Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 223 st.

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping
Ca 1000 bostäder. Kommer att ske i etapper.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2
Planerat projket efter etapp 1. Omfattning ej fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2 B

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus mm i centrala Linköping
100-150 lägenheter i ny och påbyggnad. KUB arkitekter och MF arkitektur har gjort parallella skisser.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 3
100-150 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Norra Sturefors, etapp 2
Peab äger, förvaltar och bygger detta projekt. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
Fler projekt på området är Rinken, Brf Spåret och ett projekt som ej är namngivet med 50 st enheter. Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
Cirka 200 lägenheter, 10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Smedby
154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2A
Ca 20 småhustomter och tomt för ett flerbostadshus. Etappen hette tidigare 1C.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 70 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.

Nybyggnad av stadsdel i Sidus, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av radhus i Krokek

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av punkthus och garage i Ljura
Garage i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena
Blir SABOs Kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 866324.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Landeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Ca 47 st lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av bostadsområde B2 i Norra Sturefors, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
20-30 st lägenheter.

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorvillor i Ödeshög

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Nybyggnad av smsåhu samt gårdsbutik/förskola/vårdboende
Ca 5 hektar mark som får bebyggas med parhus, villor, gårdsbutik och vårdboende.

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksvik, Söderköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Projektet avser nybyggnad av ca 30-35 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + sutteräng. Vinterträdgård och utepool. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Finspång

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
16-24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2
Nytt verksamhetsområde riktat mot verksamheter som stöder turism- och besöksnäringen.

Påbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Objektet avser om- och tillbyggnad av två 3-vånings flerbostadshus uppförda ca 1966. Vardera byggnaden har två trappuppgångar inom två flerbostadshus i kvarteret Ankaret 2, på Storgatan 5 (hus 3) och 7 (hus 2) skall delar av befintliga lägenheter renoveras. Invändigt görs ett stambyte med renovering av kök och badrum inom samtliga lägenheter. Inom entréplan i hus 2 skapas en ny tvättstuga. I samband med renoveringen kommer vardera hus att byggas på med en våning, inom vilka det kommer att byggas 6 stycken nya lägenheter i respektive hus. Renoveringen utvändigt innefattar bl.a. tilläggsisolering med omputsning av fasader och nya trapphus med hiss. I samband med renoveringen skall även innergårdens miljö ses över och ett miljöhus för källsortering byggas.

Nybyggnad av radhus och parkering i Vadstena
Projektet består av enplans radhus. 10 st radhus om 3 rok, 80 kvm, samt 8 st radhus om 4 rok, 95 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vadstena

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
18-20 lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: