Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping
Ca 1000 bostäder. Kommer att ske i etapper.

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
20-30 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksvik, Söderköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
16-24 lägenheter.

Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby
Byte av kallvatten, varmvatten- och VVC ledningar i golv under byggnad. Renoveringen skall ske med kvarboende hyresgäster.

Nybyggnad av bostäder i Söderköping

Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: