Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ett flerbostadshus i fyra våningar med inredd vind, totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Faserna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 52 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter. Bostadsstorlek: 1-4:or. 5-6 våningar
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Renovering av fastighet på Söder, Kristianstad etapp 2
I projektet ingår dels yttre ombyggnation av fasader, tak, balkonger och fönsterbyte och dels inre allmänna delar såsom källargångar och trapphus målas, dörrar byts och det installeras passagesystem och porttelefoner (Aptus). Ventilationssystemen byggs om, Pontonen 1 får nytt aggregat på vinden, Pontonen 2 får ett nytt fläktrum på taket ovan ett trapphus och Pontonen 3 får ett nytt fläktrum i källaren. Värmesystemen byggs även om. Hissar. Objektet är beläget på: Västra Storgatan 55, 57, 59 A-B. Östra Ågatan 5 A-B, 7. Milnergatan 4 A-B. Mäster Jörgensgatan 2 A-B, 4 A-B.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Antalet lägenheter är ej fastställt. Kommer att bli hus i max 3 våningar.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Etapp 2: projektid 1340960
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av två radhus med totalt 8 lgh.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Installation av trygghetslarm i äldreboende i Kristianstad
Entreprenaden omfattar byte av befintligt trygghetslarm inom boendet Skärdalshemmet Kristianstads kommun.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 st parhus och carportar Balsby 23:19-23:22, 23:26, 23:29-23:32.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Ändrad användning i plan 3 och 4 till särskilt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkonger på flerbostadshus lgh 0053 och lgh 1417.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Neuman 1 lgh 32, Fyrverkaren 3 lgh 30, Lyckans Höjd 18 lgh 104.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus lgh 26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus, lgh 92.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: