Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Båstad

Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp A omfattar: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. En första del av etapp A är 1026546

Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp B omfattar varierat utbud av bostäder, flerbostadshus och radhus. Denna etapp omfattar kvarteren fram till mellanvägen. Etapp A finns på projektnr 1026546 och 1441825.

Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp C och D omfattar en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus. Dessa etapper omfattar de sista delområdena norr om mellanvägen. Etapp A finns på projektnr 1026546 och 1441825. Etapp B finns på projektnummer 1401384. Etapp C och D har projektnummer

Nybyggnad av flerbostadshus i Hemmeslöv, Båstad
Del av etapp A. Avser flerbostadshus med 74 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar plus soutterainvåning.

Nybyggnad av radhus i Båstad

Ombyggnad av lägenhet i Båstad
Bygglov ändrad användning till bostad i flerbostadshus samt fasadändring och nybyggnad av balkonger.

Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov nybyggnad av två enbostadshus samt två carport/förråd Hemmeslöv 11:161,11:162.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus samt rivning av garage.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Båstad
Bygglov fasadändring av enbostadshus, ny mur/staket samt höjning av mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: