Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Markanvisningsavtal finns med byggherre. Byggstart tidigast 2019/2020.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus i Brånnestad

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
10 kedjehus och 18 radhus

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
12 villor

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping
2 hus 40 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och parhus i Smedby

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 3
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 35 lgh.

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 2 300 m².

Nybyggnad av LSS boende i Fyrby, Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
30-40 bostadsrättslägenheter

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
9-16 bostäder.

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus, förråd och miljöutrymme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 132 lägenheter

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av grupphus Östra Eneby 1:87,1:86,1:85,1:84,1:88.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Exploatering för småhus mm i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping

Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering.

G5759 Entreprenad i Norrköping
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.

Byte av tak på flerbostadshus i Norrköping
Byte av yttertak

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering i 9 st lägenheter i flerbostadshus.

Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av ca 20 balkonger.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring; ommålning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takbyte.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av vattenledningar samt renovering av avlopp Ask 4:1,2:30.

Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrköping
Yttertak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 enbostadshus samt garage Krokeks-hyttan 1:29 Tomt a och b.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 st enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Avväxling av vägg.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Nybyggnad av stugby i Norrköping
Uppförande av campingstugor samt ändrad användning av lokal till boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:14,78:15.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage samt rivning av garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring, inglasning av balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: