Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av bostäder 25-40 lägenheter, 3 hus, 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 16 enbostadshus, komplementbyggnad,plank och mur på fastigheten vassen 1 Sjögräset 3,Strandrågen 2,1,Bränningen 2,Bränningen 3,Bränningen 1,4,5,Vassen 2,Ålgräset 3,Vassen 3,Ålgräset 2,Ålgräset 1,Strandrågen 1,Vassen 1.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Nybyggnad av flerfamiljshus (8 marklägenheter) samt miljöhus. Byggstart planeras för oktober 2016.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.
Ombyggnad till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.
Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Badhytten, baddräkten - ansökan om bygglov för nybyggnad av två block med total 10 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fingal 2, regeringsgatan 150 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Hoppet (, suellsgatan 17 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 10, tranchellsgatan 75, 77 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 17, viktoriagatan 14-16, trangatan 6-10 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Smeden 32, timmermansgatan 30-48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Sockerbetan 2, kung hans väg - ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus sammankopplade med gemensamt växthus, ett förråd och ett miljöhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Snickaren 2, tränggatan 16 a-b, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av takmaterial.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 30, vallgatan - ansökan om bygglov för rivning av bef trappa från gård samt nybyggnad av en ny trappa med trapphiss.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.
Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt målning av flerbostadshus i Landskrona
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändring av bärande konstruktion.
Installation av hiss i småhus i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser installation av handikapphiss i ett småhus.
Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: