Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.

Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadsvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asmundtorp
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter- hyresrätter.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Underhållsarbeten i flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning av utvändiga arbeten under december 2016, invändiga arbeten under våren 2017. Avser Invändig renovering samt utvändig renovering av tak, fasader, fönster och balkonger.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser totalrenovering av 15 lägenheter.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut om bygglov. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Fönsterbyte på bostadshus, Landskrona
Avser fönsterbyte i 5 fastigheter.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Invändig renovering i flerbostadshus i Landskrona
Avser invändig renovering i del av fastighet som omfattar 1 våningsplan. Arbetena avser golv- och målningsarbeten, brandåtgärder samt ventilationsarbeten.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Torstensson 20, föreningsgatan 5 - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för putsning av södra gavelfasaden på fastigheten lönnen 57, strandvägen 229.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Friden 31, fabriksgatan 4a-c - ansökan om bygglov för byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hägern 2, tranegatan 4 - ansökan om bygglov för byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 2:32, viktorshögsvägen 9 - bygglov för nybyggnad av bostadshus och mur.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 50:2, kyrkbacken 73 - ansökan om bygglov för byte av fönster och ändring av fasad samt installation av kamin.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Östra förstaden 37, tranchellsgatan 55 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Springaren 1, löparegatan 2-32. ansökan om bygglov för uppförande av 8 st mindre pergola/uteplats.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet yta: 45 m2.

Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.

Installation av hiss i småhus i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser installation av handikapphiss i ett småhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: