Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ängelholm

Nybyggnad av bostäder i Ängelholm

Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Igångsättning avhängigt försäljning av bostäderna. Planer finns för nybyggnad av parhus, 36 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
BoKlok hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/äldreboende.

Nybyggnad av gruppboenden i Munka Ljungby Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 2 gruppboenden med totalt 12 lägenheter samt en mellanliggande komplementsbyggnad innehållande förråd, återvinning samt el- och värmecentral. I komplementbyggnaden finns även rum för sprinklertankar.

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055

Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (2 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-boende i Strövelstorp
Huset kommer att byggas mellan Bankvägen och Sjöcronavägen och inrymma 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning/utvändig ändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 21 stycken befintliga balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Kvadraten 1,2.

Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 2 stycken balkonger Vejby 41:11.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: