Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.

Byte av yttertak på flerbostadshus i Mjölby

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus, ombyggnad av lokal till lägenhet.

Rivning av byggnader inkl staket och stödmur i Mjölby
Avser rivning av totalt två byggnader inkl staket och stödmur vid parkeringen. Objekten är belägna vid Kyrkogatan 23 och Blåkullegränd 1 i Mjölby.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: