Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kävlinge

Ny- och ombyggnad byggnad av bostäderr i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av bostäder som omfattar totalt 56 lägenheter. Bostäderna byggs i 2 etapper.

Nybyggnad av äldreboende i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av äldreboende i 1 huskropp med 72 lägenheter i 4 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 huskroppar i 2-3 plan med indragen takvåning. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av tappvattencentraler i Kävlinge
Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för utbyte av elpannor, komplettering med nya värmepumpar, nya varmvattenberedare, cirkulationspumpar, armaturer etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, bygg-, el-, målnings- och Vsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Återställande av lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning - återställa 9 lägenheter från förskola.

Ombyggnad av servicebostad i Kävlinge
Ändring av kontor till servicebostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad av sommarhus till året runt samt sammanbyggas med hus intill.

Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.

Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: