Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp A omfattar: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. En första del av etapp A är 1026546
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Avser ombyggnad av en lokal till 2 st lägenheter, totalt 140 kvm samt nybyggnad av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Hjorten 18,19.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus efter rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av uterum/pergola efter rivning av växthus, fasadändring samt ny eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov om/tillbyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak samt cafékök.
Ombyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov ombyggnad av 3 enbostadshus Hjorten 11,17,21.
Ombyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov ombyggnad av fritidshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov tillbyggnad av fritidshus, vindfång.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Ansökan för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: