Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kävlinge

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Furulund
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. 200-400 bostäder, med ca 30 fastigheter.

Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.

Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 38 hyresrätter, 3-6 våningar

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter -bostadsrätter samt 600 kvm lokalyta.

Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 30 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.

Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 30 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.

Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 35 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 2-3 plan med indragen takvåning. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats.

Nybyggnad av småhus i Hofterup
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus.

Nybyggnad av radhus i Barsebäck
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av 7 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Avvaktar politiska beslut. Detaljplaneändring skall genomföras. Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.

Ombyggnad av tappvattencentraler i Kävlinge
Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för utbyte av elpannor, komplettering med nya värmepumpar, nya varmvattenberedare, cirkulationspumpar, armaturer etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, bygg-, el-, målnings- och Vsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Återställande av lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning - återställa 9 lägenheter från förskola.

Ombyggnad av servicebostad i Kävlinge
Ändring av kontor till servicebostäder.

Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad av sommarhus till året runt samt sammanbyggas med hus intill.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kävlinge
Fasadändring fönster och altandörr, ändrad användning garage till bostadshus samt installation av luft/vatten/värme-pump.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus.

Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: