Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sydöstra Höganäs. Bostadsform är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 75-80 lägenheter,

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Avser option från etapp 1. Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser fortsatt nybyggnd av ca 30-tal lägenheter- bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum. I projektet ingår även parkeringsplatser på mark.

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2. Planer i tidigt skede. Detaljplan krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1
Avser nybyggnad av 29 lägenheter - bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Avser nybyggnad av 24 st radhuslängeheter i moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.

Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.

Ventilbyte mm avseende värmeanläggning i flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser ventilbyte och injustering av värmeanläggning inom kv Polaris 3 i Höganäs. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av vind i Höganäs
Ändrad användning från vindsförråd till lägenhet samt nybyggnad av förråd och carport.

Uppgradering av brandlarm i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser uppgradering av brandlarm inom Höganäs kommuns fastigheter. Igångsättning under 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fasadfärg samt byta ut ruttet staket på terrasserna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.

Utvändigt underhåll av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 2 st installationshus för gemensamma anslutningar samt utvändig ändring av radhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus (1 hus).

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus två extra fönster.

Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad med trädäck samt utvändig ändring byte av fönster till altandörr på enbostadshus.

Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbeostadshus Polaris 3, Vikingen 9, Olympia 14, Månstorp 12, Diana 1, Flötsen 9.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Lyran 22, Hammaren 13, Kolonien 1, Eros 7.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: