Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 197 st.

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2 mfl
Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.

Nybyggnad av lamellhus, punkthus och garage under mark i Norrköping
Garage under mark. 5-8 våningar. 16 st trappuppgångar.

Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
50-350 st bostäder.

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Ekängen, Linköping

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh. I Fas 1 sker huvudsakligen planering och rådgivning avseende ekonomisk och teknisk genomförbarhet, riskbedömning, projektering t.o.m. systemhandling samt framtagande av beslutsgrundande kalkylunderlag inför Fas 2. Syftet med Fas 1 är att förbereda för ett tids- och kostnadseffektivt utförande av entreprenadarbetena i Fas 2. ABK 09 ingår som kontraktshandling och entreprenörens ersättning utgår i form av ett rörligt arvode. Arbetet i Fas 1 ska i stor utsträckning ligga till grund för arbetet i Fas 2. I Fas 2 sker detaljprojektering, utförande av erforderliga entreprenadarbeten samt överlämnande. Ett övergripande mål för Fas 2 är att genomföra entreprenaden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att nå utsatta mål för byggnaderna. ABT 06 ingår som kontraktshandling och ersättningsformen är löpande räkning med riktpris samt en incitamentsmodell.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
104 lägenheter i hus byggd i U form

Nybyggnad av studentlägenheter i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus

Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala

Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 2
Ca 60 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping
48 st lägenheter och 2 lokaler

Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Ombyggnad av studentlägenheter i Linköping
Ombyggnad av Studentkorridorer till studentlägenheter. Bygga om 32 studentkorridorer innehållande 256 rum till pentrybostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Tannefors, Linköping
Projektet ligger stilla. Byggstart eventuellt 2018. Okänd kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Integrationen 6
Bygglov för nybyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av radhus i Linköping, etapp 3

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Kungsbro

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 11 st radhus.

Totalrenovering av studentbostäder i Linköping

Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Nybyggnad av LSS boende i Kisa

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Nybyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 3
Nybyggnad, 20 platser.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
15 st lägenheter.

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Vadstena
Eventuellt blir det 7 st radhus..

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Helrenovering av herrgård i Linköping
Renovering av Ryds Herrgård. Ytskikt, el, VA mm

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Byte av tak på flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum och separata wc på Blästadsgatan 81 - 193,

Dränering vid flerbostadshus i Linköping
Dränering av 2 gårdar.

Byte av yttertak på flerbostadshus i Mjölby

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala
Ytskikt och betongarbeten.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: