Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning av markarbeten under april 2017. Avser nybyggnad av 24 st radhuslängeheter i moduler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhusr i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Avser nybyggnad av radhus som omfattar 12 lägenheter.
Utförande av geoenergianläggning vid Väsbyhemmet i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser borrningsarbeten i mark (grundvatten), att i två separata utrymmen installera värmepumpar, ackumulatortankar, värmeväxlare, shuntar, pumpar samt tillhörande styr- och reglerutrustning för beredning och leverans av värme och tappvarmvatten till hus A-E samt korttidsenheten. D.v.s. två stycken fullt funktionsklara värmecentraler.
Ventilbyte mm avseende värmeanläggning i flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser ventilbyte och injustering av värmeanläggning inom kv Polaris 3 i Höganäs. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av parhus Jonstorp 10:22-10:26, 10:28-10-33.
Uppgradering av brandlarm i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser uppgradering av brandlarm inom Höganäs kommuns fastigheter. Igångsättning under 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fasadfärg samt byta ut ruttet staket på terrasserna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av filmhus på bef byggnad.
Utvändigt underhåll av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 2 st installationshus för gemensamma anslutningar samt utvändig ändring av radhus.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Nybyggnad av 29 bostäder samt förråd Kulan 1, Läktaren 2, Löparen 1, Månstorp 36.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av 5 st parhus, förråd och teknik/miljörum.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med vidbyggt garage och förråd Jonstorp 12:38-41, 12:43, 12:49.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus (1 hus).
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus två extra fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av två enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Höganäs
Rivning av enbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad med trädäck samt utvändig ändring byte av fönster till altandörr på enbostadshus.
Rivning av fritidshus samt toalettbyggnad i Höganäs
Avser rivning av tre st fritidshus samt en toalettbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbeostadshus Polaris 3, Vikingen 9, Olympia 14, Månstorp 12, Diana 1, Flötsen 9.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Lyran 22, Hammaren 13, Kolonien 1, Eros 7.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: