Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2 B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 3
100-150 st bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Smedby
154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2A
Ca 20 småhustomter och tomt för ett flerbostadshus. Etappen hette tidigare 1C.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av radhus i Krokek

Nybyggnad av stadsdel i Sidus, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av punkthus och garage i Ljura
Garage i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Mitt emot Knäppingsborg bakom Tvål-Jockes hus planeras för ett 15-20 nya lägenheter i en L formad byggnad. I bottenplan planeras för handel/restauranger.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av smsåhu samt gårdsbutik/förskola/vårdboende
Ca 5 hektar mark som får bebyggas med parhus, villor, gårdsbutik och vårdboende.

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus, förråd och miljöutrymme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av grupphus Östra Eneby 1:87,1:86,1:85,1:84,1:88.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering.

Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.

G5759 Entreprenad i Norrköping
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Byte av tak på flerbostadshus i Norrköping

Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av ca 20 balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Montering av frånluftsventilation.

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takbyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av vattenledningar samt renovering av avlopp Ask 4:1,2:30.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring, inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Avväxling av vägg.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 enbostadshus samt garage Krokeks-hyttan 1:29 Tomt a och b.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 st enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:14,78:15.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus samt komplementbyggnad.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: