Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.
Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 1
Projektet har fått ökad omfattning då Stångåstaden har övertagit HSB´s mark på detta område. Hyresrätter. Projektet ligger på Prisotomten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK. Bobergsgatan 1-5 och Ulvåsavägen 5-9
Nybyggnad av bostäder i Linköping
35 villor och kopplade hus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus med 5 trappuppgångar,63 lägenheter och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.
Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av seniorvillor i Linköping
Söker tomt i Linköping samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.
Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.
Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.
Nybyggnad av parhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av parhus Linneberga 5:10,5:11.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum och separata wc på Blästadsgatan 81 - 193,
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 11 huskroppar på Knektgatan 5-67 i västra Berga, Linköping.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Lantmannavägen 99, 103, 104, 152, 247, Torparegatan 92, 94, Tröskaregatan 2, 4, 6, 8, 21, Prästbolsgatan 13.
Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Lambohov, Linköping
Objektet avser utvändig målning av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna 4001,4002,4003,4004 på Plöjaregatan i Lambohov, Linköping.
Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34
Inredning av lägenhet mm i flerbostadshus i Linköping
Iordningställande av lägenhet och renovering av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.
Ombyggnad och separering av fjärrvärmeundercentral i Lambohov, Linköping
Fastighet 4202, Isrevyn 44 med adresserna Lantmannagatan 89-103 ska förses med en egen fjärrvärmeundercentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - inglasning av balkonger, installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster Offerlunden 1,Ormvråken 2,Ollonborren 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Industrin 1
Hus 49 och hus 45b (gamla Brödernas) har hägnats in då dessa byggnader kommer att rivas under våren och rivningen beräknas vara klar i början av juli i år. Sankt Kors ramavtalsentreprenör kommer att utföra rivningen. Anledningen till att husen rivs är för att hus 49 ligger på området där det under hösten planeras att påbörja schaktarbetet för det stora garaget som kommer byggas under hela området Verkstan. Hus 45b (gamla Brödernas) rivs då området kommer att vara ett bygglogistikområde för hela Ebbepark under byggprojektet. Rivningen kommer tyvärr innebära lite stök kring husen, där exempelvis vägen mellan hus 49 och 37 kommer att vara avstängd under en stor del av rivningen och under en period kommer även gaveln mot hus 47 stängas av på grund av säkerhetsskäl. Rivningslov för rivning av byggnad 49.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 10 kedjehus, garage/förråd, plank mellan garage o huvudbyggnad Nässelfröet 21,27,24,23,22,28,26,20,25.
Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus, komplementbyggnader samt 3 st längor med carportar.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 21,25,24,22,23.
Nybyggnad av kedjehus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (garage) Nässelblomman 26,27,28,29,30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (vatten och avlopp, ventilation) samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (ny entré med hiss).
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende under renovering.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger Gasellen 1,2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för staket och fasadändring - dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av uteplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Gunnarstorp 3:135,3:136.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av hotell till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av fasadkulör och fasadmaterial Dalkullan 22,23.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - dörr och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörrar Hummern 6,14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - upptagning av dörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - utrymningsdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Byte av fönster på servicehus i Linköping
Objektet innefattar byte av samtliga fönster på Konsistoriegatan 4 A. Huset omfattar ca 109 st enheter. Konsistoriegatan 4 A tillhör servicehuset Aspen.
Fönsterbyte på fastigheter i Linköping
Objektet avser utförande av bullerisoleringsåtgärder på fönster i fastigheter i kv Akilles i Linköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändring av fasadkulör Vetekärnan 3,6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: