Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 40-60 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av punkthus (äganderätter) i Hässleholm
Byggstart tidigast 2018. 1 huskropp om 16 våningar med 45-60 lägenheter.
Tillbyggnad för LSS-boende i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med 6-8 våningar för LSS-boende. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende, omfattning kan i dagsläget inte anges.
Nybyggnad av kontor, bostäder och skola i Hässleholm
Plansamråd. Byggrätt för bostäder, kontor och skola.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 st parhus.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av inglasade uterum.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Skyrup 3:226,3:227.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Plogen 3,Fältet 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: