Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

Nybyggnad av studentboende i Lund
Marken ligger i korsningen mellan Tornavägen och Tunavägen och kommer att bebyggas med 330 studentbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 118 lgh varav 11 servicelägenheter för vård och omsorg, förskola med 5 avdelningar och underjordiskt garage samt 2 butikslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus, 8 våningar, 106 lägenheter, cykelförråd samt vanliga förråd i källare samt lokaler för folktandvården. Avser även ombyggnad av parkeringsplatser för 183 p-platser.
Nybyggnad av studentlägenheter och förskola på Tuna, Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar och bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder (3D), Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 185 studentlägenheter i tre huskroppar i tre till sex plan och inredda vindsvåningar, två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av fyra st flerbostadshus i 5 våningar med totalt 80 lägenheter samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 58 bostäder fördelade på parhus, radhus och friliggande småhus.
Nybyggnad av bostäder på Kung Oskarområdet i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus 7 våningar 49 lgh (bostad- & hyresrätter) med tillhörande lokaler, övernattningslägenheter, garage, komplementbyggnader, källare, förråd samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplanearbetet pågår. Avser nybyggnad av 1 punkthus, 9 våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan och på plan 2.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Området är detaljplanelagt och kan bebyggas med ca 73 nya lägenheter. Lägenheter för nyanlända. Detaljplanen ger möjlighet till nybyggnation av 4 respektive 2-våningshus inom kvarteret.
Om- och tillbyggnad vid äldreboende i Genarp Lund
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende för totalt 30 rum.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av radhus i Veberöd Lund
Avser även Dolomitgatan på Silur 1, Kambrium 1, Karbon 1 och Ordovicium 1 i Veberöd.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan (samt ev en takvåning) Läge: Brunnshögsområdet, norra delen i Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av tre flerbostadshus, 28 lgh, samt förråd, undercentral och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Veberöd Lund
Avser nybyggnad av bostadsrätter, 26 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortsatt byggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av radhus i södra Sandby
Avser sex marklägenheter i radhusform om ca 90 kvm, ett plan och 15 tvåplans radhus om ca 110 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Avser 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i två våningar med möjlighet att inreda vind och uppföra takkupor och frontespiser.
Nybyggnad av bostäder för nyanlända i Genarp, Lund
Omfattar nybyggnad av bostäder för nyanlända i Kvarteren Vollmar, Wrangel och Pottemarken i Genarp.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av par- och radhus, 14 st.
Nybyggnad av parhus i Lund
Bygglov för uppförande av parhus, 8 st.
Nybyggnad av radhus i Lund
Projektet avser nybyggnad av i lägenheter i radhus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad från kontor till 4st etagelägenheter.
Modernisering av 8 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 8 st hissar. Avser Skolgatan 11,13, Prennegatan 10 A-E samt Stiftvägen 31 i Lund.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av enbostadshus. Detta ska bli ett visningshus år Myresjöhus.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Lund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i 36 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Entreprenaden omfattar ca 7 000m2 omläggning takpannor, ca 1 100m2 fönsterbyte, omfogning ca 1 500m2 tegelfasad, ca 2 000 m2 utbyte träpanel på fasad och utbyte av 84 ytterdörrar fördelat på 19 huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Luzernvägen 1 A-E samt Slåttervägen 2 A-B, Lund. Uppskattad kostnad.
Renovering av lägenheter i Lund
Renovering av 33 lägenheter.
Målningsprojekt Del 2 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och målning av trapphus i Lunds centrum. Östertull 39,42,44,45 (Fönstermålning) Östertull (Målning trapphus) S:t Peter 31 (Fönstermålning)
Målningsprojekt Del 3 i Lund
Avser b.l.a utvändig målning och trapphusmålning på bostadsområdena Östra Torn, Linero Torg och Gunnesbo i Lund. Ivar Benlös 1 (Utv. behandling av Entrédörrar ojämna nr.) Flintyxan 1-3 (Fönstermålning Hus 203,205,207,211) Boplatsen 1 (Målning av tak i uterum) Fornborgen 1 (Målning av balkontak)
Målningsprojekt Del 5 i Lund
Avser utvändig målning och dörrbehandling i Södra Sandby och Genarp. Tron 1 / Allmosan 1 (Utv. Behandling dörrar & tvätt av fasadskivor) 642 Gräslöken 1,2 / Åbrodden 2 (Utv. behandling av yterdörrar) Fågelhunden 1 (Målning av träpartier på lgh & garage)
Målningsprojekt Del 4 i Lund
Avser utvändig målning och målning av balkonger i Södra Sandby i Lund. Myrlijan / Kardborrevägen 5-11, 19-39 i Södra Sandby (Målning av balkonger) Prästkappan, Skallavångsvägen 32 – 141 7 Södra Sandby (Utv, målning )
Målningsprojekt Del 1 i Lund
Avser utvändig målning och trapphusmålning på Värpinge i Lund. Excellensen 1 / Stadsministern (Målning trapphus) Excellensen 1/ Stadsministern (Utvändig målning gavelpanel) Stadsministern 4 Värpinge Centrum (Målning underslag / vindsskenor)
Målningsprojekt Del 6 i Lund
Avser utvändig plåtmålning, fasadtvätt i Lund. Lärlingen 1 (Plåtmålning) Linerotorg norra/ Folktandvård (Fasadtvätt, Målning av plåt)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig underhåll av fasad och balkongrenovering på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 21 uterum, nya och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 82 st.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 22 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 26 uterum och djupare balkonger samt inglasning av 72 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 4 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 60 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad flerbostadshus med 8 uterum och djupare balkonger samt inglasning av balkonger, 66 balkonger.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av va i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av flerbostadshus för studenter, 256 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utbyggnad av ca 100 balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus, 64 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för balkonginglasning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för byte av fasadmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för byte av fönster samt takfönster i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande balkonger, samt installation av hiss.
Nybyggnad av radhus i Lund
Bygglov för uppförande av 22st radhus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av 3 st flerbostadshus för studenter, 185 lägenheter, samt carport/garage/förråd och tvättstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt nya ventilationshuvar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Förfrågan ändrad användning.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av 1 befintlig lgh på vind till 3 st lgh a 30 kvm. Samt stambyte och brandskyddsåtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Förfrågan byte av fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lund
Förfrågan utvändig ändring, takbyte.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage.
Installation av trygghetslarm i äldreboende, Lund
Avser installation av trygghetslarm på äldreboende Brunnsgatan 13 A och 15 A.
Byte av entrétak på flerbostadshus i Lund
Ändring av flerbostadshus, byte av entrétak, 73st. Uppskattad kostnad, byggtid.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: