Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. JM och HSB har gemensamt gjort en planansökan om att få bygga bostäder i Västerbro området.
Nybyggnad av studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1500-1700 studentlägenheter.
Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Byggstart beräknas ske 2020. Detaljplanearbete pågår.
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Planer finns för ca 150 nya studentbostäder vid LTH. Planen innehåller även kontor och butiker vid campus. Förslaget innehåller sex bostadshus på mellan tre och åtta våningar. LTH och studentnationernas område kan även bli en mer levande del av staden när vi skapar plats för verksamheter som kaféer, små butiker, kontor, restauranger eller gym.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av 240 lägenheter samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet ligger långt fram i tiden, om det ens blir av. Byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 118 lgh varav 11 servicelägenheter för vård och omsorg, förskola och underjordiskt garage samt 2 butikslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser uppförande av 89 hyresrätter, 4-6 våningar i en huskropp. Samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus/bostadsrätter. Tre punkthus, 4-6 våningar samt ett kvartershus 3-8 våningar. Totalt 120-130 lägenheter. Byggs på parkering vid Måsens vårdcentral.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet avser hyres- och studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.
Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 85 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Avser ca 80-tal bostäder -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad av 1 punkthus, 9 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan och på plan 2.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 47 hyresrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av grupphusbebyggelse i Lund
Projektet avser nybyggnad av radhus. Etapp 1; Älvan och etapp 2; Vittran. Husen uppföres i 2,5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.
Nybyggnad av vårdcentral, bostäder mm i Södra Sandby Lund
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av vårdcentral med bostäder, handel och bibliotek på ovanvåningar. Planförslaget innefattar: •Ny vårdcentral på 1200 kvm BTA integrerat i bostadskvarteret. •Ett kvarter för bostäder omfattande cirka 4000 kvm BTA fördelat på 47 lägenheter. •Bibliotek på 300 kvm LOA. •Lokaler för handel och service på cirka 270 kvm LOA. •Planläggning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Kryptan 8 och 10. •Ny gränd på kvartersmark och ny parkering med trädplantering i norr.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Omfattar 22 st radhus Boklok 3D.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av tre flerbostadshus, 28 lgh, samt förråd, undercentral och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Avser nybyggnad 23 radhuslägenheter i 2 våningar, exploateringsarbeten, 50 parkeringsplatser samt troligen cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.
Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.
Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 24 studentlägenheter samt kontorslokaler.
Ombyggnad till flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad från kontor till 4st etagelägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus ( parasollet 1 ).
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Igångsättning tidigast 0218. Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 8 st hissar. Avser Skolgatan 11,13, Prennegatan 10 A-E samt Stiftvägen 31 i Lund.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Lund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i 36 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Entreprenaden omfattar ca 7 000m2 omläggning takpannor, ca 1 100m2 fönsterbyte, omfogning ca 1 500m2 tegelfasad, ca 2 000 m2 utbyte träpanel på fasad och utbyte av 84 ytterdörrar fördelat på 19 huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Luzernvägen 1 A-E samt Slåttervägen 2 A-B, Lund. Uppskattad kostnad.
Målningsprojekt Del 2 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och målning av trapphus i Lunds centrum. Östertull 39,42,44,45 (Fönstermålning) Östertull (Målning trapphus) S:t Peter 31 (Fönstermålning)
Målningsprojekt Del 3 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och trapphusmålning på bostadsområdena Östra Torn, Linero Torg och Gunnesbo i Lund. Ivar Benlös 1 (Utv. behandling av Entrédörrar ojämna nr.) Flintyxan 1-3 (Fönstermålning Hus 203,205,207,211) Boplatsen 1 (Målning av tak i uterum) Fornborgen 1 (Målning av balkontak)
Målningsprojekt Del 5 i Lund
Avser utvändig målning och dörrbehandling i Södra Sandby och Genarp. Tron 1 / Allmosan 1 (Utv. Behandling dörrar & tvätt av fasadskivor) 642 Gräslöken 1,2 / Åbrodden 2 (Utv. behandling av yterdörrar) Fågelhunden 1 (Målning av träpartier på lgh & garage)
Målningsprojekt Del 4 i Lund
Avser utvändig målning och målning av balkonger i Södra Sandby i Lund. Myrlijan / Kardborrevägen 5-11, 19-39 i Södra Sandby (Målning av balkonger) Prästkappan, Skallavångsvägen 32 – 141 7 Södra Sandby (Utv, målning )
Målningsprojekt Del 1 i Lund
Avser utvändig målning och trapphusmålning på Värpinge i Lund. Excellensen 1 / Stadsministern (Målning trapphus) Excellensen 1/ Stadsministern (Utvändig målning gavelpanel) Stadsministern 4 Värpinge Centrum (Målning underslag / vindsskenor)
Målningsprojekt Del 6 i Lund
Avser utvändig plåtmålning, fasadtvätt i Lund. Lärlingen 1 (Plåtmålning) Linerotorg norra/ Folktandvård (Fasadtvätt, Målning av plåt)
Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig underhåll av fasad och balkongrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Lund
Avser inredande av 6 studentlägenheter i flerbostadshus, förråd på vindsplan samt tillbyggnad med takkupor och trapphus. Objektets läge Fjeliev 5-9, Trollebergsv 10-14 i Lund.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Lund
Avser inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus med 24 ungdomsbostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av va i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus, 28 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus, 64 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för byte av fasadmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för byte av fönster samt takfönster i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utbyggnad av ca 100 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Förfrågan balkonginglasning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande balkonger, samt installation av hiss.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av 22st radhus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av 3 st flerbostadshus för studenter, 185 lägenheter, samt carport/garage/förråd och tvättstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med tilläggsisolering och puts på fasader Borgmästaren 2,3,6,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt nya ventilationshuvar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Förfrågan ändrad användning.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från tvättstuga till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av 1 befintlig lgh på vind till 3 st lgh a 30 kvm. Samt stambyte och brandskyddsåtgärder.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Förfrågan byte av fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lund
Förfrågan utvändig ändring, takbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Installation av trygghetslarm i äldreboende, Lund
Avser installation av trygghetslarm på äldreboende Brunnsgatan 13 A och 15 A.
Byte av entrétak på flerbostadshus i Lund
Ändring av flerbostadshus, byte av entrétak, 73st. Uppskattad kostnad, byggtid.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: