Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eslöv

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 45 lgh.
Ombyggnad till bostäder mm i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Projektet omfattar totalt 30 lgh fördelat i fyra huskroppar/fyra fastigheter Hustyp/antal våningar: Basic/Lund /2 våningar. Träpanel + skivor på gavlar, pulpettak  Hus A (Blåbäret 1) (2X242) - 6st lgh  Hus B (Lingonet 1) (2X2334) -8st lgh  Hus C (Vinbäret 1) (2X4334) - 8st lgh  Hus D (Hjortronet 1) (2X2334) - 8st lgh  Komplementbyggnader: 7st Förråd, 2 UC och 2 Miljöhus Gatuadresser: Blåbäret 1 - Mullbärsgatan 1A-1E, Lingonet 1 Morellgatan 2A-2H, Vinbäret 1 Flädergatan 1A-1H , Hjortronet 1Flädergatan 3A-3G
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.
Nybyggnation av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-15 lägenheter i 1-2 våningar.
Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus
Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.
Ombyggnad till bostäder i Eslöv
Avser ombyggnad av skola till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.
Nybyggnad av studentbostäder i Eslöv
Avser att uppföra ett hyreshus på tre våningsplan med 18 studentlägenheter i Eslöv.
Fönsterbyte och fasadrenovering på flerbostadshus i Marieholm
Avser fasadrenovering och upprustning av två stycken flerbostadshus, Klaragatan 1 i Marieholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser tillbyggnad samt ändring av planlösning, 8 st nya lägenheter.
Omläggning av yttertak samt fasadarbeten på flerbostadshus i Eslöv
Avser omtäckning av yttertak, samt diverse fasadarbeten på Östergatan 9 och Kvarngatan 16 i Eslöv.
Förvärv av nyproducerad flerbostadsbyggnad i Löberöd Eslöv
Omfattar nybyggnad av nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser ändrad användning (kontor till lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten skräddaren 18, malmgatan 2, eslöv.
Renovering och installation av ventilerade golv i flerbostadshus, Eslöv
Avser renovering och installation av ventilerade golv i 12 lägenheter.
Uppförande av solcellsanläggning på flerbostadshus i Rönneberga, Eslöv
Omfattar inköp av sollcellsanläggning på området Rönneberga i Eslövs Bostads AB.
Installation av sprinkleranläggning
Omfattar installation och driftanläggning av boendesprinklersystem i den befintliga byggnaden Ölyckehemmet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Förhandsbesked för ändrad användning (från bollhall till fyra lägenheter) på fastigheten harlösa 44:75, gårdstångavägen 8, harlösa.
Nybyggnad av parhus i Eslöv
Bygglov för (9 st) nybyggnader av tvåbostadshus på fastigheten ölycke 1:283, löberöd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takfönster) och rivningslov för invändig trappa samt anmälan om ändring av planlösning (nya lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten muraren 2, västerlånggatan 51, eslöv.
Renovering och installation av ventilerade golv, flerbostadshus, Nya Sallerup Eslöv
Avser renovering och installation av ventilerade golv i 8 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för vvs-installation i flerbostadshus på fastigheten stenhuggaren 13, västergatan 7, eslöv.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för ändring av va-anläggning (stambyte) i flerbostadshus på fastigheten svarvaren 11, bäckavägen 10, eslöv Spinnaren 10,Svarvaren 10,Svarvaren 11.
Ombyggnad av vind i Eslöv
Avser inredning av vind (sex lägenheter) samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheten smeden 1, södergatan 17a, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad (uterum) av radhus på fastigheten tangon 1, fjärdingsvägen 31, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av radhus ( uterum ) på fastigheten sibbarp 25:25, onsjögatan 4g, marieholm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten eslöv 53:4, stora torg, eslöv.
Ombyggnad av industrihus till bostäder i Eslöv
Avser ändrad användning från personal utrymme till 2 lgh vardera 45 kvm och 30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: