Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Avser nybyggnad av ca 185-190 lägenheter i 17 våningsplan samt källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 118 lägenheter - hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende och äldreboende med 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Pålsjö, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 96 lägenheter i 4 huskroppar i 4-5 plan samt källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi i Pålsjö,Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 11 st radhus.
Nybyggnad av bostäder med garage under marki Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för r nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-tal lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q2 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 5-6 våningsplan med garage under mark.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 58 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Påarp Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 30-40 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018.. Markanvisningstävling utförd.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planarbete pågår. Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av ett 100-tal småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/parhus i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av 30 bostäder.
ROT renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Det blir klassiska sekelskifteslägenheter med fiskbensparkett, stuckatur och i vissa fall kakelugnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 7 st grupphus i två plan. Yta: 750 m2/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av ca 10 bostäder i form av radhus, parhus och kedjehus. Igångsättning anhängigt intressenter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 6 grupphus i 2 plan.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshus. Fastigheterna finns på adresserna Gasverksgatan 28-30 och Smedjegatan 5-9.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshus. Fastigheterna finns på adresserna Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfsgatan 10-12 och Norra Tvärgatan 15-19.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av flerbostadshus 8-10 lägenheter, 4 våningar samt ombyggnad av mindre bostadshus, 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller I entreprenadens huvuddel ingår huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 17, 19, 21 och 23. Det finns option på att utföra huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29.
Nytt exploateringsområde för nyb av radhus på Råå, H-borg
Radhusen varierar mellan 90-140 kvm. Huskr 1 = 2,5 plan.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av villor i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 6 villor.
Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte alternativt relining i ett flerbostadshus i 2-3 plan. Detta är ett provhus. Totalt omfattar hela projektet 14 huskroppar med 228 lägenheter och dom övriga ingår under projektnummer 932300.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1450172. Projektet avser fortsatt renovering/byte av hissanläggningar inom Närlundavägen 15 och 17 i Helsingborg. Omfattar totalt 4 st hissar, 2 st i respektive huskropp. Igångsättning avhängigt beslut om optionen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser installation av solceller på taket på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov anläggning av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med tak över entréerna.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Fsadändring av flerbostadshus, byte av fönster ocjh balkongdörrar. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Inglasning av balkonger på ferbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Gjuteriet 6.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus in kv. Erland 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Klostret 16.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Muntan 2.
Åtgärder av entréportar vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av entréportar vid flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för balkonginglasning på flerbostadshus. Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Totalt högst 4 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: