Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 60-90 lägenheter.' Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 lägenheter i huskroppar i 2 1/2 -4 plan.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 4;e kv 2017 alternativt 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 40-45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av radhus i Norra Borstahusen, Landskrona
Igångsättning tidigast under oktober 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 radhuslägenheter i två plan.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bostadsrätter på Borstahusen i Landskrona
Avser fortsatt nybyggnad av 17 lägenheter - bostadsrätte
Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende för personer födda tidigare än 1947. Avser ombyggnad till 15 lägenheter med inglasad balkong samt uppehållsutrymmen.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Byggstart planeras vecka 32 2017. Projektet avser iinvändig totalrenovering av flerbostadshus mej 19 lägenheter,
Renovering av lägenheter m.m. i Landskrona
Projektet avser totalrenovering av 16 lägenheter i 3 plan + vind, trapphus, källare med förråd och teknikutrymmen samt lokaler på bottenplanet. Nya balkonger mot innergård skall utföras samt befintliga balkonger skall renoveras.. Nya hissar inkl. motorer och dörrar skall även utföras. I bottenplanet kommer eventuellt nya kontorslokaler att ingå.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning sker så snart alla beslut är tagna. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.
Fönster- och fasadarbeten på flerbostadshus Landskrona
Projektet avserr byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fasadändring samt nytt miljörum. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8 - ansökan om bygglov för ommålning av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Smeden 32, timmermansgatan 30-48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Sockerbetan 2, kung hans väg - ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus sammankopplade med gemensamt växthus, ett förråd och ett miljöhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Tomaten 1, del av borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för 3 st flerbostadshus med 33 lägenheter per hus (99 st).
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Neptun 35, ödmanssonsgatan 4, 6 - anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Hoppet (, suellsgatan 17 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus med två bostäder samt uppförande av förråd och plank Nattljuset 21,22,23,31,35,36,38,39,40,41.
Rivning av gäststuga i Landskrona
Neptun 29, regeringsgatan 8-14 - ansökan om rivningslov för rivning av gårdshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Snickaren 2, tränggatan 16 a-b, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av takmaterial.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 6:77, tjäderstigen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt målning av flerbostadshus i Landskrona
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.
Installation av hiss i småhus i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser installation av handikapphiss i ett småhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: