Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet ligger på is.. Planarbete skall utföras.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.

Renovering av lägenheter m.m. i Landskrona
Projektet avser totalrenovering av 16 lägenheter i 3 plan + vind, trapphus, källare med förråd och teknikutrymmen samt lokaler på bottenplanet. Nya balkonger mot innergård skall utföras samt befintliga balkonger skall renoveras.. Nya hissar inkl. motorer och dörrar skall även utföras. I bottenplanet kommer eventuellt nya kontorslokaler att ingå.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Ombyggnad till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fingal 2, regeringsgatan 150 - ansökan om bygglov för ombyggnad.

Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 50:2, kyrkbacken 73 - ansökan om bygglov för byte av fönster och ändring av fasad samt installation av kamin.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 30, vallgatan - ansökan om bygglov för rivning av bef trappa från gård samt nybyggnad av en ny trappa med trapphiss.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.

Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Snickaren 2, tränggatan 16 a-b, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av takmaterial.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Springaren 1, löparegatan 2-32. ansökan om bygglov för uppförande av 8 st mindre pergola/uteplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.

Installation av hiss i småhus i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser installation av handikapphiss i ett småhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: