Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Avser nybyggnad av 21 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Igångsättning runt årsskiftet 2017 2018. Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 8 våningsplan. Antal lägenheter ej fastställt. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter SABO Kombohus. Objektetes läge: övre Höganäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 30 lägenheter i 2 huskroppar i 3-4 plan.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av radhusr i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av ca 15-20 lägenheter,
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Planer finns för ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av radhus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av parhus Jonstorp 10:22-10:26, 10:28-10-33.
Ventilbyte mm avseende värmeanläggning i flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser ventilbyte och injustering av värmeanläggning inom kv Polaris 3 i Höganäs. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 29 bostäder samt förråd Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1, Månstorp 36.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: