Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Örebro
Detaljplanearbete kommer att påbörjas till hösten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
Avser nybyggnad av 231 lägenheter i 13 huskroppar med 4-8 våningar om ca 21000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och park i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 200 bostäder samt att anlägga en allmän park.
Utveckling av Södra Ladugårdsskogen i Örebro
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att utveckla Södra Ladugårdsskogen med bostäder, verksamheter, bevarande av grönområden och tillskapande av andra funktioner.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 161 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser ett höghus med bostäder samt butiker i markplan.
Nybyggnad av bostäder i Sörby, Örebro
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med 140 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för nybyggnad av ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ca 30 lägenheter som ska byggas på befintlig grusparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage centralt på norr i Örebro
Avser hyresrätter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Tillhörande garage och 68 parkeringsplatser. BOA ca 4148 m2. BTA ca 8142 m2, inkl garage och fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 53 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar varav förskola på 6 avdelningar i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneirngsarbeten. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Örebro
Syftet med planen är att planlägga för ca 70 bostäder i form av både flerbostadshus och stadsvillor.
Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 47 studentlägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i åtta våningar om cirka 56 bostäder kombinerat med kontor och centrumverksamheter. Det befintliga Hakonhuset planläggs också för att kunna inrymma kontor, centrum, hotell och gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Förstudie klar. Detaljplan finns. En av tolv aktörer som valts ut för att inleda byggnationen av stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i en u-formad huskropp med 4-5 våningar. Igångsättning beräknas till hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrättslägenheter i en huskropp med en gemensam takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 40 hyreslägenheter om 49 - 80 kvm i två huskroppar, med loftgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.
Nybyggnad av seniorbostäder på Alnängarna i Örebro
Avser nybyggnad av seniorbostäder 55+ med lägenheter på 2-4 rum och kök. Inflyttning 2019.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av äldreboende i Odensbacken
Planering pågår för ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar bland annat större lägenheter än dagens 19 kvm. Vidare kan en restaurangdel för andra än de boende komma att byggas. Byggstart kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till vindslägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Detta objekt är en fortsättning på objekt nummer 604576, som var ett prov.
Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av kontor till 7 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av ett radhus med 4 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 studentlägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasade balkonger på 56 lgh.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Örebro
Fasadrenovering på flerbostadshus. Byggstart planeras för sommaren 2017.. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte, alternativt renovering av ca 150 fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser inredning av vind på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av balkonger mot innergård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av loftgångar och balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lgh.
Ombyggnad av studentlägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till studentlägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för uppsättning av solpaneler på taken.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örebro
Bygglov för ändring av fasader.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av fasader, solfångare/solceller på tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av tre balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus med särskilt bevarandevärde.
Installation av plattformshiss i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden omfattar installation av plattformshiss.
Installation av plattformshiss i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av nytt material samt renovering/anpassning av befintligt material för 1 befintlig hiss till fullt driftfärdig hissanläggning.
Tekniska konsulttjänster: Energideklarationer av fastigheter för Örebrobostäder
Avser tekniska konsulttjänster beträffande energideklarationer på en del av Örebrobostäders fastigheter. Avser grupp 9, 10 och 11 (option på grupp 11) som utgörs av Syllen 8, Städet 1, Svarven 5, 6, 7, Järnet 15, 27, Hyveln 17, Blåslampan 1, Släggan 1, 3, 4, 24, 25 är belägna i Örebro. Byggnaderna är uppförda mellan år 1929 och år 2004 och inrymmer bostäder och lokaler. Den totala arean uppgår till 40 361 m² Atemp fördelat på 22 st. byggnader.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till studentlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: