Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 4;e kv 2017 alternativt 1:a kv 2018. Avser nybyggnad av 40-45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 40-45 lägenheter -bostadsrätter.

Nyb av enbostadshus & flerbostadshus i Annelöv
Planer finns för att bygga bostadsrättslägenheter. Kommer eventuellt delas upp i olika etapper. Omfattar 24-32 huskroppar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 3
Igångsättning planeras under mars 2017. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 27 lägenheter i 6 huskroppar i 2 1/2 plan.

Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.

Nybyggnad av seniorboende i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av seniorboende 25-40 lägenheter, 2 hus, 3 och 4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 25 st grupphus i 1 - 1 1/2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i 5 plan.

Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 5 st parhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Härslöv
Detaljplanen är stoppad. Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus på Föreningsgatan i Landskrona.

Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Avser nybyggnad av 5 st radhus lägenheter ii 2-3 plan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter ii 2 våningar med vind.

Underhållsarbeten i flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning av utvändiga arbeten under december 2016, invändiga arbeten under våren 2017. Avser Invändig renovering samt utvändig renovering av tak, fasader, fönster och balkonger.

Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Avser totalrenovering av 15 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av 3 st villor i 1,5 plan. Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad byggkostnad.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 8-10 lägenheter på plan 2. Omfattar 1:or och 3:or.

Fasadarbeten på radhus/småhus m.m. i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut om bygglov. Avser fasadarbeten som omfattar byte av träpanel på 194 radhus/småhus garage, servicebyggnader samt miljöhus.

Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser r nybyggnad av 3 st visningshus i 1 - 1 1/2 plan.

Fönsterbyte på bostadshus, Landskrona
Avser fönsterbyte i 5 fastigheter.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).

Invändig renovering i flerbostadshus i Landskrona
Avser invändig renovering i del av fastighet som omfattar 1 våningsplan. Arbetena avser golv- och målningsarbeten, brandåtgärder samt ventilationsarbeten.

Ramavtal avseende serviceavtal för byggentreprenad i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för bygg. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning. Uppskattad igångsättning.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser byte av fönster samt fasadarbeten på i 1 huskropp med 20 lägenheter.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Preliminär igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande installation av hiss på fastigheten biskopen 22, vagmansgatan 15.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för byte av fönster på fastigheten friden 39, suellsgatan 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för putsning av södra gavelfasaden på fastigheten lönnen 57, strandvägen 229.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten venus 11, regeringsgatan 116.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Gripen 19, sankt olovsgatan - ansökan om bygglov för fasadrenovering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för fasadrenovering Torstensson 15,19,3,8.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Springaren 1, löparegatan 2-32. ansökan om bygglov för uppförande av 8 st mindre pergola/uteplats.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 50:2, kyrkbacken 73 - ansökan om bygglov för byte av fönster och ändring av fasad samt installation av kamin.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Östra förstaden 37, tranchellsgatan 55 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 2:32, viktorshögsvägen 9 - bygglov för nybyggnad av bostadshus och mur.

Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten nattljuset 34.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet yta: 45 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: