Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping etapp 1
I denna etapp ingår det: Vårdboende, hyresrätter och garage
Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).
Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Nybyggnad av 60 lägenheter i hus C som ska anslutas till hus A.
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.
Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.
Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.
Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering i 9 st lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av vårdlägenheter till bostadslägenheter samt rivning av två sophus; hus 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning, fasadändring samt anpassning av ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av del av bostadshus och stall.
Nybyggnad av fritidshus i Norrköping
Uppförande av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring, uppförande av skärmtak och trappa samt rivning av befintlig trappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring; montage av solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Takändring; montage av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage Kimstad 78:22, 78:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt carport och stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.
Hissrenovering i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av bl.a. hissmaskin, styrsystem, ny innerdörr på hisskorgen, all signalisering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: