våningar med lugn, grönskande innergård. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning beräknas 2018.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ett stadskvarter inrymmande bostäder, förskola, kontor m.m.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Nybyggnad av 62 enbostadshus Bunkeflostrand 1:67,1:92,1:97.
Nybyggnad av studentlägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser 1 huskropp i 4-7 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 1 huskropp i 4-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus ii Malmö
Projektet avse nybyggnad av 410 lägenheter. I projektet ingår även rivning av bostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
HSB har option på marken här. Avser 40-tal bostäder i 2 huskroppar i två plan. Eventuellt kan det bli garage under mark.
Nybyggnad av LSS-bostäder m.m. i Bulltofta, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 5 plan inrymmande 19 lägenheter för LSS-boende med gemensamhetsutrymmen samt banklokal i nedre plan.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet ligger vilande.. Nybyggnad flerbostadshus samt underjordiskt garage. Ingår även nybyggnad av sophus samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor till bostäder, fasadändring (fönster och fönsterdörr) samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorslokaler till 19 lägenheter på plan 2-5 samt inredande av 7 lägenheter på vindsplan. Avser även tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Nybyggnad av 23 radhus, bullerplank, miljöhus samt parkering Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av bostadshus i Lindängen
Igångsättning tidigast 2018. Klimatsmart ombyggnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning under 2018. Avser stemrenovering i 3 st 8-våningshus samt 3 st 3-våningshus med 18 trapphus. Avser åtgärder av tappvatten, värmepumpar, värmeväxlare, byte av radiatorer i lägenheterr, infodring och relining av avloppsledningar m.m.
Nybyggnad av seniorvillor i Malmö
Söker tomt i Malmö samt kringliggande kommuner.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster i 620 lägenheter i 5 huskroppar i 6-7 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus, 9 bostäder i 2 plan och tre huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i 3 plan. Tegnérgatan 51, Idrottsgatan 40.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 13 st enbostadshus. Igångsättning tidigast andra halvåret 2016.
Nybyggnad av bostäder i Käglinge Malmö
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Kommunen undersöker möjligheten att uppföra bostäder på Louisedalsgårdens tomt. Ändring av gällande detaljplan krävs. Byggnaden på tomten har varit tomtställd sedan 2011. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fosie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 10 lägenheter. Idag är fastigheten bebyggd med en villa där endast två bostäder tillåts i gällande detaljplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ändring från enbostadshus till 12 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Husie Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser förslag för omvandling av industribyggnad och garage till bostäder, 1 byggnad med 3 lägenheter, 1 byggnad med 9 studentbostäder, 2 enfamiljshus samt parkering.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning planeras under 1:a kv 2018. Projektet avser tappvattenbyte i 175 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokaler till 15 lägenheter.
Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i låghusdelen samt höghusdelen. ( Avloppet). Avser totalt 598 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Beräknad igångsättning under oktober/november 2017. Avser nybyggnad av 5 st villor i 2 plan
Balkongrenovering på flerbostadshus i Ribergsborg, Malmö
Igångsättning eventuellt under hösten 2017. Projektet avser renovering av balkonger på flerbostadshus. Omfattning kan ej anges. Fastigheten består av två fyravånings- och ett sjuvåningshus, totalt 133 lägenheter och fyra affärslokaler. Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av LSS.-boende i Fosie,i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och ev undervisningslokal.
Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Avser nybyggnad av Lss-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus. med ca 30 -tal lägenheter.
Byte av tappvattenledningarii flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser byte av tappvattenledningar i låghusdelen, ca 300 lägenheter,
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus i 5 huskroppar med 180 lägenheter. Projektet kommer att upphandlas som ett Pilotprojekt. Projektet omfattar att ta fram samt genomföra åtgärder för ombyggnad av ventilationssystem i bostadshus med självdragsventilation. Projektet skall bedrivas i samverkansform. Detta innebär att man som entreprenör får en viktig roll att tillsammans med MKB hitta innovativa lösningar för ombyggnad av ventilationssystem. Man ser att entreprenören är nyckeln i piloten för att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar som i framtiden kan komma att appliceras på fler huskroppa Objektets läge: Älggatan 15,17,19, Rabygatan 70 samt Högerudsgatan 16 o 18 i Limhamn, Malmö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: