Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hallsberg

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg
Avser ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde. Boa 3200m2.

Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö

Utbyte av elpannor i radhus, Hallsbergs kommun
Entreprenaden avser komplett utbyte av elpannor i radhuslängor på Kristallgatan i Vretstorp, Kuggängsvägen i Pålsboda samt Rönngatan i Östansjö.

Fönsterbyte vid flerbostadshus i Hallsberg
Avser fönsterbyte vid flerbostadshus.

Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser utbyte av ventilationsanläggning.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: