Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Örebro
Detaljplanearbete kommer att påbörjas till hösten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
Avser nybyggnad av 231 lägenheter i 13 huskroppar med 4-8 våningar om ca 21000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 217 lägenheter samt tre lokaler fördelat i nio huskroppar samt ett stort garage.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 108 st lägenheter i fem huskroppar med 3-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för nybyggnad av ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ca 30 lägenheter som ska byggas på befintlig grusparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage centralt på norr i Örebro
Avser hyresrätter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Tillhörande garage och 68 parkeringsplatser. BOA ca 4148 m2. BTA ca 8142 m2, inkl garage och fläktrum.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark med plats för 36 bilar.
Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca. 60 lägenheter i 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneirngsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 54 lägenheter i 3-6 våningar med parkeringsgarage samt ombyggnad av 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt förråd.
Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 47 studentlägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 59 bostadsrätter i två huskroppar med 4 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Förstudie klar. Detaljplan finns. En av tolv aktörer som valts ut för att inleda byggnationen av stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i en u-formad huskropp med 4-5 våningar. Igångsättning beräknas till hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 55 lägenheter, 6 huskroppar i 4-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 40 bostadsrättslägenheter i en huskropp med en gemensam takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Detaljplan finns. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus 3-5 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro.
Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av totalt 29 bostäder i New England-stil fördelat på 1 ½ plans radhus, 2 plans kedjehus och 2 plans parhus.
Nybyggnad av seniorbostäder på Alnängarna i Örebro
Avser nybyggnad av seniorbostäder 55+ med lägenheter på 2-4 rum och kök. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Detta objekt är en fortsättning på objekt nummer 604576, som var ett prov.
Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på ombyggnad av ca 13 lägenheter samt tillbyggnad av ca 3 lägenheter i flerbostadshus. Man kommer också att göra en totalrenovering med bl.a ny grund, stambyten, ny ventilation, nya badrum, nytt tak, byte av fönster samt omputsning av fasaden och tillbyggnad av balkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 studentlägenheter.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Byte av värmepump i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på utbyte av bergvärmepump eller byte till fjärrvärme i flerbostadshus.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Örebro
Fasadrenovering på flerbostadshus. Byggstart planeras för sommaren 2017.. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte, alternativt renovering av ca 150 fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av balkonger mot innergård.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vind på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till 7 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av loftgångar och balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov nybyggnad kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus Enriset 1,2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för uppsättning av solpaneler på taken.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örebro
Bygglov för ändring av fasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lgh.
Ombyggnad av studentlägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till studentlägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av fasader, solfångare/solceller på tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av tre balkonger.
Installation av plattformshiss i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden omfattar installation av plattformshiss.
Installation av plattformshiss i flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av nytt material samt renovering/anpassning av befintligt material för 1 befintlig hiss till fullt driftfärdig hissanläggning.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov ändrad användning från vind till studentlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: