Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Mjölby

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Ombyggnad av äldreboende i Mjölby
Ombyggnationen berör en yta av ca 315 m2. På plan 1 ska ett fd café med personalutrymmen byggas om till rehabiliteringslokaler samt att det ska uppföras en utvändig tillbyggnad för att koppla samman huskropparna på plan 1.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Mjölby

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av, del av kontorsdel i industri-/lagerbyggnad, till bostadsändamål, tidsbegränsat till och med 2018-11-30.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, byte av takbeläggning samt installation av solceller på del av tak på flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Ombyggnad av enbostadshus i Mjölby
Anmälan av invändig ändring i radhus, uppförande av brandväggar på vind.

Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadsändamål i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: