Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nya bostäder i Norrköping
Ligger mellan Finspångsvägen och Himmelstalundsparken i Norrköping.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 700 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.
Nybyggnad av bostadshus, kontor mm i Saltängen, Norrköping
På parkeringen vid rondellen där Östra promenaden möter Packhusgatan planeras för omkring 125 lägenheter, kontor, parkeringshus.
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
Två punkthus i åtta våningar och två dubbla lamellhus i tre våningar med totalt 132 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 8 500 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Nybyggnad av 60 lägenheter i hus C som ska anslutas till hus A.
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.
Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Fokus på hyresrätter ca 6000 BTA
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Nybyggnad av radhus, småhus mm i Fyrby
Lss boende, äldreboende, radhus och småhus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering i 9 st lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring flerbostadshus Mesen 8, 17.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 4 st enbostadshus Östra Eneby 1:158, 1:159, 1:160, 1:161.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger; flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av vårdlägenheter till bostadslägenheter samt rivning av två sophus; hus 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus samt vvs-installation, Sikten 1,Skopan 2.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från kontor till bostad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrköping
Uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring; montage av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ombyggnation av enbostadshus samt fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:22, 78:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport och stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 st enbostadshus och garage.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage och carport.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning efter brand av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring flerbostadshus; solpaneler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: