Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 170 lägenheter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan. Igångsättning tidigast 2019. Rivningsarbetena påbörjas eventuellt under hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt påbyggnad av bostäder på befintliga huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Avser nybyggnad av ca 185-190 lägenheter i 17 våningsplan samt källarplan.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av seniorbostäder, äldreboende mm i Helsingborg
Planer finns för marknära seniorbostäder, äldreboende samt utbildningslokaler för trygghets- och servicesektorn.
Nybyggnad av villor i Rydebäck i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 80 villor.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 11 st radhus.
Nybyggnad av bostäder med garage under marki Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för nybyggnad av ett 50-tal lägenheter i fyra- till sex-våningshus.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter i ett kringbyggt kvarter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av småhus på Gustavsborg, Helsingborg
Avser nybyggnad av 40 st småhus. Bostadsform är ej fastställd. Grupphus, radhus alternativt parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Påarp Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planarbete pågår. Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av ett 100-tal småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund, Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-tal bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus/parhus i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av 30 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 7 st grupphus i två plan. Yta: 750 m2/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för finns nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av 6 st kedjehus sant 1 friliggande hus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av radhus.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av flerbostadshus 8-10 lägenheter, 4 våningar samt ombyggnad av mindre bostadshus, 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller I entreprenadens huvuddel ingår huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 17, 19, 21 och 23. Det finns option på att utföra huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29.
Nytt exploateringsområde för nyb av radhus på Råå, H-borg
Radhusen varierar mellan 90-140 kvm. Huskr 1 = 2,5 plan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1418481. Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller Projektets gatuadress: Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1341173. Avser fortsatt renovering av flerbostadshus som avser byte av fönster och balkongdörrar inom bostadsytor och källare. Utbyte av plåt i fönsterband samt utvändig målning. Uppskattad kostnad. Totalkostnad för hela projektet inkl. option: 6.6 mkr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering/byte av hissanläggningar inom Närlundavägen 11 och 13 i Helsingborg. Omfattar totalt 4 hissar, 2 st i respektive huskropp.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser att dela av en lägenhet till två små mindre lägenheter Uppskattad byggstart och kostnad.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1439261. Igångsättning avhängigt beslut om optionens genomförande. Projektet avser fönsterbyte och plåtarbeten i samband med fönsterbyte inom kv Citronen.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Helsingborg
Bygglov fasadändring av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad till flerbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov anläggning av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av enfamiljsbostad m.m.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Fsadändring av flerbostadshus, byte av fönster ocjh balkongdörrar. Uppskattad byggstart.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Avser smärre förändringar i fasad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Gjuteriet 6.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus in kv. Erland 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Klostret 16.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Muntan 2.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av entréportar vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av entréportar vid flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för balkonginglasning på flerbostadshus. Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Totalt högst 4 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: