Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lindesberg

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, byte av fasadplattor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av flerbostadshus ändrad användning samt anmälan om fettavskiljare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ändrad användning från förskola till HVB boende.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av bef ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, ommålning av balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: