Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eslöv

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Omfattar nybyggnad av två bostadshus med affärslokaler i bottenplan.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av radhus i Marieholm, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser totalrenovering av fasad (gårdsfasader) av flerbostadshus på fastigheten tofsvipan 1, lars otterstedts väg 2, eslöv. Fasadytan ligger på 2000kvm.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Fönsterbyte och fasadrenovering på flerbostadshus i Marieholm
Avser fasadrenovering och upprustning av två stycken flerbostadshus, Klaragatan 1 i Marieholm.

Installation av sprinkleranläggning
Omfattar installation och driftanläggning av boendesprinklersystem i den befintliga byggnaden Ölyckehemmet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten sankt göran 12, västergatan 31, eslöv.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa för nödutgång) av flerbostadshus på fastigheten abborren 15, kvarngatan 10, eslöv.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: