Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping
Vårdboende 72 lägenheter, hyresrätter ca 120 lägenheter och garage i 2 plan
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
Två punkthus i åtta våningar och två dubbla lamellhus i tre våningar med totalt 132 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Nybyggnad av 60 lägenheter i hus C som ska anslutas till hus A.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser. LSS-boende i två plan innehållande totalt 12 lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt personal- och teknikutrymmen. BTA uppgår till c:a 1600 m2. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Stomrent. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av försvarsanläggningar i Östergötlands län
Avser byggentreprenad gällande försvarsanläggningar i Östergötlands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Installation av ny bergvärmecentral vid äldreboende i Norrköping
Objektet avser ny bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ny elservis samt styr & reglerarbete på äldreboende.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt VVS-installation.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Norrköping
Ändrad användning; från studentbostäder till boende för ungdomar.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av sju stycken enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Uppförande av 8 radhus samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger; flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av uteplatser, balkonger samt tillbyggnad av takkonstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring/takändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring; ommålning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport och stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av garage.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: