Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hässleholm

Nybyggnad av bostäder m.m. i Hässleholm, etapp 2 mfl
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder samt skola.

Nybyggnad av radhus i sydvästra Sösdala
Intresserade byggherrar/exploatörer kan ta kontakt med exploateringsansvarig hos kommunen. Uppskattad start.

Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Detaljplaneärende i samrådsskede. Avser nybyggnad av 47 marklägenheter- hyresrätter. I projektet ingår även gemensamhetslokal, festlokal samt 2 st övernattningslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.

Nybyggnad av gruppbostäder i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av två gruppboenden med totalt 18 lägenheter. Arttilleriparken avser 12 lägenheter i en tvåplansbyggnad med vindsutrymme och Finsjöstrand avser 6 lägenheter en enplansbyggnad med biutrymmen i suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Tyringe Hässleholm etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter som byggs i 2 etapper, 12 lägenheter i etapp 1 och 14 lägenheter i etapp 2.

Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av LVU hem.

Byte av balkonger på flerbostadshus i Hässleholm

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad (runvägen 1-3).

Tillbyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) samt carport.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (altan, carport, skärmtak, förråd).

Anpassning av omsorgsboende i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: