Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2
Planerat projket efter etapp 1. Omfattning ej fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus mm i centrala Linköping
100-150 lägenheter i ny och påbyggnad. KUB arkitekter och MF arkitektur har gjort parallella skisser.

Nybyggnad av bostadsområde i Norra Sturefors, etapp 2
Peab äger, förvaltar och bygger detta projekt. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
Fler projekt på området är Rinken, Brf Spåret och ett projekt som ej är namngivet med 50 st enheter. Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
Cirka 200 lägenheter, 10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 70 lägenheter

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Landeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Ca 47 st lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde B2 i Norra Sturefors, etapp 2

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Projektet avser nybyggnad av ca 30-35 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + sutteräng. Vinterträdgård och utepool. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 1
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 2
193 kvm/radhus.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
Ca 10 st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Byte av tak på flerbostadshus i Linköping

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping

Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på fem huskroppar på Knektgatan i västra Berga, Linköping.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.

Installation av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation av ventilation.

Ombyggnad av vind i Linköping
Anmälan för återställande av vindsvåning efter brand.

Ventilationsåtgärder i fastighet i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation av va.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköpings kommun
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändring av fasadkulör Vetekärnan 3,6.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av dörr till fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - dörr.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - installation av solceller på tak.

Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring samt ombyggnation av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av bostadshus och uthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen.

Rivning av stugby i Linköping
Rivningslov för rivning av 15 st fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: