Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Detaljplanearbetet pågår. Byggnationen beräknas pågå under 10 år.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Detaljplanearbetet beräknas starta 2016. Avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 119 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ca 104 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser Loftgångshus i fyra våningar med inredd vind. Totalt sextio lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter i två punkthus. Bostadsstorlek: 1-4:or och 5-6 våningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 36 lägenheter och 2-till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av marklägenheter i Åhus, Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 58 marklägenheter. Det är 2:or, 3:or och 4 rum i etage i 12 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder och skola i Kristianstad
Avvaktar planarbete. Planer finns för nybyggnad av 2 åttavåningshus med totalt 56 lägenheter samt 1 skolbyggnad i 3 våningar. Kommer troligen byggas i 3 etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
Denna etapp omfattar 28 marklägenheter. På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av seniorvillor i Kristianstad
Söker tomt i Kristianstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Planerad byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Balsby, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 18 villor. Igångsättning avhängigt föräljning av villatomter. Arbetena kommmer att ske löpande alltefter försäljning av bostäderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus. Sabo Kombo
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åhus, Kristianstad
Nybyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av 2 lägenheter i befintlig byggnad.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Kristianstad
Fönsterrenovering. Antal lägenheter kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Avser nybyggnad av grupphus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser en lokal som ska bli 4 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av 2 lgh till 4 mindre lgh. I projektet ingår även tillbyggnad av soprum,cykelförråd och markåtgärder av innergården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ansökan om förhandsbesked. Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i två separata fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - bef förskola till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga källarfönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Kristianstad
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av två enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkong på flerbostadshus Lgh 1016.
Ombyggnad av grupphus i Kristianstad
Installation eller ändring i ventilation grupphus. Entreprenör upphandlas på ramavtal.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus lgh 26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus, lgh 92.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning Lgh 1354 och Lgh 0223 på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning Lgh 41 på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning Lgh 85 på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: