Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av lamellhus, punkthus och garage under mark i Norrköping
Garage under mark. 5-8 våningar. 16 st trappuppgångar.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Nybyggnad av studentlägenheter i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Ca 60 platser.

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping

Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.

Byte av tak på flerbostadshus i Norrköping
Byte av yttertak

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering i 9 st lägenheter i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takbyte.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takändring flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av vattenledningar samt renovering av avlopp Ask 4:1,2:30.

Nya bostäder mm i Norrköping

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring; ommålning.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 st enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av del av bostadshus och stall.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.

Nybyggnad av stugby i Norrköping
Uppförande av campingstugor samt ändrad användning av lokal till boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage samt rivning av garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av evakueringsbostäder; tidsbegränsat bygglov.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus; tidsbegränsat bygglov.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takändring; montage av solceller.

Hissrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av bl.a. hissmaskin, styrsystem, ny innerdörr på hisskorgen, all signalisering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: