Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kävlinge

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 130-140 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Projektet ligger på is. 150-250 lgh

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.

Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter -bostadsrätter samt 600 kvm lokalyta.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 25-35 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2017. Planarbete pågår. Planer finns för nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.

Nybyggnad av radhus i Barsebäck
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av 7 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Avvaktar politiska beslut. Detaljplaneändring skall genomföras. Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning - återställa 9 lägenheter från förskola.

Ombyggnad av lägenheter i Kävlinge
Ändring av enbostadshus till två enskilda hyresbostäder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kävlinge
Fasadändring fönster och altandörr, ändrad användning garage till bostadshus samt installation av luft/vatten/värme-pump.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus och plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad av sommarhus till året runt samt sammanbyggas med hus intill.

Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: