Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
Parkeringsgarage i 1 plan. 120 lägenheter, BTA 10000 kvm En huskropp med kontor och handel i bottenplan, 3-11 st våningar och en BTA 10000 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
43 lägeneheter

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
120 lägenheter

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
40- 50 Villor och kopplade hus.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Övre Vasastaden, Linköping
Ca 50 lgh. Garage under mark. Källarplan som binder samman de två huskropparna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari 2016. Ca 70 lägenheter, 2 lokaler, restaurang, butiker och ett underjordiskt garage/källare. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
Totalt 152 lgh planeras, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av stadsvillor i Vimanshäll, Linköping
Installatörer från Vimans Terrass och Vimans Utblick kommer att ha option här. Preliminär byggstart sker april 2016.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Nya bostäder i Ljungsbro

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bostadshus på Ramshäll
Planer finns på att riva nuvarande flerbostadshus med 4 lgh samt en villa för att sedan kunna bygga nytt flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 3-5 våningar samt garage i souterrängvåning.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Integrationen 6
Bygglov för nybyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Nybyggnad av radhus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Byte av värmesystem i flerbostadshus i Linköping
Byte av värmeledningar mm

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
Ca 10 st lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Byte av tak på flerbostadshus i Linköping

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Lantmannavägen 99, 103, 104, 152, 247, Torparegatan 92, 94, Tröskaregatan 2, 4, 6, 8, 21, Prästbolsgatan 13.

Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Lambohov, Linköping
Objektet avser utvändig målning av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna 4001,4002,4003,4004 på Plöjaregatan i Lambohov, Linköping.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Ombyggnad av vind i Linköping
Anmälan för återställande av vindsvåning efter brand.

Ventilationsåtgärder i fastighet i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköpings kommun
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring och ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 26,27,28,29,30.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (vatten och avlopp, ventilation) samt fasadändring.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation av va.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändring av fasadkulör Vetekärnan 3,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende under renovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av bostadshus och uthus.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för staket och fasadändring - dörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger Gasellen 1,2,3.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring samt ombyggnation av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - installation av solceller på tak.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - utrymningsdörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av dörr till fönster.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - dörr och fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: