Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Schaktning- och spontningsarbeten under hösten 2016. Byggstart av källaredel under våren 2017. Avser nybyggnad flerbostadshus med 160 lägenheter i 4 huskroppar där varje huskropp är i 5, 7 resp. 9 våningsplan. Bostadsrätter och hyresrätter.. I projektet ingår även källare med underjordiskt garage, yta: 8000 m2.. Källardelen ansluts till hotell/kongressanläggning som ingår under projektnummer 1162045. Objektets läge: Ångfärjetomten.

Påbyggnad av affärshus med lägenheter och ev kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Diskussioner pågår angående påbyggnad av befintligt affärshus som är i 3 plan. Tanken är att bygga till kontorslokaler på plan 4-5 och 80 lägenheter från plan 6 till plan 21.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Helsingborg
Avser nybyggnad av 287 hyresrätter samt kommersiella lokaler. Gemensam källare. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 100 lägenheter i 5-6 plan med garage under mark. I projektet ingår 2 st miljöhus.

Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning planers efter semestern 2017. Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i 3 huskoppar med 5 trapphus. Avser 5 resp 6 våningsplan med indragen takvåning. Gatuadress: Gyhultsvägen/Karabygatan/Kronvallsgatan.

Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning sker så snart bygglovet erhållits, preliminärt under juni 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 96 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och småhus (bostadsrätter) på Gustavslund
Avse 70 radhus och småhus i 1-2 plan -bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 44 lägenheter samt 24 st radhus. 2-6 plan. I projektet ingår komplementbyggnader, stödmurar och plank.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31s t rad- och parhus.

Nybyggnad av bostadsrätter på Ringstorp, Helsingborg, Etapp 2
Avser option från projekt.nr 1216489. Avser fortsatt nybyggnad av 41 lgh i 1 huskropp i 10 plan + garage under mark. Igångsättning avhängigt beslut om projektets genomförande, tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasatorp, Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 5- 6 huskroppar i 2-4 plan. Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4 huskroppar i 2 olika kvarter. Totalt 32 lägenheter, 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ödåklra Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Gantofta, Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av 24 radhus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Igångsättning planeras under hösten 2017. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 2
Igångsättning efter semestern 2017. Avser fortsatt nybyggnad av 21 lägenheter i 2 huskroppar i 1 1/2- 3 plan.

Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus med 26 st hyreslägenheter i 4 våningsplan + vindsplan. Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.

Nybyggnad av LSS-bostäder i Maria Park, Helsingborg
Igångsättning under vecka 12 2017. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg, et 1
Igångsättning efter semestern 2017. Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 2 huskroppar i 1-3 plan.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 2 plan.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av radhus.

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus på 13 huskroppar. Avser åtgärder på entrésidorna på fastigheterna och arbetena avser byte av 500 fönster, tilläggsisolering av fasad samt nya entrépartier.

Tak och takfönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av tegeltak samt byte av takfönster på höghusen som finns på kvarter Ella och Rosa. Samtliga fastigheter finns på Tyringegatan. Projektet är uppdelat på en huvuddel och en option - huvuddelen i kv Ella och option på kv Rosa.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor samt källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.

Utvändig upprustning av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast under sommaren 2017. Avser påbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Objektet avser lagning av balkongplattor/balkongbjälklag, målning av fönster, dörrar, balkongräcken/fyllningar samt plåtdetaljer kring dessa, omfogning mm. Huvuddelen av arbetet ska utföras på Stenbiten 19, 20 med option på Stenbiten 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller I entreprenadens huvuddel ingår huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 17, 19, 21 och 23. Det finns option på att utföra huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1418481. Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller Projektets gatuadress: Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29. Uppskattad byggstart.

Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1439261. Igångsättning avhängigt beslut om optionens genomförande. Projektet avser fönsterbyte och plåtarbeten i samband med fönsterbyte inom kv Citronen.

Renovering av hissar i Helsingborg
Avser option från obj.nr 1339875. Avser renovering av hissar vid Pinjen 9 -Tryckerigatan 10,12,14 i Helsingborg. Igångsättning avhängigt beslut.

Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte och plåtarbeten i samband med fönsterbyte inom Kv. Citronen med adresserna Berzeliusgatan 1 och Kristinelundsgatan 2. Projektet är uppdelat på en huvuddel och en option som ingår under obj.nr 1439272. Huvuddel Samtliga fönster på ovanstående adresser ingår i huvuddelen förutom fönster ovan källarplan på gavelsidor på respektive huskropp.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Byggnaden består av 3 våningsplan samt källarplan och vindsplan. Alla fönster och fönsterdörrar i fasad ska bytas på alla plan, exkl. de fönster i källarplan som består av glasblock samt de fönster som inte är rektangulära. Nya fönsterbleck skall även monteras.

Installation av maskinport/hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i befintligt flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring (byte av fönster).

Ny markiser vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya markiser vid ca 200 balkonger vid flerbostadshus inom Riksbyggens BRF Helsingborgshus NR 10.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, 2 lokaler samt underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, fasadrenovering, byte av fönster samt insättning av franska balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, ny ventilationshuv på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. Byte av entredörr, portdörr.

Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av enbostadhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus (balkongfronter).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus, grå panel ersättes med grå mineritskiva.

Utvändinga målningsarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ommålning av fasad m.m. Uppskattad byggstart.

Ändring i flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Nya markiser vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser nya markiser vid ca 30-tal balkonger vid flerbostadshus inom Riksbyggens BRF Helsingborgshus NR 10. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: