Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Linköping
600 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.
Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 1
Projektet har fått ökad omfattning då Stångåstaden har övertagit HSB´s mark på detta område. Hyresrätter. Projektet ligger på Prisotomten.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus med 5 trappuppgångar,63 lägenheter och garage.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK. Bobergsgatan 1-5 och Ulvåsavägen 5-9
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.
Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.
Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Linköping
Söker tomt i Linköping samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas
Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Valfri upplåtelseform. ca 6 radhus.
Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.
Nybyggnad av parhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av parhus Linneberga 5:10,5:11.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Reserverat för byggemenskaper. 3 radhus.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum och separata wc på Blästadsgatan 81 - 193,
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 11 huskroppar på Knektgatan 5-67 i västra Berga, Linköping.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Lantmannavägen 99, 103, 104, 152, 247, Torparegatan 92, 94, Tröskaregatan 2, 4, 6, 8, 21, Prästbolsgatan 13.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Lambohov, Linköping
Objektet avser utvändig målning av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna 4001,4002,4003,4004 på Plöjaregatan i Lambohov, Linköping.
Inredning av lägenhet mm i flerbostadshus i Linköping
Iordningställande av lägenhet och renovering av yttertak.
Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.
Ombyggnad och separering av fjärrvärmeundercentral i Lambohov, Linköping
Fastighet 4202, Isrevyn 44 med adresserna Lantmannagatan 89-103 ska förses med en egen fjärrvärmeundercentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - inglasning av balkonger, installation av solceller på tak.
Ombyggnad av vind i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder (vindsinredning), tillbyggnad (takkupor) samt fasadförändring.
Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus, komplementbyggnader samt 3 st längor med carportar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (ny entré med hiss).
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Industrin 1
Hus 49 och hus 45b (gamla Brödernas) har hägnats in då dessa byggnader kommer att rivas under våren och rivningen beräknas vara klar i början av juli i år. Sankt Kors ramavtalsentreprenör kommer att utföra rivningen. Anledningen till att husen rivs är för att hus 49 ligger på området där det under hösten planeras att påbörja schaktarbetet för det stora garaget som kommer byggas under hela området Verkstan. Hus 45b (gamla Brödernas) rivs då området kommer att vara ett bygglogistikområde för hela Ebbepark under byggprojektet. Rivningen kommer tyvärr innebära lite stök kring husen, där exempelvis vägen mellan hus 49 och 37 kommer att vara avstängd under en stor del av rivningen och under en period kommer även gaveln mot hus 47 stängas av på grund av säkerhetsskäl. Rivningslov för rivning av byggnad 49.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av fasadkulör och fasadmaterial Dalkullan 22,23.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av hotell till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av uteplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Gunnarstorp 3:135,3:136.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - upptagning av dörr.
Byte av fönster på servicehus i Linköping
Objektet innefattar byte av samtliga fönster på Konsistoriegatan 4 A. Huset omfattar ca 109 st enheter. Konsistoriegatan 4 A tillhör servicehuset Aspen.
Fönsterbyte på fastigheter i Linköping
Objektet avser utförande av bullerisoleringsåtgärder på fönster i fastigheter i kv Akilles i Linköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändring av fasadkulör Vetekärnan 3,6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: