Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping

Nytt bostadsområde i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus mm i centrala Linköping

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping

Nybyggnad av bostäder i Linköping

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus vid gamla busstationen i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 1

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping

Nybyggnad av enbostadshus i Mogata, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2

Nybyggnad av radhus och punkthus i Hageby, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus och eventuellt kontor i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen

Nybyggnad av bostäder mm i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Norrköping

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av seniorboende i Åby

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Nybyggnad av bostadshus i Ljura

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Eriksvik, Söderköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1

Nybyggnad av flerbostadshus, garage under mark, i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bostadshus på Ramshäll

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av bostäder i Lindö strand etapp 2

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av radhus Harvestad, Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping

Nybyggnad av grupphus i Motala

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2

Påbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Nybyggnad av radhus och parkering i Vadstena

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vadstena

Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping

Renovering av bostäder i Mjölby

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala

Nybyggnad av LSS boende i Kisa

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 1

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 2

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping

Nybyggnad av radhus i Vadstena

Nybyggnad av parhus i Kisa

Nybyggnad av parhus i Mjölby

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gamla Stan, Motala

Nybyggnad av bostäder i Motala

Nybyggnad av bostäder i Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Norra Vi

Renovering av värmesystem och va-ledningar i flerbostadshus i Husby

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping

Nybyggnad av LSS-boende i Söderköping

Nybyggnad av parhus i Norrköping

Nybyggnad av radhus i Linköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: