Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 255 st.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
Parkeringsgarage i 1 plan. 120 lägenheter, BTA 10000 kvm En huskropp med kontor och handel i bottenplan, 3-11 st våningar och en BTA 10000 kvm.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
43 lägeneheter

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
120 lägenheter

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Markanvisningsavtal finns med byggherre. Byggstart tidigast 2019/2020.

Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
40- 50 Villor och kopplade hus.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
1 hus. 35 lägeneheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Övre Vasastaden, Linköping
Ca 50 lgh. Garage under mark. Källarplan som binder samman de två huskropparna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari 2016. Ca 70 lägenheter, 2 lokaler, restaurang, butiker och ett underjordiskt garage/källare. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus i Brånnestad

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena
Blir SABOs Kombohus.

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
90 lägenheter

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
10 kedjehus och 18 radhus

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
12 villor

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
Totalt 152 lgh planeras, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av stadsvillor i Vimanshäll, Linköping
Installatörer från Vimans Terrass och Vimans Utblick kommer att ha option här. Preliminär byggstart sker april 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av radhus och parhus i Smedby

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping
2 hus 40 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Skänninge
14 lägenheter

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 3
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor i Ödeshög

Nya bostäder i Ljungsbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 35 lgh.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering av 36 lägenheter efter brand+6 nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av bostadshus på Ramshäll
Planer finns på att riva nuvarande flerbostadshus med 4 lgh samt en villa för att sedan kunna bygga nytt flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 3-5 våningar samt garage i souterrängvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av radhus i Linköping
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 2 300 m².

Nybyggnad av LSS boende i Fyrby, Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av enbostadshus i Linköping, etapp 1

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2
Nytt verksamhetsområde riktat mot verksamheter som stöder turism- och besöksnäringen.

Nybyggnad av radhus och parkering i Vadstena
Projektet består av enplans radhus. 10 st radhus om 3 rok, 80 kvm, samt 8 st radhus om 4 rok, 95 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: