Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med förråd och miljöbyggnader. Husen uppföres i 8, 7 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ett flerbostadshus i fyra våningar med inredd vind, totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Faserna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Antalet lägenheter är ej fastställt.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 50-60 marklägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Renovering av fastighet på Söder, Kristianstad etapp 2
I projektet ingår dels yttre ombyggnation av fasader, tak, balkonger och fönsterbyte och dels inre allmänna delar såsom källargångar och trapphus målas, dörrar byts och det installeras passagesystem och porttelefoner (Aptus). Ventilationssystemen byggs om, Pontonen 1 får nytt aggregat på vinden, Pontonen 2 får ett nytt fläktrum på taket ovan ett trapphus och Pontonen 3 får ett nytt fläktrum i källaren. Värmesystemen byggs även om. Hissar. Objektet är beläget på: Västra Storgatan 55, 57, 59 A-B. Östra Ågatan 5 A-B, 7. Milnergatan 4 A-B. Mäster Jörgensgatan 2 A-B, 4 A-B.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
Denna etapp omfattar 28 marklägenheter. Totalt planeras det för 56 marklägenheter på detta område.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 1
Projektet avser nybyggnad av marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Etapp 2: projektid 1340960
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad etapp 2
Etapp 1: projektid 1340955. Avser fortsatt nybyggnad av marklägenheter. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande.
Nybyggnad av marklägenheter i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 15-20 marklägenheter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 7
Avser fortsatt renovering av ett 80-tal lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Tollarp Kristianstad
Byggs enligt SABOKombi bas konceptet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av två radhus med totalt 8 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Tak- och fasadrenovering Vinterstallet, Kristianstad
Projektet omfattar Vinterstallet, tak- och fasadrenovering.
Installation av trygghetslarm i äldreboende i Kristianstad
Entreprenaden omfattar byte av befintligt trygghetslarm inom boendet Skärdalshemmet Kristianstads kommun.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 st parhus och carportar Balsby 23:19-23:22, 23:26, 23:29-23:32.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Kristianstad
Rivning av flerbostadshus, byggnad a-e.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning från frisörlokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utbyggnad av inglasade balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Kristianstad
Ytterligare studentbostadslägenhet i 4 hus i f.d. gemensamhetslokal.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Återuppbyggnad av fritidshus efter brand.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över källarentréer.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkonger på flerbostadshus lgh 0053 och lgh 1417.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Neuman 1 lgh 32, Fyrverkaren 3 lgh 30, Lyckans Höjd 18 lgh 104.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus, lgh 1532, Balkonginlasning flerbostadshus, lgh 1484 Lien 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Bygglov - utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: