Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kumla

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun
Planen avser styckebyggda villor samt flerbostadshus.

Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla
Planer finns på eventuellt ombyggnad till vård- och omsorgsboende och vårdcentral.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla
Planen möjliggör även för en förskola inom planområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla
Detaljplan ska på utställning. Ca 9 radhus/kedjehus. Ca 20-25 st lgh. Uppskattad byggstart och kostnad. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig.

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla
Detaljplan är fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Område planerat för flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen är under bearbetning och ska ställas ut. Planen tillåter flerbostadshus i två våningar. Intersserade byggherrar kan kontakta kommunen.

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla
Ca 20-talet villor/småhus

Exploatering med småhus i Kumla
Söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring, balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring - flerbostadshus.

Ventilationsaggregat Hemgården i Kumla
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: