Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Norrköping
Ca 100 lgh totalt, 5-6 st våningar. Både hyresrätter samt studentlägenter. Parkeringshus under mark med ca 170 platser. Butiker i bottenplan.
Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).
Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.
Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering i 9 st lägenheter i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av vattenledningar samt renovering av avlopp Ask 4:1,2:30.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning, fasadändring samt anpassning av ventilation.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av del av bostadshus och stall.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av fritidshus i Norrköping
Uppförande av fritidshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.
Nybyggnad av stugby i Norrköping
Uppförande av campingstugor samt ändrad användning av lokal till boende.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:22, 78:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage samt rivning av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport och stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av evakueringsbostäder; tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring, uppförande av skärmtak och trappa samt rivning av befintlig trappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus; tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takändring; montage av solceller.
Hissrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av bl.a. hissmaskin, styrsystem, ny innerdörr på hisskorgen, all signalisering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: