Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej faställld.. Planer finns för nybyggnad av ca 100 bostäder i blandad bebyggelse i Sydöstra Höganäs

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Höganäs
Detaljplaneärende. Igånssättning tidigast 2017. Avser 100 tal bostäder som omfattar flerbostadshus och kedjehus. Fördelningen är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder ii Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 3 st punkthus med 60 lägenheter i 5-7 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus, familjecentral m.m i Höganäs, etapp 1
Igångsättning under vecka 9 2017. Avser nybyggnad av 51 lägenheter, 2 hus, 6-7 våningar. I projektet ingår även en familjecentral som är belägen i vinkelbyggnaden och är i 2 plan. med öppen förskola, MVC och BVC. I projektet ingår även förrådsbyggnader och miljöhus. Kommer att byggas i totalt 3 etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser fortsatt nybyggnd av ca 30-tal lägenheter- bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Tidigare planer på byggnation i kvarteret har utgått och objektet har nu mycket mindre omfattning. Cirka 52 lägenheter och ett garage i markplan planeras. Fem - sex våningar. Tanken är att husen ska innehålla ett 50-tal hyresrätter, 1 - 3 rok. Förslag till detaljplan är ute på samråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av parhus i Höganäs
Nybyggnad av tvåbostads-rad-, par- och kedjehus, 18 bostäder i 2 plan. Nybyggnad av tvåbostads-radhus, par- och kedjehus, 16 bostäder i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter i 3 huskroppar i 4-6 plan.

Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 1
Planerad igångsättning under mars 2017. Avser nybyggnad av30- lägenheterr- bostadsrätter. Avser samarbetsprojekt mellan Riksbyggen och Bonum

Nybyggnad av radhus i Höganäs

Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs, etapp 1
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av ca 30 tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, ev blandad bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av ca 20-30 lägenheter. Eventuellt ingår även lägenheter för trygghetsboende.

Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning tidigast andra halvåret 2017. Avser nyybyggnad av 28 st radhuslägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.

Nybyggnad av radhus, parhus och enbostadshus i Viken
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Avser nybyggnad av 21 lägenheter i blandad bebyggelse med enbostadshus, radhus och parhus. Bostäder byggs i 1-2 plan i 6-7 olika huskroppar. Bostadsrättsförening kommer att bildas.

Markområde för bostäder i Höganäs
Markområde finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges. Igångsättning är ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i östra Viken, Höganäs, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 18 bostäder.

Nybyggnad av radhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av radhus som omfattar 12 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Höganäs
Avser rivning av fastighet med jourbutik samt nybyggnad av 4-våningshus med 9 lägenheter och 2 butiker i markplan.

Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.

Nybyggnad av bostäder i Arild, Höganäs
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Privatägd mark.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs kommun
Ombyggnad av annat specialbostadshus, boningshus byggs om från en bostad till 3 lägenheter samt renovering av tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Ombyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.

Uppgradering av brandlarm i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser uppgradering av brandlarm inom Höganäs kommuns fastigheter. Igångsättning under 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus, upptagande av takfönster samt altandörr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Tidsbegränsat lov i 5 år för ändrad användning från allmänt ändamål till bostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Ny solcellsanläggning på äldreboende i Viken, Höganäs
Avser installation av lågställda solpaneler på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbeostadshus Polaris 3, Vikingen 9, Olympia 14, Månstorp 12, Diana 1, Flötsen 9.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Lyran 22, Hammaren 13, Kolonien 1, Eros 7.

Balkonginglasning på flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: