Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ytterligare 250 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 78 lägenheter på övre del av fastigheten i 6 våningsplan samt butiker och kontor dom nedre 4 våningsplanen samt garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 327 hyresrätter i fyra huskroppar med fem våningar. Projektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora förnyelseprojekt för den södra delen av staden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 st med totalt 200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt påbyggnad av bostäder på befintliga huskroppar.

Nybyggnad av seniorbostäder, äldreboende mm i Helsingborg
Planer finns för marknära seniorbostäder, äldreboende samt utbildningslokaler för trygghets- och servicesektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 110 lägenheter varav ca 80 hyreslägenheter och ca 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. Byggstart tidigast våren 2017. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av hyresrätter i Helsingborg
Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd. Arkitektskiss Batteriö Architects Ltd, Island.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning planers efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i 3 huskoppar med 5 trapphus. Avser 5 resp 6 våningsplan med indragen takvåning. Gatuadress: Gyhultsvägen/Karabygatan/Kronvallsgatan.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Igångsättning under hösten 2017. Projektet avser totalrenovering av flerbostadshus i 3 huskroppar i 4 våningsplan med 31 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast första halvåret 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnad av våning 2-5 till ett 70-tal mindre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av bostäder vid Yttervägen i Rydebäck.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg
Avser nybyggnad av 40 st småhus. Bostadsform är ej fastställd. Grupphus, radhus alternativt parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Markarbetena påbörjas eventuellt under 4:e kv 2016. Husbyggnation under 2017. Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 huskroppar i 2-3 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus. Byggstart november/december 2016.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning beräknas 2017. Markanvisningstävling utförd.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018.. Markanvisningstävling utförd.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Utbyggnad av balkonger m.m. i Helsingborg
Projektet avser utbyggnad av balkonger på flerbostadshus Brf Helsingborgshus nr 16. Avser ca 18 huskroppar med ca 320 lägenheter. I projektet ingår även mindre målningsarbeten, lagning i fasad samt mindre markarbeten.

Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planarbete pågår. Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av ett 100-tal småhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet är vilande.

Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar. Uppskattad byggstart. Färdigställandetid: Tomt A 2017--11-24. Tomt B 2018-05-01.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 3 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 5, 17 och 19.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus inom kv. Knoppen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ringstorp Helsingborg
Avser nybyggnad av 49 st smålägenheter i 1 huskropp i 6 plan. Omfattar 1: or och 2 or.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 2
Igångsättning efter semestern 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 21 lägenheter i 2 huskroppar i 1 1/2- 3 plan.

Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 1
Igångsättning efter semestern 2017. Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 2 huskroppar i 1-3 plan.

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning början av 2017. Avser option från obj.nr 933917 (Grönkullagatan 9,11,13). Entreprenadform: totalentreprenad samverkanform partnering. Projektet omfattar samtliga arbeten som skall utföras för ombyggnad av bostadshusen. Ambitionen är att utföra ombyggnationerna med avsikten att lära känna byggnaderna och närmiljön. Syftet ör att finna vilken/vilka nivåer på ombyggnad av de befintliga husen som är ekonomiskt och socialt hållbara i många år framöver. Vidare omfattar projektet en fördjupad utredning av utvecklingsmöjligheter för de befintliga husen. Den ger möjlighet för påbyggnad av en eller fler våningar samt nybyggnad inom detaljplaneområdet. Vid nybyggnad kan en viss del rivning bli aktuell. De olika alternatien ska utredas och ett projektprogram ska fastställas som sedan genomförs inom denna entreprenad. Objektets läge: Grönkulla är beläget i sydvästra delan av Drottninghög och avgränsas av Vasatorpsvägen i söder, Regementsvägen i väster och Drottnighögs inre parkområde i norr och öster.

Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 11st en- och tvåbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kattarp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för finns nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.

Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus på 13 huskroppar. Avser åtgärder på entrésidorna på fastigheterna och arbetena avser byte av 500 fönster, tilläggsisolering av fasad samt nya entrépartier.

Byte av kvicksilverarmaturer på bl.a fastigheter i Helsingborg
Projektet avser att byta ut ca 800 kvicksilverarmaturer till energisnåla LED-armaturer vid Helsingborgshems fastigheter. Armaturerna sitter på fastighetsfasader, garage, vid fotbollsplaner, gång- och cykelleder samt vid parkeringar. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor samt källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1341173. Avser fortsatt renovering av flerbostadshus som avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor och källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.

Utvändig upprustning av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast under sommaren 2017. Avser påbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.

Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Byggnaden består av 3 våningsplan samt källarplan och vindsplan. Alla fönster och fönsterdörrar i fasad ska bytas på alla plan, exkl. de fönster i källarplan som består av glasblock samt de fönster som inte är rektangulära. Nya fönsterbleck skall även monteras.

Renovering av hissar i Helsingborg
Avser option från obj.nr 1339875. Avser renovering av hissar vid Pinjen 9 -Tryckerigatan 10,12,14 i Helsingborg. Igångsättning avhängigt beslut.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Skogsörat 1,Tigermusslingen 1,Grönmusslingen 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byggnation av balkonger samt tillbyggnad av lght:er.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. nya fönster samt balkongdörrar, ändring av utvändigt material på fönster samt balkongdörrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus samt delning av lägenhet.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenheter.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vindsförråd till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss i flerbostadshus.

Installation av maskinport/hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av ventilationsaggregat i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av hiss i flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av passage vid flerbostadshus och butik.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus uterum.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, inglasad uteservering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus och rivning av bef,, nybyggnad av pergola samt renovering av gårdsbjälklag.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byte av balkongräcke.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. markiser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, solceller på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, solpaneler på tak.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av enbostadshus, återställande av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, byte sopdörr samt kulör dörrblad. Fönstersmygen 2,3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
AVser fasadändring av flerbostadshus, montering av solceller.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byte av fönster.

Byte och målning av fasad på flerbostadshus, Helsingborg
Inga beslut är tagna. Planer finns för fortsatt byte och målning av befintliga träfasader på flerbostadshus, 5-10 huskroppar. Igångsättning tidigast 2017.

Installation av mobila inomhusnät på äldreboenden inom Helsingborgs kommun
Omfattar installation av inomhusnät för mobiltelefoni på äldreboende Fullriggaren i Råå, Pålsjö Park samt Elinebo i Helsingborg. I objekt Regementskalken 7, Fullriggaren, ska i den nya huskroppen även upprättas nätverk för wifi.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ändring i flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Renovering av fasader på grupphus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för renovering på delar av tegelfasad på 3-4 st grupphus. Uppskattad kostnad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: