Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2 mfl
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
50-350 st bostäder.

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Ekängen, Linköping

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
104 lägenheter i hus byggd i U form

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping
48 st lägenheter och 2 lokaler

Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Tannefors, Linköping
Projektet ligger stilla. Byggstart eventuellt 2018. Okänd kostnad.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Integrationen 6
Bygglov för nybyggnad.

Nybyggnad av radhus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Kungsbro

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Totalrenovering av studentbostäder i Linköping

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
15 st lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Helrenovering av herrgård i Linköping
Renovering av Ryds Herrgård. Ytskikt, el, VA mm

Byte av tak på flerbostadshus i Linköping

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum och separata wc på Blästadsgatan 81 - 193,

Dränering vid flerbostadshus i Linköping
Dränering av 2 gårdar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping

Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 11 huskroppar på Knektgatan 5-67 i västra Berga, Linköping.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Lantmannavägen 99, 103, 104, 152, 247, Torparegatan 92, 94, Tröskaregatan 2, 4, 6, 8, 21, Prästbolsgatan 13.

Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Lambohov, Linköping
Objektet avser utvändig målning av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna 4001,4002,4003,4004 på Plöjaregatan i Lambohov, Linköping.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Ombyggnad och separering av fjärrvärmeundercentral i Lambohov, Linköping
Fastighet 4202, Isrevyn 44 med adresserna Lantmannagatan 89-103 ska förses med en egen fjärrvärmeundercentral.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - installation av solceller på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörrar Hummern 6,14.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster Offerlunden 1,Ormvråken 2,Ollonborren 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring och ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av balkongräcken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Relining av flerbostadshus i Valla

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 10 kedjehus, garage/förråd, plank mellan garage o huvudbyggnad Nässelfröet 21,27,24,23,22,28,26,20,25.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 21,25,24,22,23.

Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 26,27,28,29,30.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (vatten och avlopp, ventilation) samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.

Industrin 1
Hus 49 och hus 45b (gamla Brödernas) har hägnats in då dessa byggnader kommer att rivas under våren och rivningen beräknas vara klar i början av juli i år. Sankt Kors ramavtalsentreprenör kommer att utföra rivningen. Anledningen till att husen rivs är för att hus 49 ligger på området där det under hösten planeras att påbörja schaktarbetet för det stora garaget som kommer byggas under hela området Verkstan. Hus 45b (gamla Brödernas) rivs då området kommer att vara ett bygglogistikområde för hela Ebbepark under byggprojektet. Rivningen kommer tyvärr innebära lite stök kring husen, där exempelvis vägen mellan hus 49 och 37 kommer att vara avstängd under en stor del av rivningen och under en period kommer även gaveln mot hus 47 stängas av på grund av säkerhetsskäl. Rivningslov för rivning av byggnad 49.

Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av del av byggnad.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende under renovering.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger Gasellen 1,2,3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för staket och fasadändring - dörrar.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av fasadkulör och fasadmaterial Dalkullan 22,23.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - dörr och fönster.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - utrymningsdörrar.

Byte av fönster på servicehus i Linköping
Objektet innefattar byte av samtliga fönster på Konsistoriegatan 4 A. Huset omfattar ca 109 st enheter. Konsistoriegatan 4 A tillhör servicehuset Aspen.

Fönsterbyte på fastigheter i Linköping
Objektet avser utförande av bullerisoleringsåtgärder på fönster i fastigheter i kv Akilles i Linköping.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändring av fasadkulör Vetekärnan 3,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: