Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för nybyggnad av bostäder som omfattar 100- tal lägenheter. Bostadsrätter och hyresrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast runt skiftet 2017/2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nytt planområde i Landskrona
Avser nytt planområde där förslag finns på 60-70 bostäder, eventuellt förskola, kontor m.m. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan. Det är 2 etapper, byggstopp etapp 1 är September 2018 och byggstopp för etapp 2 är November 2018 /JL
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Planer finns för upprustning av 56 lägenheter. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 10 parhus med 20 lägenheter i 1-2 plan samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser renovering av flerbostadshus med 16 lägenheter i 5 plan samt butikslokal i nedre plan. Objektets läge:: Rådmansgatan 11-Borgmästaregatan 18.
Nybyggnad av markbostäder i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus. Byggtid: 12-14 månader.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Befintlig fastighet skall renoveras i sin helhet om 18 stycken lägenheter med inglasad balkong samt en nybyggd lägenhet på vindsplan. Nydragning av installationer och avloppsledning kommer att utföras samt ventilationsarbeten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser senior/äldrebostäder, ca 5-6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Nybyggnad av villor i Glumslöv
Igångsättning tidigast slutet 2018 alternativt 2019. Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 30 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av fönster i en huskropp med 18 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Slottsplatsen 26, parkgatan 10 - ansökan om bygglov för ombyggnad från hus till 7st lägenheter/trygghetsboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Boken 37, strandvägen 35-37 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för utökning av bef balkonger.
Nybyggnad av markbostad i Landskrona
Asmundtorp 29:129, smedvångsgården 4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2st. marklägenheter.
Nybyggnad av markbostad i Landskrona
Asmundtorp 29:3 (29:112, 29:129, 29:130) - ansökan om bygglov för nybyggnad av 14st. marklägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fönsterbyte.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten arrarp 3:31, vadensjövägen 59.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fönsterbyte och balkongrenovering.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Blåsippan 2, blåsippegården 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Safiren 1, larvigatan 16 - ansökan om bygglov för ombyggnad av en lägenhet till två st nya lägenheter.
Nybyggnad av kolonistuga i Landskrona
Larvikoloniområde, valmötstigen 38, borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga och komplementbyggnader.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser byte av trä/aluminiumfönster i en huskropp med 12 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: