Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av ca 100 bostäder i blandad bebyggelse i Sydöstra Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sydöstra Höganäs. Bostadsform är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Höganäs
Detaljplaneärende. Igånssättning tidigast 2017. Avser 100 tal bostäder som omfattar flerbostadshus och kedjehus. Fördelningen är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av tvåbostads-rad-, par- och kedjehus, 18 bostäder i 2 plan. Nybyggnad av tvåbostads-radhus, par- och kedjehus, 16 bostäder i 2 plan.

Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Tidigare planer på byggnation i kvarteret har utgått och objektet har nu mycket mindre omfattning. Cirka 52 lägenheter och ett garage i markplan planeras. Fem - sex våningar. Tanken är att husen ska innehålla ett 50-tal hyresrätter, 1 - 3 rok. Förslag till detaljplan är ute på samråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter i 3 huskroppar i 4-6 plan.

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Igångsättning planeras under hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter SABO Kombohus. Objektetes läge: övre Höganäs.

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1
Planerad igångsättning under mars 2017. Avser nybyggnad av 30 lägenheter - bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 1
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av ca 30 tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, ev blandad bebyggelse.

Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.

Nybyggnad av bostäder i östra Viken, Höganäs, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 18 bostäder.

Nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Höganäs
Avser rivning av fastighet med jourbutik samt nybyggnad av 4-våningshus med 9 lägenheter och 2 butiker i markplan.

Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.

Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.

Ombyggnad av vind i Höganäs
Ändrad användning från vindsförråd till lägenhet samt nybyggnad av förråd och carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs kommun
Ombyggnad av annat specialbostadshus, boningshus byggs om från en bostad till 3 lägenheter samt renovering av tak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.

Uppgradering av brandlarm i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser uppgradering av brandlarm inom Höganäs kommuns fastigheter. Igångsättning under 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fasadfärg samt byta ut ruttet staket på terrasserna.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus två extra fönster.

Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbeostadshus Polaris 3, Vikingen 9, Olympia 14, Månstorp 12, Diana 1, Flötsen 9.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Lyran 22, Hammaren 13, Kolonien 1, Eros 7.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: