Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eslöv

Om- och nybyggnad av lägenheter i Eslöv
Tanken är att bygga om polishuset, när polisen flyttat ut. Påbyggnad med tre våningsplan samt uppförande av två mindre sjuvåningshus. Ändring av gällande detaljplan krävs. Byggstart och kostnad ej fastställda.

Nybyggnad av flerbostadshus Berga Eslöv
Avser 1 hus 7-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Eslöv
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Omfattar ca 40 lägenheter i 4 - 5 våningar. Lägenhetsstorlekar om 2 - 3 rok, mellan 55 och 70 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar i dagsläget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad 4 flerbostadshus i 2 våningar på fastigheten Blåbäret 1,Hjortronet 1,Lingonet 1,Vinbäret 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv med 5 våningar och 39 lägenheter. Målningsentreprenör är Billy Andersson i Eslöv.

Nybyggnad av hyresrätter i Eslöv
Omfattar nybyggnad av 45-50 stycken hyresrätter i Eslöv.

Nybyggnad av radhus i Löberöd, Eslöv
Avser nybyggnad av radhus med ca 10 huskroppar.

Rivning o. nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Planer finns för att riva det befintliga tvåvåningshuset på Storgatan 5 för att ersätta det med ett nybyggt flerfamiljshus på fyra plan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser totalrenovering av fasad (gårdsfasader) av flerbostadshus på fastigheten tofsvipan 1, lars otterstedts väg 2, eslöv. Fasadytan ligger på 2000kvm.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för återuppbyggnad av tak efter brand av flerbostadshus på fastigheten hovdala 1 (hus l), rönnebergavägen 9, eslöv.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (spiraltrappa för nödutgång) av flerbostadshus på fastigheten abborren 15, kvarngatan 10, eslöv.

Ombyggnad av gruppbostad i Eslöv
Ändrad användning (HVB-hem).

Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ändrad användning och ändrad planlösning från hotell till bostad, tidsbegränsat lov 2017-07-01--2022-06-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: