Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hallsberg

Om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vård och omsorgsboende för äldre i Hallsberg
Planer finns på eventuellt om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av parhus. Omfattning oklar. Detaljplan finns. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: